Iran: feirer 33 år siden angrepet på den amerikanske ambassaden

Studenter i Teheran synger «død over Israel», de kaller Obama for Jerusalems «lydige hund». Høytstående offiser i Revolusjonsgarden ber USA slutte å støtte det «egenmektige sionistregimet.»
Nyhetsbyrået AP bringer reportasjen om iranerne som feirer at det nå er 33 år siden USAs ambassade i Teheran ble overtatt av muslimene. En høytstående offiser i Revolusjonsgarden utlovet en krukke fylt av gull for den som kan bevise at Amerika ikke er «det mest kriminelle regimet på jorden.»
Utenfor bygningen som en gang huset den amerikanske ambassaden, talte general Mohammad Reza Naqdi, og lovet 10 kilo gull til den som kunne finne et regime som er «mer kriminelt enn USA». Men han la til at det ville vær umulig. For Garden har «allerede forsket på saken og funnet ut at Washington er verst på denne jord».
Mens han talte, stemte studentene utenfor den tidligere ambassadebygningen i «død over Amerika» og «død over Israel» og brente amerikanske og israelske flagg.
Retorikken er som den pleier på de årlige feiringene av ambassadekapringen. Regimet sier de vil gjeninnføre diplomatiske forbindelser med USA kun dersom landet oppløser CIA og fjerner sine baser fra området.
Den 4. november 1979 ble den amerikanske ambassaden i Teheran stormet av militante iranske studenter. De holdt 52 amerikanere som gisler i 444 dager som protest mot at USA nektet å utlevere den styrtede iranske sjahen Mohammad Reza Pahlavi til Iran.
De diplomatiske båndene til Iran ble brutt, og har siden den gangen ikke blitt gjenopprettet.
Forholdet mellom Iran og Vesten er på et foreløpig bunnivå. Man er urolig for at Israel skal bombe kjernefysiske anlegg i landet dersom iranerne ikke slutter å anrike uran. Anriket uran kan som kjent bidra til at landet skaffer seg atomvåpen.
Vesten mistenker Iran for å bruke sivile installasjoner som dekke for produksjon av kjernefysiske våpen. Teheran benekter alle anklager og hevder at programmet utelukkende er sivilt og har fredelige hensikter, som produksjon av elektrisitet og radioaktive isotoper for å behandle kreftpasienter.
Eksperter i Vest lar seg imidlertid ikke lure så lett, og er ikke i tvil om at landet er i ferd med å produsere kjernefysiske våpen. EU og USA har derfor innført harde restriksjoner og sanksjoner mot landet for å presse iranerne til å oppgi sitt kjernefysiske program.
Vanlige iranere rammes av sanksjonene. Iranske rial har sunket i verdi i forhold til dollar, denne tendensen har økt de siste månedene.
Den tidligere ambassaden er nå overmalkt med antiamerikanske slagord, og blir brukt som treningssenter for Revolusjonsgarden.
Naqdi, som er sjef for den delen av garden som heter «Basij», satte i sin tale sine egne «betingelser» for å gjenopprette de diplomatiske forbindelsene til USA. Blant annet må USA trekke ut alle sine krigsskip fra den persiske gulf, og alle militærbaser landet har i 50 land rundt omkring i verden må avvikles.
Iran anklager CIA for å ha hjulpet til med å styrte landets valgte styre i 50-årene og for USAs åpne støtte til den avdøde sjahens kamp mot den islamske revolusjonen som i sin tid førte til at dynatiset kollapset. Iran fordømmer også USA for at de væpnet og støttet den irakiske diktator Saddam Hussein i krigen mellom Iran og Irak fra 1980-88.
«De må bevise at de har blitt fornuftige mennesker og slutte å støtte det egenrådige sionist-regimet», sa Naqdi.
En pamflett utgitt før markeringen sa at USA vil forbli Irans «hovedfiende og Den Store Satan». Denne betegnelsen blir ofte brukt av Teheran for å bakvaske Washington.
Times of IsraelStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: