Når oligarkene skal telles

Den norske NRK-medarbeideren, Åse Marit Befring, forteller i en stort oppslått artikkel på NRKs nettside at hver femte russiske oligark har krav på statsborgerskap i Israel.  Det er en interessant innrømmelse som kan oppfattes på mer enn en måte.  Det Befring er mest opptatt av å få plantet inn i sine tilhørere, er at russiske oligarker i betydelig grad er velstående jøder som vanligvis står bak Putin og hans politikk, og dermed er medansvarlige for grusomhetene han har fått i stand i Ukraina.  Det passer jo svært godt inn i de gamle mytene som vi kjenner fra det europeiske litterære verket «Sions vises protokoller,» men som vi gjetter at NRK og Befring neppe vil oppgi som inspirasjonskilde.

La oss for ordens skyld gjøre det klart for leseren hva en oligark er for noe, og hvor vi med stor sannsynlighet vil finne noen om vi leter.  Benevnelsen «oligarki» som «oligark» kommer fra, er gresk og ble brukt allerede av Aristoteles, akkurat som «demokrati» og «demokrat.»  Ordet betyr «fåmannsvelde» og har ikke mer å gjøre med Putin og hans regime enn med andre land og mektige organisasjoner, som styres av et eksklusivt og innelukket fåtall av ikke-valgte mennesker, så som FN, EU, World Economic Forum og (la oss vedgå det) NRK.  Befring er med andre ord selv «oligark,» som uten å være valgt til vervet har tatt på seg oppgaven med å skape en aversjon mot det jødiske hos sine mange klienter.

Men hun er ikke alene om denne oppgaven.  Torsdag 7. april samles et stjernespekket lag av velkjente og profesjonelle jødehatere i Folkets Hus i Stavanger til noe som må betegnes som den største hatfesten mot jødene som har vært holdt i Norge siden krigen.  Under ledelse av NRKs erfarne Israel-kritiker, Odd Karsten Tveit, og med bistand fra advokat Kjell Brygfjeld fra organisasjonen «Forsvar Folkeretten,» skal Palestinakomitéen holde et politisk stuntmøte i Stavanger under medvirkning fra FNs spesialrapportør for menneskerettigheter, Michael Lynk og lederen for juridisk avdeling i den palestinske organisasjonen Al-Haq, Susan Power.  Et hovedpoeng med denne kraftsamlingen er å få mediene til å gjenta sin påstand om at det er like god grunn til å reise sanksjoner mot Israel som mot Russland.  Og mange vil dessverre også denne gangen gå på limpinnen.

Spesialrapportør Michael Lynk slo for alvor an i FN-oligarkiet da han i fjor sommer i et innlegg i Menneskerettsrådet erklærte: «Jeg konkluderer med at de israelske bosettingene utgjør en krigsforbrytelse» og oppfordret FNs medlemsland til å påføre Israel en kostnad for landets «ulovlige okkupasjon.»  Det israelske nærværet i bosettinger i Judea og Samaria som kan spores mer enn 3000 år tilbake i tid, må vel utgjøre historiens mest langvarige krigsforbrytelse om denne mannen og organisasjonen hans skulle ha rett.  Men i Stavanger er han velkommen.  Vi regner med at NRK i likhet med andre norske statsmedier kommer til å dekke begivenheten utførlig.

Lederen for juridisk avdeling i den palestinske organisasjonen Al-Haq, Susan Power, kommer også til stevnet i Stavanger.  Al-Haq er en av de norsk-finansierte «menneskerettsorganisasjonene» som gjennom flere år har vært kjent for å ha nære bånd til den marxistiske terrororganisasjonen Folkefronten for frigjøring av Palestina.  Den står på listen over erklærte terrororganisasjoner både i EU, USA og FN, og har siden 1967 vært ansvarlig for mange drap på sivile israelere.  I fjor kunne israelske etterretningsmyndigheter bekrefte denne tilknytningen etter å ha gransket påstandene.

Susan Powers oppgave har i stor grad vært å bidra til organisasjonens inntekter ved å forsyne vestlige myndigheter med påstander om israelske brudd på menneskerettigheter som f.eks. EU og Norge bruker til å kritisere Israel for i FN og andre internasjonale fora.  Denne virksomheten har vært grunnlag for omfattende økonomisk støtte til organisasjonen hennes.  Norske myndigheter har i flere år vært informert om at organisasjoner de finansierer har slik tilknytning, uten at de synes å ha reagert.

Sjokkmeldingen fra NRK 2. april forteller altså at hele 20 russiske oligarker har automatisk statsborgerskap i Israel, noe som innebærer at Russland totalt kan mønstre 100 oligarker hvorav 20 samtidig klassifiseres som «Sions Vise.»  I betraktning av Russlands enorme størrelse, synes vi det virker litt puslete, men vi er i stand til å tro at om det bare fantes et par stykker av denne kategorien, ville NRK og Befring vært i stand til å finne dem.  De har nemlig fremdeles nyhetsverdi, slik de har hatt i europeiske medier i århundrer.

Vi forstår at det er fristende for staben i NRK enda en gang å få anledning til å insinuere at det finnes en tilknytning, om enn aldri så fjern, mellom krigens ulykker og Israel. Trangen til å smøre årsakene til verdens ulykker ut over jødene har vært et varig trekk ved europeisk kultur gjennom årtusener, og vi tror ikke det kommer til å ta slutt.  NRK nærer denne trangen sammen med FNs Menneskerettsråd som overgår enhver når det gjelder å engasjere notoriske jødehatere til rollene som «granskere» av Israels påståtte og innbilte forbrytelser.  Vi tror NRK, i likhet med Palestinakomitéen fortsatt vil holde den tradisjonen ved like slik de har gjort til nå, men enn så lenge har vi ihvertfall lov til å snakke om det.

Ikke siden Sovjetunionens dager har vi sett maken til samkjør mellom en statsmakt og dens statsfinansierte medier og frivillige organisasjoner.   Med et årlig tilskudd fra statskassen på 6-7 milliarder og tilnærmet maktpolitisk monopol i den norske medieverden, har vel NRK også levd opp til sitt medlemskap i det norske oligarkiet.  Også i Sovjetunionen var det mange statsfinansierte medier som i likhet med de norske formidlet det samme tvilsomme budskapet.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: