Folkemord?

Shabbat shalom alle sammen.
Denne uken ble Israel tvunget til å iverksette mer effektive forsvarstiltak mot bombingen av sivile mål i Israel som Hamas har drevet med i lang tid.  Etter mange forsøk på å få i stand forhandlinger om våpenhvile har den israelske regjeringen besluttet å gå inn på Gaza-stripen for å rydde opp.  Det vi til nå har sett på fjernsynet er bestrebelser på å redusere antallet våpenlagre, kommandosentre og operatører før man iverksetter bakkeoperasjonen.  I velkjent stil omgir Hamas-lederne seg med levende skjold av kvinner og barn, noe som får akkurat de konsekvensene vestlige mediefolk liker å formidle.  Vi kommer til å få se og høre mange bloddryppende reportasjer fra utsendte Israel-hatere og sannsynligvis ingenting om de mange tiltak Israel gjør for å skåne sivile på Gaza-stripen.
For å holde våre lesere med alternativ informasjon, har vi foreløpig satt sommerferien på vent.
Vi ønsker imidlertid dere alle en fortsatt god sommer!
Fra oss i SMA-redaksjonen.

*****

 
Folkemord?
Medienes rolle
I NRKs kveldsnyttsending onsdag 9. juli, som var en slags oppsummering av Dagsrevyens sendinger samme kveld og dagen før, hadde NRK bare ett budskap til det norske folk: Israel begår folkemord!  NRKs ”sannhetsvitne” var lederen for terroristorganisasjonen Al-Fatah, Mahmoud Abbas.  Til tross for at NRK faktisk viser og forteller om den palestinske rakettskytingen mot sivile mål i Israel, er konklusjonen likevel uten forbehold og motforestillinger at Israel begår folkemord når landet forsvarer sin befolkning mot voksende angrep fra palestinske terrorister.
Det er ingenting nytt eller uventet ved NRKs atferd.  Vi har hørt de samme NRK-løgnene tidligere når israelske myndigheter har funnet det nødvendig å aksjonere for å stanse skytingen mot sin sivilbefolkning.  Da mobiliserer NRK forutsigbart et velkjent panel av utvalgte ”Midtøsten-eksperter” som blant annet forteller at Israel ”okkuperer palestinske områder,” ”bryter folkeretten,” ”bygger ulovlige bosettinger,” ”konfiskerer palestinsk land,” ”begår krigsforbrytelser,” ”bomber uskyldige kvinner og barn,” ”stenger med blokade palestinerne inne i en getto,” ”ødelegger fredsprosessen” og ”begår folkemord.”  Det virker av og til som om de tror på dette selv.
Vi har hørt alt dette mange ganger før, og vi kommer til å få høre disse falske påstandene mange ganger til.  NRKs faste panel av ”Midtøsten-eksperter,” Odd Karsten Tveit, Sidsel Wold, Mads Gilbert, Nils Butenschön, og Hilde Henriksen Waage med hennes lærenemme student Marthe Heian-Engdal, er ikke eksperter på annet enn å rakke ned på jødenes hjemland ved hjelp av infame løgner.  De får av NRKs ansvarlige redaktør, Thor Gjermund Eriksen, hver dag utlevert en åpen mikrofon for å gjenta sine løgner og ondskapsfulle spekulasjoner.
Det lar seg ikke bortforklare at NRK har en agenda som deltaker i kampen for å ødelegge Israel.  NRK er udiskutabelt en fremtredende kilde til den voksende antisemittismen i Norge, og redaktør Thor Gjermund Eriksen har ansvaret for det han selv velger å publisere.  Også TV2 kar kastet seg på den anti-israelske kampanjen med mange av de samme aktørene.  De har, i likhet med NRK, funnet seg en israelsk venstre-ekstrem gruppe som sannhetsvitne.  Formålet med slik propaganda er ikke annerledes i dag enn det var for 70 år siden: Det jødiske folks omdømme skal ødelegges og deres hjemland skal delegitimeres.
Politikernes rolle
Men de pressestøttede mediene er ikke alene om å mistenkeliggjøre Israels motiver og virkemidler.  Som ventet har ledende politikere engasjert seg med advarsler som, dersom Israel skulle ta hensyn til dem, ville lede til katastrofe og utslettelse.  Først ute var Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre som på sin tilsynelatende saklige måte understreker Israels rett til selvforsvar.  Men så tilføyer han et velkjent vilkår om at dette ikke må skje på en måte som gjør forsvaret effektivt og avgjørende.  Han setter spørsmålstegn ved hvorvidt Israels militæraksjon står i forhold til rakettangrepene fra Gazastripen.  ”Israel har rett til å forsvare seg, men om handlingen er proporsjonal med svaret må man sette spørsmålstegn ved,” sier han.
Det er ikke uklart hva han mener.  Han mener ikke at Israel etter mønster av Hamas heller burde skyte 12.000 primitive raketter mot tilfeldige sivile mål på Gaza-stripen, noe som ville være et grovt brudd på krigens folkerett.  Det han i realiteten sier er at fordi det ikke finnes lovlige militære virkemidler som ”står i forhold til” Hamas sine brudd på folkeretten, bør ikke Israel la sin rett til militært selvforsvar komme til anvendelse.  Arbeiderpartiets leder som i likhet med flere av NRKs ”Midtøsten-eksperter” har tradisjon for samarbeid med Hamas, kan med sine uklare utsagn knapt forstås annerledes enn at han mener Hamas bør kunne fortsette uhindret med sin rakettkrig for å utslette Israels jødiske befolkning, slik de i sin formålsparagraf sier de skal.  Men krigens folkerett legger ikke en slik begrensning på Israels rett til effektivt selvforsvar.  Derfor er Støre ingen forsvarer av Israels rett.  Støre føyer seg med dannet stemme inn i det koret som i realiteten vil avskaffe Israel.
Også nåværende utenriksminister Børge Brende prøver med sin retorikk å glatte over de eksepsjonelt grove bruddene på folkeretten som Hamas hver dag i årevis har gjort seg skyldig i.  Også han fremstiller det som om det først og fremst er Israel som gjør seg skyldig i angrep. ”Det må bli en reell våpenhvile hvor Hamas slutter å sende raketter, og hvor man får et opphold i israelske angrep som rammer sivile,” sier Brende.  Vi legger merke til at for Brende er det Israel som angriper sivile, mens Hamas bare ”sender raketter.”  Det kan ikke reises tvil om at denne måten å fremstille konflikten på skaper et inntrykk hos folk flest av at det er Israel som er angriperen og som handler i strid med folkeretten.  Både Jonas Gahr Støre og Børge Brende må derfor bære sin del av ansvaret for at antisemittismen i Norge er økende.
Av disse grunner vil vi rette en oppfordring til HL-senteret om å gjenta den holdningsundersøkelsen av antisemittismen i Norge som ble gjennomført for et par år siden.  En slik gjentakelse i løpet av det kommende året ville kunne vise noe interessant om utviklingen i lys av den uopphørlige agitasjonen mot jødenes hjemland, Israel, som vi daglig er vitne til.  Men tør HL-senteret gjøre noe slikt?
Den kommende regionale krigen mot Israel
Vi undres på hvorvidt norske medier og politikere har reflektert over hva som kan være årsak til at denne Gaza-konflikten er blitt så sterkt skjerpet akkurat nå?  Rakettangrepene fra Hamas og Israels bekjempelse av utskytningsramper og våpenlagre har pågått i månedsvis, og har vært antatt å være forsøk på å forpurre den amerikanskledete fredsprosessen.  Vi er imidlertid blitt overbevist om at utviklingen må sees i sammenheng med det som skjer i nabolandene rundt Israel.  I tre-fire år har Israel ligget som en fredelig øy midt i det arabiske drama som endelig har avslørt ”den arabiske våren” som en klassisk jihad-krig.  Anstrengelsene fra Hamas for å få dradd i gang igjen en ny Gaza-krig er et klart forsøk på å få hele det arabiske regionale blodbadet til nå å dreie seg om utslettelsen av Israel.  I en situasjon hvor den islamske verden er dypt splittet i religions- og stammekrig, er krig mot Israel det eneste som kan skape en form for samhold og avlede oppmerksomhet fra lokale feider som er i ferd med å ødelegge den arabiske verden.
Vi ser for oss muligheter for at denne krigen snart kan komme til å utvide seg til en ny og større krig på regionalt nivå hvor Israel angripes av flere, ikke bare fra Hamas i Gaza, men dernest også fra Hizbollah i Libanon, fra al-Qaida i Syria og når tiden er inne kanskje også fra ISIL i Jordan.  Både Hamas og Hizbollah er kraftig væpnet med iranske og syriskproduserte raketter og andre tunge våpen som kan beskyte det meste av Israel, og på Golan mottar de islamistiske opprørsgruppene, som har tatt kontroll over området helt inntil grensen mot Israel, forsyninger av moderne amerikanske våpen.
Alle disse grupperingene vil kunne ha en klar interesse av å åpne nye fronter mot Israel i solidaritet med det iranskstøttede Hamas dersom en israelsk intervensjon i Gaza truer Hamas sin eksistens.  Samtidig som denne utviklingen er i gang, signaliserer USA en klar avstandtaken til Israels politikk for å forsvare sivilbefolkningen mot slike angrep.  USA har et åpenbart behov for å lede oppmerksomhet bort fra sin egen mislykkede Midtøsten-politikk som er opphav til hele det pågående dramaet i den arabiske verden.
Men det er dramatisk når president Obama i en situasjon som denne, hvor Israel er omringet av angripende fiender, av bekvemmelighetsgrunner velger å falle sin gamle allierte i ryggen og skylder på jødene, slik historisk tradisjon har vært.  Norge, som medlem av NATO-alliansen bør merke seg hva som skjer i Midtøsten, uten å la seg dupere av antisemittiske medarbeidere i statsfinansierte medier.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: