NRK anses ikke reparerbar

Dette året har blant annet vært markert av at Israels mange venner i Norge har innledet en kraftig motoffensiv mot politikernes, byråkratenes, organisasjonenes og ikke minst medienes mangeårige kampanje med løgnaktig omtale og ren demonisering av den jødiske staten Israel.  Hele tre viktige bøker om dette emnet kom ut i Norge mens samfunnet ellers gikk på tomgang under pandemien.

Fra Senter mot antisemittisme kom boken Prosessen mot Israel som med faglig ekspertise i verdensklasse tar til motmæle mot politisk misbruk av folkeretten for å skade staten Israel.  Den boken bør i særdeleshet norske politikere og ansvarlige ledere i statsforvaltningen merke seg.  Fra organisasjonen Med Israel for fred, Miff, kom deretter boken Det falske bildet av Israel som tar for seg medienes og ikke minst NRKs kampanje gjennom flere tiår for å ødelegge omdømmet til den jødiske staten til stor skade for det jødiske folk.  I år utga også advokat Ragnar Hatlem ut sin bok Palestina – Israels historiske og folkerettslige legitimitet, som omhandler den historiske bakgrunnen for de samme temaene.

Både enkeltvis og i sum representerer disse bøkene en fullstendig og faglig tungtveiende gjendrivelse og tilbakevisning av samtlige av de alvorlige anklagene mot den jødiske staten som ikke bare har vært hyppig gjentatt fra Stortingets talerstol og fra Regjeringen, men som til stadighet dukker opp i riksmediene i forskjellig forkledning.  De samme anklagene gjentas hyppig også fra frivillige organisasjoner, fra Kirken og til og med fra presumptivt informerte advokater.

Dette problemet har vi omtalt og påklaget i snart to tiår.  I mellomtiden er det gjennomført flere meningsmålinger som viser at Norge har et alvorlig problem med fremvekst av antisemittiske holdninger i befolkningen.  Så vidt vi kjenner til har ingen på en seriøs måte tatt for seg spørsmålet om hva som han ha forårsaket at fire av ti nordmenn i en undersøkelse mente at man i Israel behandler palestinere slik nazistene behandlet jøder under krigen.

Det er et uhyggelig faktum at slike oppfatninger finnes blant folk, men vi er kommet til den konklusjon at kilden til slike absurde oppfatninger som finnes blant oss, gir grunn til enda mer uhygge.  Slike idéer stammer ikke fra høyreekstreme nynazister, slik statsministeren ville ha oss til å tro i sin tale under markeringen av Krystallnatten i november.  Vi er etter mange års studier av dette fenomenet i Norge kommet til den konklusjon at norske myndigheter selv må ta på seg et hovedansvar for gjenoppblomstringen av antisemittiske holdninger i deler av det norske folk de siste tiårene.

Slike holdninger har folk lært seg der hvor de daglig mottar informasjon om konfliktområdene i verden.  Det er i programmer som NRKs Dagsrevyen, Dagsnytt 18, og Urix samt i liknende sendinger og oppslag i andre medier at det formidles påstander som blant mange tas til inntekt for den eldgamle troen på at det er noe grunnleggende galt med jødene.  Når jødenes nasjonalstat og jødenes nærvær i Midtøsten omtales som «er hinder for fred,» er det naturlig at mange tror på dette og trekker sine egne konklusjoner.  Og alt sammen har de fra tid til annen fått bekreftet i hyppige innlegg fra Stortingets talerstol med villedende og usann informasjon om den jødiske statens politikk.

Vi opplevde et alvorlig tilfelle av slik kampanjejournalistikk i NRKs program Dagsnytt 18 den 1. desember.  Her hadde man invitert tre personer som hamret løs på den jødiske staten med sitt falske bilde av virkeligheten, mens ingen var invitert til å ta til motmæle mot det antisemittiske sludderet som ble servert.  Denne gangen gjaldt det et område for boligbygging som uten motforestillinger fremstilles som «okkupert» og «palestinsk,» og hvor nærværet av jøder karakteriseres som «et hinder for fred.»  En «forsker,» Marte Heian-Engdal, presterte til og med å fremstille boligprosjektet som et slags «absurd teater,» eller et bevisst konspiratorium som Israel iverksetter foran presidentskiftet i USA for å lure til seg amerikansk tilslutning til sin politikk.  Slik opptreden har konsekvenser.

I samme gaten opplevde vi oppslaget «Urix forklarer» hvor Sidsel Wold utbrer seg med sine konspirasjonsteorier om hvorfor Irans politiske ledelse «ikke vil gå i Trumps og Netanyahus felle.»  Hun forklarer hvordan Israel går frem over alt i verden og likviderer sine fiender ved hjelp av «Mossad,» som hun fremstiller som jødenes «sorte hånd» i den ondskapens akse som består av Israel og USA, eller «den lille og den store satan,» som de kalles i Iran.  Beviset for ugjerningen i Teheran nylig finner hun i det faktum at «… seks dager før likvidasjonen i Iran møttes fire menn i Saudi-Arabia: USAs utenriksminister Mike Pompeo, Mohammed Bin Salman og Benjamin Netanyahu, som for anledningen hadde med seg Mossad-sjef Yossi Cohen.»  I Sidsel Wolds fremstilling er det ved Israel at drap er en karakteristisk egenskap.

Vi kan slå fast at Sidsel Wold og NRK overgår forfatterne av Sions vises protokoller når det gjelder å bevise jødenes internasjonale maktmisbruk.  Så mye dekning i harde fakta hadde ikke de for å avsløre den allestedsnærværende jødiske konspirasjonen.  Men problemet er ikke Sidsel Wold.  Problemet befinner seg på politisk nivå og hos NRKs ledelse som ikke for noen pris og ikke som følge av noen som helst mengde av dokumentasjon vil innrømme at de med sin vedvarende anti-israelske agitasjon fremstår som en av hovedkildene til den vedvarende antisemittismen i Norge.

Vi innser at å innrømme noe slikt ikke kan forventes av en statlig institusjon som gjennom mange tiår har hengitt seg til dette falskneriet.  En innrømmelse av en slik skandale sitter minst like langt inne som myndighetenes innrømmelse av NAV-skandalen.  Derfor tror vi at NRK og andre liknende medier i mange år ennå kommer til å fortsette sin streben etter å få dette ondet gjenopplivet i Norge.  Annerledes lar deres hårdnakkete virkelighetsfornektelse og faktaresistens seg ikke begripe.  Dette ondet tror vi at vi i likhet med de tilbakevendende epidemiene, bare må leve med.  Men vi anbefaler likevel Venner av Norge å lese de bøkene som dokumenterer dette.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: