Irans åndelige lederskap oppfordrer til mer terror

Irans øverste åndelige leder og sjef for den islamske revolusjonen i landet, ayatollah Seyyed Ali Khamenei, har bedt muslimer over hele verden om å straffe Vesten for å ha støttet opprørerne i krigen mot Assad. Han har også beordret den fryktede iranske Revolusjonsgarden til å trappe opp sine angrep mot Vesten.
Eller, som det heter i de politisk mer korrekte kretser, har ayatollahen bedt verdens muslimer om å «være årvåkne mot konspirasjonen blant den muslimske verdens fiender.»
«Iran kan ikke forholde seg passiv til disse nye truslene,» skal han ha sagt. Ifølge etterretningsrapporter skal Iran nå «demonstrere for Vesten at det finnes «røde linjer» for hva Iran kan akseptere av det som skjer i Syria.» Og en advarsel må nå sendes til «Amerika, sionistene, Storbritannia, Tyrkia, Saudi Arabia, Quatar og andre om at de ikke kan handle ustraffet i Syria eller andre steder i regionen.»
NYE TIDER
Ayatollahen sa også i talen sin at fiendene til nå ikke har klart å omstøte den muslimske ummahs beslutninger, og uttrykte håp om at de muslimske nasjoner og talsmenn vil fortsette som før med sine «riktige handlinger.» Han slo fast at en «ny æra» har begynt, og at den muslimske verden nå står overfor en helt ny situasjon, som vil påvirke samtlige nasjoner over hele kloden.
Man kunne jo her påpeke at den muslimske verden er svært splittet, slik at den ummah ayatollahen snakker om, er i strid med seg selv. Dette ser vi nær sagt hver dag på nyhetene. Bomber og granater som koster titalls menneskelig, er dagligdags i flere muslimske land. Både de angrepne og de som angriper, tilhører den såkalte ummah.
STØTTE TIL PALESTINER-ARABERNE
Khamenei roste den høye deltagelsen iranerne viste på den internasjonale Quds-dagen, med sin støtte til «den palestinske motstanden mot det israelske regimet.» Han kalte dette et «brilliant trekk.» «Det vil utvilsomt få store konsekvenser for den muslimske verden,» mente han.
Han oppfordret videre muslimske land til å arbeide for enhet, og ga uttrykk for at det var Vestens skyld at det var splid, med deres «Splitt og hersk-» taktikk.
SIONISME «TRUSSEL FOR MENNESKEHETEN»
Sionismen derimot, «er en trussel for menneskeheten,» sa den muslimske lederen. Fiendens våpen var ifølge ham å «så uro og splid ved å overfokusere på naturlige etiske og religiøse uenigheter,» og oppfordret muslimene å fokusere på å handle overenstemmende med islam, og styrke og vedlikeholde enheten og broderskapet, og være ulydig mot stormaktene, i særdeleshet USA.
Ifølge israelske medier ble ordren utstedt til militærstyrken etter en diskusjon rundt en rapport om konsekvensene dersom den syriske presidenten Bashar Assad skulle falle.
NYE BÅND TIL BRORSKAPET
Syria er en viktig alliert for Iran, og har blitt isolert av ikke bare mesteparten av de vestlige stater, men også i stor grad av den muslimske verden. Den usikre fremtiden for Assads regime er en av de store grunnene til at Iran nå henvender seg til den det egyptiske muslimske brorskapet for å reetablere forholdet, som har hanglet i mer enn tredve år, skriver Israel National News.
Assad har vært en viktig brikke for alliansen mellom Iran og Hizbollah, og har smuglet titusener av missiler, og Israel antar også kjemiske våpen, inn i Hizbollah-dominerte områder i Libanon.
IRAN BAK TERROR
Adskillige terrorangrep den siste tiden har hatt forbindelse til Iran. Helt fra sommerens selvmordsangrep på en buss i Bulgaria til fjorårets mislykkede forsøk på å myrde Saudia Arabias ambassadør til USA. I tiden imellom har Iran stått bak angrep og forsøk på angrep på israelere i Thailand, India og Aserbajan.
En vestlig etterretningsekspert uttalte til avisen The Telegraph i London at de fleste av disse angrepene, om ikke alle, kunne spores tilbake til Al Quds Unit 400, en spesialenhet i Revolusjonsgarden.
Syriske opprørere tok nylig til fange 48 offiserer fra den iranske Revolusjonsgarden, som opererte i Syria til støtte for Assad.
SKJULER SPOR
En seniordiplomat med god informasjon om Irans kjernefysiske program sa nylig at den islamske republikken har begynt på den avsluttende rensingen av et militært anlegg hvor de angivelig skal ha gjort hemmelige kjernefysiske eksperimenter. Den amerikanske forskningsinstitusjonen ISIS har meldt at rensingen ble foretatt i april, etter at FNs atomenergibyrå forlangte adgang til anlegget.
Ynet
IsraelNationalNews.com
EurasiaView.comStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: