Kampanjen mot Israel fortsetter

 
Shabbat shalom alle sammen.
Denne uken ble Israel på ny tvunget til å iverksette mer effektive forsvarstiltak mot bombingen av sivile mål i Israel som Hamas har drevet med i lang tid.  Etter mange forsøk med internasjonal medvirkning for å få i stand forhandlinger om våpenhvile har den israelske regjeringen endelig besluttet å gå inn på Gaza-stripen for å rydde opp slik at israelere igjen kan leve normalt uten å bli beskutt natt og dag.
Det gjelder i første omgang å få ryddet opp i det revehiet av tuneller, underjordiske bunkere og utskytningsramper som Hamas har bygget i de sivile boligområdene og som de nå bruker i krigen mot Israel.  Disse strukturene er bygget av de byggematerialene vestlige politikere presset Israel til å levere etter forrige Gaza-krig på tross av våpenblokaden.  Nå krever de flere lettelser i våpenblokaden mens mediene unnlater å fortelle at forsyningene av mat, vann og strøm har gått uhindret til Gaza også under denne krigen.  Den vedvarende kritikken mot Israel på dette punktet er bare å karakterisere som forsettlig ondskapsfull.
For å holde våre lesere med alternativ informasjon, har vi foreløpig satt sommerferien på vent.
Vi håper på fortsatt støtte og ønsker dere alle en fortsatt god sommer!
Fra oss i SMA-redaksjonen.
 

*****

 
Kampanjen mot Israel fortsetter
Medienes ansvar
Folks reaksjoner på medienes ensidige og urimelige kritikk av Israel de siste dagene medførte få merkbare endringer i deres kampanje mot Israel.  Det hjalp ikke å kalle hjem Sidsel Wold fra Gaza, for ikke før var hun hjemme før hun satte i gang på samme vis i Dagbladet.  Der ble det gjort forsøk på karaktermord på Hans Wilhelm Steinfeld fordi han har sagt opp stillingen i NRK og skal begynne i et PR-byrå som også tar oppdrag for israelske kunder.  Dette ledet til helt usedvanlig hatefulle utfall fra Sidsel Wold både mot Steinfeld, PR-byrået og Israel.
NRKs medarbeider Odd Karsten Tveit uttaler 18. juli til NRK at ”det nærmest er en vedvarende politikk for Israel ikke å gi palestinerne fred.”  Tveit er NRK-veteran når det gjelde sjofel demonisering og løgner om Israel.  Det er ikke lenger overraskende at han skylder på Israel når palestinerne fyrer av raketter fra palestinernes boligområder.  Han klager over at Israel ikke lar det passere og ikke forhandler om sin egen utslettelse.  Like arrogant og nedlatende er Midtøsten-student Marte Heian-Engdal ved Universitetet i Oslo som sier til NTB/Dagen at ”det kostet Israel lite å si ja til avtalen.”  ”Det er et ufarlig ja, – det gjør at Israel vil øke den internasjonale legitimiteten for videre kamper. De har skaffet seg ryggdekning og kan si at det er Hamas som fortsetter konflikten.”   Det synes heller ikke for henne mulig å forestille seg at Israel kan ønske fred.  Spekulativ ondskap er en riktig betegnelse på slike uttalelser, og de er klare kilder til spredning av antisemittiske holdninger blant folk. Disse ”Midtøsten-ekspertene,” og flere til, vil langt inn i fremtiden fortsette å påvirke opinionen på den måten med sin negativitet overfor alt som har med Israel å gjøre.
Disse eksemplene illustrerer svært godt hvordan norske medier uten stans jager Israel som en ulveflokk, og prøver å ødelegge dem som ikke følger flokken.  Men la oss holde tunga rett i munnen: Det er fremdeles de ansvarlige redaktørene, så som Thor Gjermund Eriksen, John Arne Markussen og Pål Bjerketvedt som leder kampanjene og som velger sine talspersoner.
Politikernes ansvar
Utenriksminister Børge Brende har de siste dagene vært på politisk rundreise til Midtøsten hvor han både fører dialog med Hamas og opplevde å være mål for deres raketter mot Israel da han forsøkte å belære Israels utenriksminister Avigdor Liberman om det norske tvisynet på krigens folkerett.
Et sentralt krav fra Brende for å komme videre i fredsbestrebelsene var at nå må Israel svekke blokaden av Gaza.  Han må nødvendigvis være klar over at den eneste blokaden Israel har gjennomført mot Gaza er en våpenblokade som forhindrer store våpenforsyninger til Hamas.  Israel kanaliserer daglig hundretalls lastebiler inn på Gazastripen med humanitære forsyninger.  Disse forsendelsene pågår hele tiden og forstyrres bare av rakettskyting fra Hamas, noe Brende selv har erfart.
Brende mener også det er uakseptabelt at så mange av de levende skjoldene til Hamas blir drept og skadet.  Påvirket av medienes hjerteskjærende og tåredryppende bilder legger han skyld på Israel som forsøker med makt å stanse de rakettene som Brendes ”dialog” ikke greier å få slutt på.  At Israel under hele den nåværende operasjonen mot rakettene til Hamas har forsynt befolkningen i Gaza med mange hundre billass med matvarer, samt vann og elektrisitet, har ikke vært tema for Brende. I norske medier forties dette paradokset fullstendig.
Før Børge Brende dro på sin ferd opptrådte han i NRKs nyhetsprogram Dagsnytt Atten sammen med Sidsel Wold og Nils Butenschön, to notoriske løgnere og desinformanter som for anledningen ble utropt til rådgivere.  Her gjentok Brende det uholdbare synet på ”okkupasjon” og ”bosettinger” og den beskrivelsen av Israels forsvarskamp som går ut på at når Hamas legger sine militære støttepunkter og utskytningsramper i sivile boligområder, er det Israel som bryter folkeretten dersom de rammer sivilbefolkningen.  I likhet med sin kollega Jonas Gahr Støre og det meste av det norske politiske etablissementet synes han å være overbevist om at Israel ikke kan ha rett til å forsvare seg effektivt dersom Hamas ikke følger krigens lover.  Han later ikke til å forstå at det er å snu folkerettens prinsipper på hodet når man aksepterer en slik virkning av Hamas sine brudd på folkeretten.  Det er ikke nok å ”fordømme” handlingene til Hamas, man må være tydelig på skylden for hele tragedien ligger hos Hamas.  Utenriksminister Brende burde lytte til sine allierte fra USA, Canada og Australia og ikke la seg villede av PLO og norske ”Midtøsten-eksperter.”
På tampen av sendingen fikk han råd med på veien fra Sidsel Wold som mente han burde gå inn for å få gravet en senket vei fra Gaza helt frem til Vestbredden slik at Hamas uhindret kunne få eksportert varene sine dit.  Wold er klar over at de næringsdrivende i Gaza kan importere og eksportere hva de vil, unntatt våpen og annen kontrabande til militær bruk, men det forteller ikke Sidsel Wold.
Vi er fremdeles av den oppfatning at det er norske medier, politikere og ledende personer i organisasjoner og akademisk liv som er hovedkilden til den omseggripende antisemittismen vi registrerer i Norge og som Holocaust-senteret og andre dokumenterte for et par år siden.  Dette forholdet har ikke endret seg som følge av den kritikken som har vært reist de siste dagene.
Vi vil derfor på ny rette en oppfordring til HL-senteret om å gjenta den holdningsundersøkelsen av antisemittismen i Norge som ble gjennomført for et par år siden.  En slik gjentakelse i løpet av det kommende året ville kunne vise noe interessant om utviklingen i lys av den uopphørlige agitasjonen mot jødenes hjemland, Israel, som vi daglig er vitne til.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: