Nok et grusomt terrorangrep i Jerusalem

Fra et tidligere angrep i Israels hovedstad. Foto: Yonatan Sindel/Flash90
Fra et tidligere angrep i Israels hovedstad. Foto: Yonatan Sindel/Flash90

Tre terrorister skyter og dreper – igjen
Man skulle tro det en gang tok slutt. Etter å ha blitt plaget i hundrevis av år i store deler av verden under vekslende forhold, de såkalte pogromer, etter at store deler av Europa med nazi-Tyskland i spissen forsøkte å utrydde folkeslaget fullstendig, og den resterende delen av folket ble jaget både fra Europa og den arabiske verden, og til slutt fikk tilbake sitt eget land og ønsket jøder fra hele verden velkommen, så fortsetter prøvelsene. Denne gangen innenfra.
Da staten Israel ble etablert i 1948, ble araberne som bodde i området, invitert til å bli i staten. Da araberstatene rundt angrep det unge nyetablerte landet dagen etterpå, ble araberne innenfor igjen invitert til å bli. Noen hørte på araberstatenes forsikringer om at angrepet skulle ta kort tid, så skulle de få reise tilbake til det som da formodentlig skulle være arabisk land. Andre ble værende.
Som vi vet, gikk det ikke slik araberne håpet. Verken dette eller noen av de påfølgende store krigene lykkes for dem. Men Israel innlemmet araberne i landet sitt. Disse utgjør nå rundt 20 % av borgerne i landet.
Jødene som flyktet fra forskjellige land hvor det etter hvert ble ulevelige forhold, ble etter hvert innlemmet i staten Israel. Israel løste selv det flyktningproblemet som verden hadde skapt, både i tiden rett etter at staten Israel ble etablert, og senere. Araberne som flyktet fra den delen av området Palestina som ble tilkjent jødene ved delingsplanen i 1947 derimot, har siden den gang oppholdt seg i områder som har blitt holdt ved like som flyktningeleirer, med støtte av FN. Mange har også flyttet til områdene, slik at det i dag er langt flere “flyktninger” enn hva det var til å begynne med.
I områdene hvor disse “flyktningene” bor, har araberne selv kontrollen. De har etablert et slags styre, og FN støtter dem med skoler og andre nødvendigheter. Til sammen har Palestina-araberne siden 1948 fått mer penger pr. hode enn noe annen folkegruppe i verden.
Men det finnes også mennesker og grupperinger som nører opp under hat mot Israel, og hat mot jøder. Jødehatet er levende blant svært mange, og barn under skolealder blir indoktrinert med at jøder er dårlige mennesker, og også at drap på jøder er høyverdig. Også selv om man selv skulle miste livet.
Verden har blitt gjort oppmerksom på situasjonen i årtier. En mengde organisasjoner og enkeltpersoner, fra vanlige folk til høytstående politikere, har varslet om denne indoktrineringen av hat. Men det hjelper ikke så veldig, snarere tvert imot forverrer situasjonen seg dag for dag. Hvor mange noterte seg at UNRWA-skoler (skoler i FN-regi) ble brukt som våpenlagre av Hamas, da dette kom for dagen sommeren 2014? Eller at skolebøker som UNRWA bruker til å støtte barna i disse områdene, oppmuntrer barna til væpnet kamp mot jøder?
Ikke å undres, med disse holdningene, at resultatene blir som de blir. I dag gikk tre unge menn rundt 20-21 år, med navnene Ahmed, Muhammed og Ahmed, til angrep med automatiske skytevåpen, kniver og eksplosiver. En grensepoliti, en ung kvinne på 19 ble hardt skadet av skytingen, og døde senere av skadene. En annen i styrken, en kvinne på 20, ble også svært alvorlig skadet, men ble hurtig bragt til sykehus, så skadene hennes betegnes nå som moderate. En mann ble også skadet, han med lettere skader.
De tre mennene, som var fra Jenin-området, ble tatt hånd om av annet sikkerhetspersonell og drept på stedet. To av dem hadde innreiseforbud i Israel, og alle tre hadde kommet seg inn ulovlig. Angrepet skjedde ved en av de store portene inn i gamlebyen, Damaskusporten.
Det ble funnet geværer og eksplosiver på stedet.
Hamas, den muslimske terrororganisasjonen som regjerer i Gaza, har som kjent ingen hemninger, og presterte å gratulere terroristene. De handlet jo i tråd med Hamas’ charter, så det bør ikke overraske noen. I deres terminologi var de hatefulle morderne “helter”, og insisterte på at hendelsen beviser at “det palestinske folket vil fortsette med sin intifada.”


Ynet
Jerusalem PostStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: