Kedron-dalen gis bort

Oversatt for SMA av Elisabeth Berg
Jerusalems ordfører Nir Barkat har bøyet seg for press fra statsminister Benyamin Netanyahu, amerikansk UD og det internasjonale samfunn, og begrenset planen om å fjerne 88 ulovlig oppsatte arabiske bygninger fra et rikt arkeologisk utgravingsområde i Kedron-dalen som grenser til Davids by i det gamle Jerusalem.
I henhold til kommuneplanene, foreslo Barkat at kun 20 familier skulle forflyttes fra det omstridte området, mens resten skulle gis lovlig-status med tilbakevirkende kraft. Hele området skulle renoveres og gjenoppbygges som en park og internasjonal severdighet med arabiske boligstrøk og butikker, restauranter, sport- og helsesentre.  Arabere hevder disse planene truer deres eiendom og levemåte.
Byens myndigheter hevder planene vil forbedre livskvaliteten. Arabere motsetter seg noe de kaller ”judaisering” av området. Kommunen argumenterer med at araberne har bygget på offentlig eiet land i et arkeologisk område, og at den kun håndhever lover og regler, mens arabere fordømmer mangelen på byggetillatelser.
Jerusalem kommune anslår at det finnes 30.000 ulovlige arabiske bygninger bare i det østlige Jerusalem. Kommunen holder her på med å skaffe infrastruktur og å legalisere bygninger med tilbakevirkende kraft.
Noen arabere hevder de eier eiendommen, men de er ikke i stand til å bevise det.
Støttet av flere frivillige organisasjoner som Peace Now, Ir Anim og Bimkom – som mottar midler fra New Israel Fund, europeiske regjeringer og EU – har de protestert mot arkeologisk arbeid i området, og hevder at hele området er ”palestinsk.”
Luftfoto viser at området var sparsomt bebodd inntil tidlig på 1990-tallet da arkeologiske utgravninger i Davids by tiltrakk seg millioner av turister, og kulturgjenstander kunne oppdages spredt utover i hele området. Under ordfører Barkats forgjengere, Ehud Olmert og Uri Lupoliansky, drev arabere ekstensiv byggevirksomhet i området, uten at det ble grepet inn.
Kongens Hage, eller Al-Bustan (”Hagen” på arabisk) – refererer til bibelske tider da hagen var plass for krydderurter til bruk i parfymer og røkelse – og befinner seg rett nedenfor Davids by, der dalene Kedron og Hinnom møtes. Området fikk sitt vann fra kilden Gihon, byens eneste vannkilde der kong Salomo ble salvet, som nevnt i 1. Kongebok 1:39.
Jesaia kalte den ”… Siloahs vann, som renner så stille” (Jes. 8:6). Vannet ble ført til Kongens Hage via et basseng, for deretter å strømme ned Kedron-dalen og inn i Judeas ørken.  Under kong Hiskias regjeringstid (727-798 fvt.) ble det bygget en tunnel fra kilden Gihon gjennom fjellet nedenfor byen, for å bringe vann inn i byen (2. Kong. 20). Kongens Hage er nevnt som fluktvei for kong Sidkia (Jer. 39,4) i Nehemia 2:14; i Høysangen 4:15; i Forkynneren 2:5 og mange andre bibelske og talmudiske kilder.
Dagens arabiske landsby Silwan (arabisert versjon av det hebraiske navnet Siloah) befinner seg i og rundt det som engang var den jødiske gravlund på Oljeberget, på østsiden av Kedron-dalen, midt imot Davids by.
Overfor Gihon-kilden finner vi graven til Rabbi Ovadiah ben-Avraham fra Bartinoro i Italia, kjent som ”Bartenura” – som døde i Jerusalem rundt år 1500. Han gjorde omfattende reiser omkring i Landet Israel, skildret Betlehem, Hebron og Gaza, skrev anerkjente kommentarer i Mishna og var åndelig og offentlig leder for Jerusalems jøder, deriblant mange som hadde sluppet unna forfølgelsen i Spania i 1492.
Et par hundre meter nordover i Kedron-dalen, ved foten av Oljeberget, finnes monumentale graver fra Det annet tempels epoke. Stedet kalles Josafats dal (”Gud har dømt”), hvor verdens nasjoner skal dømmes – både i henhold til jødisk og kristen tradisjon (Joel 4:2,12).
Etter å ha blitt forsømt av kommunale myndigheter i flere tiår, kan inngrepene og ødeleggelsene være ugjenkallelige. Ordfører Barkats forslag er ikke perfekt, men er ihvertfall et forsøk på å håndtere problemene på en seriøs måte. Det er ikke tvil om at han tar saken alvorlig, men han har fått en vanskelig situasjon i fanget, og er begrenset av politikere, og prøver å gjøre det beste ut av en dårlig situasjon.
Jerusalem Post
Moshe Dann har doktorgrad i historie. Han er forfatter og journalist.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: