Informasjon og desinformasjon

Shabbat Shalom alle sammen.
Det er en god stemning i Israel for tiden.  Aviser er fulle av rosende ord om forskningsnivået ved israelske universiteter.  For første gang ble hele tre universiteter i Israel rangert blant de 100 beste naturvitenskapelige forskningsinstitusjoner i verden.  Dette er gjort av Shanghais Jiaotong-universitet som hvert år undersøker mer enn 2000 universiteter og rangerer de beste 500 blant dem.  Kinesiske myndigheter er svært fornøyd med utviklingen av israelsk økonomi og ønsker å etablere Israel som teknologisk partner.  Kina er nå i ferd med å bli verdens ledende økonomiske stormakt og forstår verdien av den teknisk-vitenskapelige kultur som er utviklet i Israel, og som vil bli en hovedmotor i vår neste industrielle revolusjon.
I den vestlige verden er det nesten bare i USA at det ennå finnes noen som forstår hvor utviklingen bærer hen.  I de fleste vestlige land vokser kravet om akademisk og økonomisk boikott av Israel i takt med en nesegrus beundring for ”den arabiske våren” som for tiden blomstrer mest i Syria.  Et symptom på Vestens økonomiske, politiske og moralske forfall er redselen for å se realitetene i øynene: Terroristorganisasjonen Hizbollah, som årlig samler inn store formuer fra sine europeiske moskeer for å finansiere terror i Midtøsten, er blitt en politisk ”varm potet” som EU ikke tør føre opp på listen over terrororganisasjoner.
I stedet forhandler EU om et diplomatisk kompromiss med Iran som er hovedsponsor for internasjonal terror.  Irans president gikk til topps på popularitetsbarometeret blant Midtøstens terrorister i denne uken ved å karakterisere Israel som ”en kreftsvulst som snart vil bli utslettet.”  Det var under den årlige iranske Quds-dagen han forsikret om at ”det sionistiske regimet og sionistene er en kreftcelle.  Selv om en eneste av dem blir tilbake i en tomme av (palestinsk) land, vil denne historien (om Israels eksistens) gjenta seg.”  Talen ble sendt på iransk fjernsyn.
Vi ønsker dere en god sommerlig helg!
Fra oss i SMA-redaksjonen

**********

Informasjon og desinformasjon
Det heter seg at sannheten er krigens første offer.  Norske aviser har en stund hatt det travelt med å fortelle at Israel har besluttet å gå til krig mot Iran i høst.  De har latt seg fange inn av den psykologiske skyttergravskrigen som har pågått i lang tid, og som har som mål å villede om landenes hensikter i en kritisk situasjon.  Norske medier oppfatter ikke det poenget med desinformasjon og viderebringer denne propagandaen uten forklarende kommentarer.
Det finnes ikke konkret belegg for påstandene, ‒ ingenting som gjør gjennomføringen av et slikt prosjekt sannsynlig, ‒ bare rykter og synsing som hviler på en allerede innarbeidet forestilling om at dette er en selvforklarende påstand som ikke trenger bevis.  Når mediene gjennom mange år har gjentatt påstanden om Israel som en krigersk og aggressiv stat, slik at de selv tror på den, glemmer de å vurdere sannsynligheten av det de skriver om dette temaet.
Den depressive stemningen som har oppstått i kjølvannet av ”den arabiske vårens” åpenbare fiasko i forhold til de idealer om frihet og demokrati vi fikk høre om fra et samstemmig mediekorps i fjor, har gått over i en ren mediekampanje rettet mot Israel som anklages for å ville starte en regional krig med angrep mot Iran.  At det er Iran som nå nesten daglig truer med utslettelseskrig mot Israel får liten oppmerksomhet.  Det er Israels forberedelse av selvforsvar som skaper overskrifter og later til å være problemet.
Å skape negative holdninger overfor Israel synes viktigere enn omtanke for sivilbefolkningen i Iran som i disse dager lider stor nød.  Vi hører svært lite om den interne motstanden mot regimet fra mennesker som ikke lenger klarer å holde normale funksjoner i gang på landsbygda.  Inflasjonen har vært på 60 % bare i år.  Opprør og motstand har skapt et nytt problem i landet i form av overfylte fengsler.  Kvinners rettigheter blir stadig med innskrenket uten medieprotester i Vesten.  Mens landet går mot økonomisk sammenbrudd, holder det iranske regimet fast på sitt høyt prioriterte mål om å utslette Israel
Syriske opprørere er skuffet over at ikke Vesten har kommet dem til unnsetning med våpen, bombefly og penger.  Nå truer de med å mobilisere Vestens hovedfiende, al-Qaida, som kanskje er en større trussel mot Vesten enn mot Assad-regimet.  Det gjenstår å se om vår utenriks- og forsvarsledelse biter på og engasjerer Norge også i den krigen.  De har sagt at det foreløpig ikke er aktuell politikk.  Så får vi andre håpe at den foreløpigheten varer lenge.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: