Har Vesten mistet trangen til frihet?

Shabbat shalom alle sammen,
Vi er snart ved årets slutt og julefreden ligger allerede i luften.  Vi har opplevd at lyset har vunnet over mørket i dette året.  Mye av venstresidens og islamistenes felles propagandafront mot Israel, og jødene står ved årets slutt uten innhold.  Den brutale krigen blant muslimer som i økende grad retter seg mot de kristne i Midtøsten og mot andre urbefolkninger i området, har gjort det vanskelig for venstreradikalerne å holde ved like en troverdig hatpropaganda mot de kristne og mot Israel. I flere tiår har sannheten om forholdene i Midtøsten blitt forvrengt i tråd med desinformasjon fra Moskva som har blitt formidlet via den politiske venstresiden i Vesten.
I mer enn ti år har SMA skrevet om de enorme pengesummene Vesten har brukt på å vedlikeholde det Palestina-arabiske flyktningeproblemet, mens millioner av andre flyktninger måtte klare seg selv.  I forrige SMA-kommentar tok vi opp dette emnet igjen, og opplevde at til og med NRK omsider besluttet å åpne døren til sannheten på gløtt.  Mer seriøse organisasjoner, som leger uten grenser, har bidratt til å få sannheten frem rett fra slagmarken, – fakta og sannheter som politikere og medier har holdt skjult for oss i mange år.  Erfaringen viser at det nytter å snakke sant.
Fremdeles gjenstår oppgaven med å fjerne den største løgnen om Israels påståtte brudd på folkeretten.  Vi har fått en ny utenriksminister som på sin første reise til Midtøsten tråkket omkring i skoene til sin forgjenger.  La oss håpe at han lærer av de gnagsårene han får, slik at han blir den som endelig innleder en rasjonell norsk Midtøsten-politikk bygget på sannferdighet.
SMA anmoder derfor også vår nye utenriksminister om å be sine embetsmenn og -kvinner i departementet om å vise oss med juridisk presisjon nøyaktig hva det er deres påstander om israelske krigsforbrytelser, okkupasjon og brudd på folkeretten er basert på, slik at vi kan rette opp feilene og begynne det nye året med å diskutere noe som er sant.
Vi takker alle dere som har bistått oss i kampen for sannheten, og for deres vedvarende støtte til SMA og Israel gjennom mange år og ønsker dere alle en god og velfortjent juleferie.
Og så sees vi til neste år!
Julehilsen fra oss i SMA-redaksjonen.
 

**********

Har Vesten mistet trangen til frihet?
Enda et år med blodig krig i den islamske verden er bak oss, og det er ikke mye som tyder på at krigen vil ta slutt.  I et tilbakeblikk på året som har gått må vi spørre oss om vårt samfunn er i ferd med å miste evnen til å forholde seg oppriktig og til å tale fritt og sant om utfordringer vi står overfor og om det som foregår i den islamske verden.
Våger vi å innrømme at norsk Midtøsten-politikk har væt et katastrofalt sløseri som kostet oss milliarder av kroner og har bidratt til ufattelige lidelser og redusert mulighet for fred i Midtøsten?
Våger vi å innrømme at flerkulturell integrering i Norge har vært en fiasko?
Våger vi å innrømme at vi har sviktet Midtøstens kristne som daglig drepes og lemlestes under islamsk terror og etnisk rensing?
Våger vi å innrømme at vår «snillisme» er basert på feighet?
Våger vi å se sannheten om norsk Midtøsten-politikk i øynene?
Svaret er dessverre foreløpig et nei på alle spørsmålene, og det betenkelige er at den falske propagandaen som har ledet våre myndigheter på villspor i Midtøsten, har vært så massiv at den desinformasjonen som allerede på 1960-tallet ble implantert i norske politiske organisasjoner i mellomtiden har blitt gjentatt så mange ganger at folk flest er begynt å tro at løgnene er sannheten, akkurat slik forfatteren George Orwell forutså.
Julen 2013 feires med en bitter smak i munnen.  Mens islamistene i Vesten trives og vokser, tømmes den islamske verden for den kristne urbefolkning, og Europas jøder rømmer til Israel av frykt for terror og forfølgelser.  Denne utviklingen er i sterk vekst, men omtales ikke i mediene.
Kampen mot de kristne i Midtøsten begynte den dagen Abu Bakrs arabiske hær forlot Arabia og innledet okkupasjon og tvangsislamisering av hele det kristne Midtøsten og Nord-Afrika.  Nå, 1400 år senere, er regionen snart renset og de eldgamle urkristne menighetene er raskt i ferd med å dø ut.  Kunnskap om deres skjebne har tvunget seg frem på grunn av borgerkrigen i Syria hvor de islamske jihad-krigerne til og med har mottatt vestlig militær og økonomisk støtte.  Men klar kritikk eller et massivt krav fra verdenssamfunnet om å stanse folkemordet og utryddelsen av de kristne har vi fortsatt til gode å se.
Ingen kan lenger legge skjul på at de kristne utryddes systematisk både i Egypt, Irak, Syria og resten av den islamske verden.  Først nå begynner vi å få noen drypp av sannhet også via etablerte medier.
Tross folkemordet som har foregått i mange år, er vestlige politiske ledere fremdeles redde for å kritisere muslimer, og de som tør, blir hengt ut i mediene som ”islamofober” både av islamistene og av deres allierte på den politiske venstresiden.  Slik blir det til at befolkningene både i øst og vest er gisler for en politikk som er basert på desinformasjon, bedrageri, løgn og galskap.
Man kan ikke lenger dekke over det faktum at folkemordet på de kristne i den islamske verden skjer endog med norsk deltakelse av ekstreme islamister som er født og oppvokst under påvirkning av norsk integreringspolitikk.  Dette er et svært alvorlig resultat av en feilslått politikk.
Situasjonen i Norge er ikke enestående.  Det samme skjer i Storbritannia der politiet i egeninteresse dekker over alvorlige forbrytelser som utføres av muslimer.  Situasjonen er blitt så prekær at endog prins Charles nylig har kommet til den konklusjon at de kristne i Midtøsten er truet av utslettelse og sier rett ut at:
«Kristne i deler av Midtøsten blir med fullt overlegg angrepet av militante islamister i en forfølgelseskampanje,» og tilføyer at: ”Dette skjer gjennom trusler, falske anklager og organisert forfølgelse mot bl.a. de nåværende kristne samfunn i Midtøsten.”
Også i nabolandet Sverige er situasjonen under utvikling.  Gatekamper i Sverige har nådd et nivå vi kjenner til fra Hellas og Ungarn, men ingen våger å sette årsakene til problemet på dagsorden.  Jødene forlater Sverige av frykt for militante muslimer og antisemitter.  I Norge går mediene sterkt ut for å bagatellisere problemene og får forventet drahjelp av den norske islamisten Pål Refsdal.  Men problemet er like alvorlig i Norge som i andre europeiske land.
Dette er en utvikling som heller ikke gikk den svenske kirken forbi.  Den har nemlig besluttet å bruke julehelgen til en boikottkampanje mot staten Israel.  Begrunnelsen til denne heslige beslutningen er helt og fullt politisk og har ingenting med kirkens oppgaver å gjøre, men her ser vi igjen det fenomenet at når man trues av islamsk jihad, velger man å angripe Israel.  Som Winston Churchill uttrykte det: ”De mater krokodillene i håp om at de selv vil bli spist sist.”
Den vestlige sivilisasjonens identitet vil stå eller falle med hvorvidt en faktisk slutter med å tilsløre sannheten med løgner.
En ytringsfrihet som bare brukes til propaganda, løgner og bedrag har ingen verdi for en human sivilisasjon.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: