Jan Egeland på kollisjonskurs med FN

Jan Egeland ble intervjuet i NRK nyheter i dag kl 12:00 og svarte på spørsmål om hva som skal til for å få fred i Midtøsten. Han henviste til Clintons utsagn om at de grunnleggende spørsmålene må løser, og fortsatte for sin egen del, som første punkt, at «blokaden av Gaza må oppheves…»
Dette er ikke i samsvar med virkeligheten, og det er heller ikke i samsvar med slik FN ser det. Etter Gaza-flotiljen i 2010 hvo ni tyrkiske demonstranter ble drept av israelske kommandosoldater etter å ha angrepet dem, nedsatte FN en kommisjon for å undersøke fakta i saken. Kommisjonen ble ledet av New Zealenderen Geoffrey Palmer, tidligere statsminister i sitt hjemland, og konkluderte blant annet som følger:

Israel står overfor en reell sikkerhetstrussel fra militante grupper i Gaza. … Marineblokaden ble innført som en legitim sikkerhetsforanstaltning for å forhindre våpen fra å komme inn i Gaza sjøveien, og dens implementering er i overenstemmelse med kravene som er stilt i internasjonal lov.

Rapporten var kritisk til flotiljen og kalte den “uansvarlig.”
“Det finnes alvorlige spørsmål om dens ledelse, dens sanne natur og hensiktene til flotiljeorganisatorene, spesielt IHH,” slo rapporten fast. For “mens majoriteten blant passasjerende ikke hadde noen voldelige intensjoner, så kan ikke det samme sies om IHH,” den tyrkiske hjelpeorganisasjonen som sto bak flotiljen.
Tyrkia ble også kritisert for ikke å ha gjort mer for å forhindre væpnet konflikt med israelske soldater.
Jan Egeland fremstår derfor som en talsmann for Hamas. Vi vet at marineblokaden er lovlig om den er aldri så mye uønsket av Hamas. Vi vet at den har til hensikt å begrense innførselen av våpen til Gaza. Hvis noen er i tvil om at Hamas har til hensikt å få mer våpen inn i området, kan de ta en titt på Facebook-siden til Izzat al-Rishq, et medlem av terroristorganisasjonen Hamas’ politiske byrå. Her skriver han nokså tydelig at Hamas går for våpensmugling fra Egypt.
Hva er Egeland og hans likesinnedes motiver for en slik nokså direkte støtte til terrorisme?
SMA: Palmer-rapportenStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: