SMA trenger din økonomiske støtte

Kjære venner.

SMA har brukt mye tid det siste året til å oversette og utgi boken Prosessen mot Israel – hvordan folkeretten misbrukes for å delegitimere staten Israel.

Nå er den klar for bestilling. Prisen er kr 299,- pluss 135,- for porto.
Boken ble utgitt av et uavhengig nettverk av internasjonale folkerettsjurister og eksperter i Haag. Den norske utgaven av boken er oversatt og utgitt av Senter mot antisemittisme. Vi har opparbeidet et godt samarbeid med ekspertmiljøet i Haag. Boken tar for seg og tilbakeviser alle anklager om israelske brudd på folkeretten og bør leses av alle som er opptatt av debatten om den jødiske statens plass i verdenssamfunnet.

Denne boken er spesielt viktig å ha på norsk, ettersom Norge leder det internasjonale arbeidet med å samle inn bistand og årlig milliardstøtte til terrororganisasjonene i PLO, og til Hamas som har kontroll over deler av Judea og Samaria og hele Gaza. Det er godt dokumentert at mye av de innsamlede midlene brukes til å støtte terrorister som har drept jøder, og til å skape jødehat blant arabiske skolebarn.

Selv om stadig flere arabiske land nå endrer sin politikk og anerkjenner Israel, fortsetter Norge sammen med EU å støtte de palestinske arabernes kamp mot Israel. Denne motstanden mot Israel bygger på misforståtte og feilaktige oppfatninger av folkerett, og de rettigheter Israel har som selvstendig nasjon etter denne. I boken Prosessen mot Israel blir alt dette avslørt og forklart.
SMA trenger din fortsatte støtte for å motvirke de anti-israelske holdningene som skapes av uforstandige politikeres og mediers misforståtte argumentasjon og negative holdning til Israel.

Nå er et nytt nummer av tidsskriftet SMA-info på vei. Også dette koster mye å produsere og sende i posten. Det er ennå en del mottagere av SMA-info som ikke har betalt årets abonnement for bladet. Vi oppfordrer derfor alle til å komme a jour slik at vårt arbeid kan fortsette. Har du en bedrift, er en annonse i magasinet eller på nettsiden en utmerket måte å støtte SMA på.

Alle innbetalinger, kjøp av boken og gavebidrag til SMA hjelper til med å holde folk informert om hva som er sant og usant om Israel og konfliktene i Midtøsten.

Tusen takk for at du støtter SMA
Kontonummer 6242.10.60644
Vipps: 84727

Støtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644