Israel i kommunevalget

Det går ikke en uke uten at det dukker opp anti-jødiske eller anti-israelske utspill i våre medier.  Et eksempel på hvor bevisst og aktiv antisemittismen er hos enkelte nordmenn fikk vi da mediene kunne fortelle at en kunde i Den norske bank, DNB, hadde valgt en gammel antisemittisk karikatur som billedmotiv på sitt kredittkort.
Etter at saken fikk internasjonal oppmerksomhet, beklaget banken tilfellet og innrømmet at dette ”dessverre hadde sluppet gjennom kontrollen.”  Det var altså ikke bare kunden som syntes dette var et greit bilde, men også bankens egen kontrollør.
Den Israel-saken som imidlertid slår alle rekorder nå i valgkampen, gjelder en bok som er skrevet av en norsk-amerikaner og som handler om profetier i tilknytning til 22. juli.  Forfatteren, Jeremy Hoff, fremholder at en tragedie som den som skjedde på Utøya godt kan være en Guds straffedom over Norge som følge av den rollen norske myndigheter spilte i forbindelse med inngåelsen av Oslo-avtalene.
Det er måneder siden boken kom ut, og den har knapt vært omtalt i mediene, men fordi en lokal leder i partiet De kristne uttalte sympati for innholdet, er den blitt kommunevalgets store sak både i kristne og sekulære medier.  Folk kappes om å ta avstand fra boken, og kristne nettaviser fylles opp av kritikk, især fra mennesker som ikke har lest den.  Redaktør Selbekk i Dagen og Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, reagerer kraftig på påstandene om at Utøya-terroren var Guds dom over Arbeiderpartiet og AUF.  «Uhørt og respektløst, horribelt, støtende og skuffende» er karakteristikker som går igjen i den kommunale valgkampdebatten som har oppstått omkring boken til Jeremy Hoff.  AUFs Palestina-arabiske leder, Mani Husseini, som også er leder for AUFs samarbeid med den palestinske søsterorganisasjonen til AUF, Fatah-ungdommen, har ikke lest boka, men sier han neppe trenger det for å reagere på den.  Når det gjelder Israel trenger han ikke fakta for å mene noe.
Formann Hussaini tror forfatteren ikke kjenner AUFs syn på Israel og konflikten med palestinerne.
”Vårt syn er at palestinere og israelere skal få leve side om side og i fred. Vi kritiserer dem som forsøker å ramme uskyldige mennesker og bryter menneskerettighetene, enten det er på israelsk eller palestinsk side,” sier Hussaini.  En av de pårørende etter Utøya-tragedien sier: ”Jeg har hørt om boka, og dette er rene konspirasjonsteorier.”
Men AUFs syn på Israel er velkjent og har vært dekkende omtalt i norske medier.  AUFs anti-israelske holdninger og støtten til arabisk terror har riktignok ikke vært et fremtredende tema i norske riksmedier, men tross deres politisk korrekte fortielse av problemet, har det faktisk vært skrevet en bok om saken av en tidligere AUF-leder, hvor forbindelsen mellom Utøya og palestinsk terrorisme bekreftes.
Selv ikke den tanken at Utøya-tragedien kunne ha en teologisk forklaring er ny.  Den velkjente teologen og statsviteren Per Haakonsen uttrykte dette offentlig allerede i 2012.  Hva er det da som er årsak til at både Israels venner og Israels uvenner nå går til felles stormangrep på en bok som slett ikke forteller noe som helst nytt om dette spørsmålet?  Vi tror forklaringen må ligge i at det går trådt i kommunevalgkampen for de tradisjonelle partiene og at den politiske nykomlingen, partiet De kristne, ser ut til å kunne gjøre det rimelig bra noen steder i landet.
Partiet De kristne har gitt uttrykk for en uforbeholden støtte til den jødiske staten Israel i kampen for å overleve i en verden med sterkt voksende antisemittisk agitasjon, anti-israelsk opprustning og Israel-fiendtlig politikk både i Norge og internasjonalt.  Når så en av partiets tillitsvalgte mener at boken til Jeremy Hoff bør leses av flere, blir det oppstyr og krav om ekskludering.
Vi forundres ikke over at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og AUFs leder, Mani Husseini, mener det er ”uhørt og respektløst” å skrive en bok som er kritisk til AUF.  Det som forbauser oss er hvordan profilerte representanter for kristen-Norge slutter seg til venstresidens kritikk og fremmer en påfallende oppkonstruert avstandtaken til en bok de ikke har lest.
Kritikken av denne boken er ikke bare blitt et innslag i kommunevalgkampen og forsvaret av den anti-israelske politikken til AUF, men har til og med fått organisasjonen Med Israel for fred, Miff, til å fravike sin prinsipielle ideologiske nøytralitet og slutte seg til denne teologiske kampanjen i kommunevalgkampen.  Vi forstår ikke Miffs behov for å påstå at 22. juli ikke hadde noe med Israel å gjøre.  Påstanden minner om utenriksminister Brendes utsagn om at jihad ikke har noe med islam å gjøre.  Hvordan kan Miff ha glemt hva som foregikk på Utøya dagen før den 22.?
Det kan ikke bare være frykten for at partiet De kristne skal gjøre et godt valg som får alle disse menneskene til å kaste seg på denne mediekampanjen.  Vi ser ikke bort fra at frykten for å ”støte og skuffe” Arbeiderpartiet og dets palestinsk-ledete ungdomsorganisasjon også kan ha noe med saken å gjøre.  Jeremy Hoffs profetiske tanker har de imidlertid ikke kommet i nærheten av å utfordre.  De burde kanskje tenke på å lese boken før de anmelder den.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: