Når fantasien tar fornuftens plass

Shabbat shalom alle sammen.
De mange tiår med KGB-inspirert propaganda og hjernevasking av AUF-ere og andre venstre-ekstremister i Norge, bærer fremdeles skremmende frukter.  AUF må nå anses som et organ der den antisemittiske løgnen er etablert som legitimt ideologisk verktøy.  På nyttårsaften skrev AUFs fylkesleder i Østfold, Sindre Lysø, et innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad der han blant annet anklager Israel for ulovlig bosetning i Gaza, samt at Israel har bygget en «mur rundt muren» som ”sørger for at det palestinske folk nektes å motta alt fra matvarer til livsnødvendige medisiner.”  Det bildet han er blitt opplært til å mane frem for sine medlemmer er at israelerne murer palestinerne inn og behandler dem akkurat slik nazistene behandlet jødene, – en myte som 40 prosent av befolkningen nå tror på, og som vår tidligere utenriksminister Gahr Støre har vært med på å overbevise AUF om.
Man kan vurdere å tilgi ungdommer som Sindre Lysø for deres kunnskapsløshet og fordi de er blitt indoktrinert og bedradd av sine ledere, men bør man tilgi en avisredaktør som publiserer antisemittiske løgner?  Redaksjonen bør forstå at de gjør ungdommer som Sindre Lysø en bjørnetjeneste ved å eksponere deres vrangforestillinger på den måten.  Det er en handling som er uverdig for et sosialdemokratisk samfunn.
Ved innledningen til det nye året benytter vi anledningen til å takke alle dere som støtter SMA og bistår oss i kampen for sannhet og rettferdighet.  Vi håper at dere vil være med oss videre i kampen mot løgnen som bygger «mur rundt muren» rundt fakta og virkelighet.
Vi gleder oss til et nytt år sammen med dere!
Et godt nytt år ønskes dere fra oss i SMA-redaksjonen.

**********

 
Når fantasien tar fornuftens plass
Året 2013 ble avsluttet med at ytterlige 26 arabiske terrorister ble sluppet fri fra israelske fengsler mot et løfte om at den palestinske ledelsen da kanskje vil drøfte muligheten for en eventuell fredsavtale med Israel.  Det dreier seg til dels om personer som både enkeltvis og samlet har mer på samvittigheten enn Behring Breivik, – om slike mennesker i det hele tatt har samvittighet. 
I Norge blir de omtalt av mediene som «fanger.»   Blant de løslatte er Kamil Awas Lai Ahmad som ble dømt for drapet på 16 israelere to uker før en Oslo-avtale ble underskrevet i 1993, men slike forhold forties av norske medier.  Heller ikke hørte vi særlig mye om de voldsomme festene disse mordene ble tatt imot med av sine oppdragsgivere i Ramallah, eller hva det er som gjør at mordere blir hyllet som helter med et fyrverkeri av raketter mot Israel?
Det kan være vanskelig for mange å forstå en slik handling fra Israels side som å slippe løs terrorister, i beste fall i bytte mot et signert papirark.  Heller ikke er det lett å begripe hvordan USAs utenriksminister, John Kerry, kan utrykke takknemlighet for slik sjenerøsitet.  I Israel er det godt dokumentert at denne politikken fører til mer terror og flere drap på uskyldige jøder.  Dette vil også komme til å skje nå.  Hatet og den antisemittiske propagandaen som finansieres av europeiske myndigheter og EU kringkastes daglig gjennom palestinsk fjernsyn.  Denne ondskapsfulle propagandaen, støttet av blant annet norske bistandsmidler, og som karakteriserer jøder som aper, svin, kråker og rotter, har sine tydelige paralleller også i norske organisasjoner og blant politikere hvor israelerne i stadig mer tydelige vendinger fremstilles som nazister.
Press på Israel for å få sluppet ut og rehabilitert et hundretalls mordere viser at vi er i ferd med å akseptere en av islamismens mest sentrale dogmer, nemlig at drap på de vantro bringer ære og velstand både i denne og i den neste verden.  Det er enkelte som tror at denne læren begrenser seg til jøder, men slik er det ikke.  De siste terroraksjonene i Russland vitner om at de vantro er alle som ikke er ortodokse muslimer.  Andre innbiller seg at den slags ikke kan skje her, eller i hvert fall ikke så lenge vi gir bistand.  Men heller ikke slik er det.  Nylig ble en palestinsk ambassadør drept i sin egen residens i Praha i det han åpnet en safe og var uforsiktig med sprengstoffet i den.  Det tsjekkiske politiet som kom til stedet oppdaget at residensen også inneholdt et uregistrert våpenlager.  Hva kan hensikten være med å lagre våpen og sprengstoff i ambassadebygninger?  Er det fremdeles noen som tror at det samme ikke er tilfelle i Norge og andre land i Vesten og at våpnene som er innkjøpt for våre bistandsmidler ikke vil bli brukt en dag?
Gang på gang har araberne vist både i ord og handling at de har et mål som står over alle andre, og det er å utrydde jøder og Israel som stat.  Og når ”lørdagsfolket” er borte, står ”søndagsfolket” for tur. Tross dette fortsetter Vesten å støtte terrorismen som om de tror at de derfor selv ikke vil bli angrepet.
I denne atmosfæren av internasjonal virkelighetsflukt er det derfor ikke overraskende at forstanderen i Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo fikk forsiden i Vårt Land til rådighet 2. januar i år med budskapet: «Tror på en ny Oslo–avtale.»  De to gamle Oslo-avtalene som ledet til Oslo-krigen var altså ikke nok.  Oslo-avtalene har snart kostet like mange menneskeliv som Israels uavhengighetskrig i 1948.  Er dette noe man ønsker en reprise på?

Støtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644