LO søker sannhet og kunnskap

Shabbat Shalom alle sammen,
TV2s journalist Frederik Græsvik har aldri lagt skjul på sin beundring for massemorderen Yassir Arafat (som har drept langt flere uskyldige unge sosialdemokrater enn Breivik).  Som han selv sier det: «Jeg var så heldig å treffe den palestinske lederen en rekke ganger.»  Med dette som utgangspunkt er det ikke overraskende at Græsvik denne uken brukte opp TV2s beste sendetid, ikke for å fortelle oss om arabere som utrydder hverandre i Syria, ikke om den daglige terroren kurderne er utsatt for i Tyrkia og Irak, og heller ikke om den daglige volden og drapene på kristne i Egypt.  Nei, han brukte opp hele TV2s mest verdifulle sendetid til å gi sin venn og politiske kollega, Mads Gilbert, enda en mulighet til å komme med sine velkjente, falske påstander om Israel, påstander som alltid propageres uten at noen får anledning til å rette på feilene og usannhetene.
Med en slik nyhetsdekning er det ikke rart at stadig flere jødisk ungdommer i Norge velger å flytte til Israel, langt langt vekk fra Græsvik og Gilbert.  Mot raketter kan man i hvert fall beskytte seg.
Vi ønsker dere en god helg!
Fra oss i SMA-info redaksjonen

**********

LO søker sannhet og kunnskap
Det var prisverdig av LO-redaktør Svein-Yngve Madssen å ta opp det voksende jødehatet vi opplever i Norge, på lederplass i LO-Aktuelt nr. 12/2012.  Initiativet er kommentert av flere. LO med om lag 800.000 medlemmer har utvilsomt også mange jødevenner rundt om i Norge og har en viktig oppgave med å sikre rettferdig fordeling i et inkluderende samfunn. 
Det er dessverre et faktum at LOs ledelse gjennom en del år misbrukte sin stilling i samfunnet til å fremme et politisk standpunkt til konfliktene i Midtøsten som i beste fall er ensidig, diskriminerende, misvisende og usant.  Når LO organiserer demonstrasjonstog den 1. mai under paroler som «Boikott Israel” og ”Israel = apartheid,» har organisasjonen gått langt utover grensene for hva som kan forstås som bidrag til faglige rettigheter og rettferdig fordeling av verdiskapningen i Norge.  Det praktiseres ikke apartheid i Israel.  Påstanden om det er en løgn og et eksempel på nedsettende omtale av den jødiske staten, en behandling LO ikke gjør noen annen stat til del.  Derfor er parolen også diskriminerende og antisemittisk.
Det forbauset oss ikke at gamle leninister som Gerd Liv Valla kunne støtte slike paroler, men vi observerte at denne politikken hang igjen også i årets 1. maidemonstrasjon.  Derfor bemerket vi fenomenet i vårt blad, SMA-info (nr. 2-2012, side 5), på følgende måte: ”Vi vet ikke helt hvorfor LOs nåværende ledelse velger å bruke sine 1. mai-demonstrasjoner til å formidle et antisemittisk budskap, men det kan rett og slett bare skyldes at man ikke er ferdig med å rydde opp etter den forrige ledelsen, hvis leninistiske vrangforestillinger introduserte jødehatet i arbeidet for folkets velferd.”
Da Gerd Liv Valla gikk av som LO-leder, oppsto det blant mange et håp om at grasrotas syn igjen ville kunne farge LOs politikk og paroler og at den ”demokratiske sentralismens” tid var over i vår største folkebevegelse.  Vi håper fortsatt på det.
Jødene har gjennom historien alltid vært aktivt engasjert i fagbevegelser som kjempet for arbeidernes rettigheter.  Jødene var en betydelig del av fagbevegelsenes kamp mot slaveri, diskriminering og arbeidsfolks rettigheter i USA.  Likedan var det i Russland og Øst-Europa.  Bak Lech Wałęsa stod det 14 intellektuelle polakker som var hjernen og drivkraften bak revolusjonen som ledet til Jernteppets fall.  Syv av dem var jøder.  Det samme er situasjonen i Sør Amerika og mange andre steder i verden: Der det er en kamp for arbeidernes rettigheter, der finnes det en relativt høy andel av jøder.  Israel er det eneste landet i Midtøsten hvor arbeiderne har rettigheter.  I alle de landene i Midtøsten som LO ikke vil boikotte er arbeiderklassen undertrykt og utbyttet.  Der er også ”apartheid” et faktum.
LO-redaktørens problem ligger i det forhold at han av politiske grunner prøver å finne et kompromiss mellom løgn og sannhet, noe som ikke lar seg gjøre.  Da han skulle fortelle sine lesere at hans organisasjon ikke er jødefiendtlig, illustrerte han sin dementi med en karikatur som føyer seg rett inn i tradisjonen etter hans redaktørkollega Julius Streicher i bladet Der Stürmer.
Noe så grunnleggende antijødisk og dermed antisemittisk som denne tegningen er sjelden kost, også i norske aviser.  Nedsettende og hatefulle ytringer mot jødene og deres hjemland, Israel, blir nå stadig oftere formidlet gjennom norske medier, og altså til og med i 1. mai-toget som organiseres av LO og med statsministeren som hovedtaler.
Vi har stor respekt for LO-leder Roar Flåthen som vi mener er en hedersmann.  Noen bør imidlertid informere ham om at hans fagorganisasjon misbrukes politisk.
Krav om ”boikott” av arbeiderkolleger som man eventuelt er uenig med, hører ikke hjemme i en fagbevegelse som søker å støtte en fredsskapende linje.  Vi merker oss imidlertid at også LO-redaktøren mener at sannhet og kunnskap er viktig.  Det kan være et sted å begynne.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: