Forenes i jødehat

Hamas-Fatah, ikke  fredelige hensikter akkurat
Hamas-Fatah, ikke fredelige hensikter akkurat

Fatah / PLO og «palestinernes» «moderate» selvstyremyndigheter viser nå sitt sanne jeg, og har slått seg sammen med sin erkefiende Hamas for å gjøre felles sak mot jødene og utrydde staten Israel. Ingen har noen sinne vært i tvil om at Hamas har i sitt charter at Israel skal utslettes, og at det er årsaken til at Hamas finnes, og at alle fredsforhandlinger er bortkastet tid – Jihad er den eneste vei.
Så vår bitende ironi og negativitet da Israel av verdenssamfunnet med USA i spissen ble tvunget til å gå med på å løslate 104 dømte terrorister for overhodet å få Mahmoud Abbas til forhandlingsbordet har nå vist seg å være pur realisme.
For det som nå har åpenbart seg for hele verden, inklusive det godhjertede Giver- og Samaritan-landet Norge, er at Abbas, PLO, Fatah og selvstyremyndighetene PA, slett ikke er interessert i fred. Ikke en millimeter. Det de er interessert i står nå åpent å lese i skriften på veggen, i stjernene og i dagens aviser: de vil ha Israel bort.
Ikke at det er noe nytt. Det har vi visst hele tiden. Arafat fjernet jo aldri de mye omtalte punktene i PLO-charteret som ikke anerkjente Israel, og også de muntlige lovnadene har lenge stått for fall.
Wikipedia skriver om PLO-charteret:

I 1964 opprettet arabiske stater organisasjonen PLO. I PLO-charteret fra 1968 slår organisasjonen fast at deres mål er utslettelse av staten Israel og opprettelse av en arabisk stat i hele det tidligere mandatområdet. Først mot slutten av 1980-tallet begynte PLO å bevege seg i retning av anerkjennelse av Israel. I 1988 gikk PLO med på å legge FN-resolusjon 181 (delingsplanen fra 1947) til grunn for en eventuell fredsavtale med Israel. I 1996 vedtok de å erklære de mest kontroversielle seksjonene i Charteret ugyldige, dette er også redegjort for i brevs form fra Arafat til tidligere president Bill Clinton. I vedtaket het det at «[t]he Palestinian National Charter is hereby amended by canceling the articles that are contrary to the letters exchanged the P.L.O. and the Government of Israel 9-10 September 1993». Det ble samtidig vedtatt å oppnevne en komite som skulle gjøre de nødvendige endringene og presentere utkast til nytt PLO-charter. Arbeidet i komiteen stoppet imidlertid opp, og det ble aldri produsert noen ny tekst. Dette er bakgrunnen for den fortsatte kontroversen kring charteret.

Så hva kan årsaken være til at dette aldri ble gjort i praksis tro? Det skyldes muligens det samme som nå fikk Fatah og Hamas til å bli enige? Skal vi gi fornuften såpass sjanse denne gangen?
Det er i alle fall definitivt slutt på fredssamtalene i denne omgang. Skal man ha fred med Israel, slutter man ikke åpent forbund med terroristporganisasjoner.
Fra Times of Israel: Den innerste ring av ministre rundt statminister Benjamin Netanyahu «avgjorde enstemmig at de ikke vil forhandle med et palestinsk selvstyre som innbefatter Hamas, en terroristorganisasjon som søker Israels ødeleggelse, lød det i en uttalelse etter et hastemøte som varte hele torsdag ettermiddag.
Uttalelsen er skarp, samtidig som den tar høyde for at Abbas ikke faktisk kommer til en enighet med Hamas i de neste fem ukene, slik at det eventuelt er en åpning for nye samtaler dersom saken endrer seg.
Hamas oppfordrer muslimer til å drepe jøder, og har avfyrt mer enn 10.000 raketter mot Israel, og «har ikke et øyeblikk avstått fra sin terroraktivitet mot Israel», sa Netanyahu.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: