Journalist: – Alle arabiske land har kjemiske og biologiske våpen

Mohamed Hassanein Heikal
Mohamed Hassanein Heikal

En fremstående egyptisk journalist, Mohamed Hassanein Heikal, forteller i et TV-intervju at nazistene hjalp de arabiske land å produsere kjemiske våpen i 50- og 60-årene.
Det er IsraelNationalNews som kommer med de oppsiktsvekkende, men ikke overraskende opplysningene.
Enhver burde kunne forstå Israels behov for avskrekking – deterrence – i denne delen av verden, hvor man åpenbart ikke forstår siviliserte ord og metoder som dialog og demokratiske avgjørelser. Vi er daglig vitne til grusomheter som det er vanskelig å beskrive med ord. Handlingene og brutaliteten er forferdelig. Bestialsk er ordet. Det er helt uunngåelig å sette disse kulturene opp imot den jødiske, – et høytstående lovsystem, både moralsk og etisk, og tradisjon som setter levende liv aller høyest på rangstigen. En kultur som har dannet grunnlaget for den kristne kultur vi har i Vest, som – med alle sine mangler – likevel er det beste i verden.
Budet «du skal ikke slå i hjel» er ett av de ti bud hebreerne i oldtiden fikk av Gud via sin leder Moses. Dette, sammen med resten av budene, danner en god grunnvoll i alle siviliserte land. Den islamsk/arabiske verden ser ikke på drap som noen synd. Syndsbegrepet finnes ikke i islam.
Derfor er avskrekking – å stille sine motstandere overfor den ultimate trussel – trusselen om fullstendig tilintetgjørelse, den eneste farbare vei i denne delen av verden. Man skulle ønske det var annerledes. Det er det ikke.

http://www.youtube.com/watch?v=xVocTLZf4VI

«I 50- og 60-årene begynte forsøkene på å avslutte våpenkappløpet om kjernefysiske våpen. Land som allerede hadde kjernefysiske våpen bestemte seg for å klare seg med det de hadde, og alle de andre landene som syntes det var for vanskelig å delta i kappløpet om kjernefysiske våpen, mente at kjemiske våpen var fattigmannsversjonen som gjorde det mulig å avskrekke dem som hadde kjernefysiske våpen. Spesielt var dette tilfelle i den arabiske verden. Ikke ett arabisk land unnlot å produsere kjemiske og biologiske våpen,» forklarte Heikal i intervjuet.
«Det var lett å produsere biologiske våpen,» la han til.
«Alt sammen kom i stand grunnet tyske vitenskapsmenn som flyktet fra Tyskland [etter Den annen verdenskrig]. Noen av dem hadde kunnskaper om kjernefysisk energi, som Dr. [Wolfgang] Pilz, som kom og var hos oss en stund, før han begynte å jobbe med missiler og flyttet til Kina.»
«Ettersom det var så dyrt og vanskelig å få seg kjernefysiske våpen, og ettersom vi alle mer eller mindre visste at Israel hadde kjernefysiske våpen, så laget samtlige land, helt ned til det aller minste, biologiske og kjemiske våpen. Og alle innså etter en stund at de ikke hadde noen fordel av å ha svære lagre av kjemiske og biologiske våpen. Kadaffi hadde dem. Alle hadde. Syria har,» hevdet Heikal.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: