Norges kursendring legges merke til

Den israelske nettavisen avisen Ynet, som er en del av det store konsernet som driver Yedioth Ahronoth, Israel største avis, skriver om lille Norge.
Avisen følger godt med, og har fått med seg at vi har hatt regjeringsskifte, og håper og tror i det lengste at den nye regjeringen vil opptre mer balansert, – og ærlig, overfor Israel.
Under overskriften «Norge: boikott vil ikke medføre positive endringer» skriver avisen at det nå er håp om «mer balansert politikk i regionen» og økt samarbeid på flere felter. Avisen nevner energi og TV. Erna Solberg forventes å besøke Israel i 2014.
NY KURS
Redaksjonen legger ikke skjul på at Norges rødgrønne regjering var sett på som en av verdens mest fiendtligste regjeringer overfor Israel. Men i dag legges det merke til at Norge arbeider for å gjenopprette skaden og knytte nye bånd på en rekke områder.
PRO-ARABISK FØR
Den konservative-progressive regjeringen har i plattformen sin at Midtøsten-politikken rett og slett skal endres. Det skal etableres en «mer balansert kurs» i det som gjøres, noe som er i sterk kontrast til den venstrevridde regjeringen, som hadde en «klart pro-arabisk» kurs.
SOLBERG BESØKER ISRAEL
Erna Solbergs varslede besøk senere i år blir det første statsministerbesøk på over ti år herfra. Avisen fremhever også spesielt at Solberg var en av de første lederne i verden som sendte kondolansebrev da tidligere statsminister Ariel Sharon døde.
Israels ambassadør til Norge, Naim Aradi, ordlegger seg slik: «Det er indikasjoner på en tydelig forbedring mellom våre to land. Offentligheten og myndighetene begynner å forstå at forbindelsene til Israel ikke nødvendig må defineres av konflikten mellom araberne og Israel, og at de to nasjonene kan utvikle normale bånd på alle området uavhengig av dette.»
SAMARBEID I ENERGISEKTOREN
Umiddelbart etter at den nye regjeringen trådte i kraft, initierte den israelske ambassaden et møte mellom israelske og norske firmaer, hvor man diskuterte mulighetene for å promoter forretningssamarbeid mellom det avisen kaller «den velutviklede norske oljesektoren» og Israels naturgassindustri, som nå ligger i startgropen. Det noteres at finansministeren tidligere offentlig har tatt til orde for et tettere samarbeid mellom de to landene, særlig når det gjelder energi.
BOIKOTT IKKE AKTUELT
Kulturminister Thorhild Widvey siteres: «Vi ser ikke på boikott som et effektivt middel for å oppnå positive endringer. Norges regjering er interessert i tettere kulturelle relasjoner mellom de to landene. Jeg er sikker på at en dypere gjensidig forståelse er avgjørende for politisk fremgang.» Dette til tross for de senere års stadige oppfordringer til boikott av Israel, ikke minst fra lokale artister.
Sist uke åpnet Widvey en konferanse for norske fjernsynsprodusenter, med henvisning til den suksess den israelske TV-industrien har hatt med å eksportere sine dramaserier. Også relativt Israel-negative Aftenposten presterte å publisere en Israel-positiv artikkel, i en slik grad at mange på sosiale medier lurte på om noe var galt med tanta.
ISRAELS MOTSTANDERE: STÅ PÅ!
Dessuten øker Norges handel med Israel, til tross for nevnte fremstøt for å få til en boikott. Til dette er bare å oppmuntre sosialister og andre som føler seg kallet til å ødelegge: – stå på! Gjør hva du kan for å hindre et samarbeid mellom Norge og Midtøstens eneste demokrati, noe for øvrig Norge vil tape mest på. Håpet er selvsagt at disse vil stange hornene av seg på mest mulig effektiv måte, så de destruktive kreftene blir satt ut av spill.
Ynet NewsStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: