Fiender opererer også innenfra

Basel Ghattas  Foto: Mr. Kate (Eget arbeid), Wikimedia Commons
Basel Ghattas
Foto: Mr. Kate (Eget arbeid), Wikimedia Commons

Jerusalem Post og flere andre medier melder at det arabiske parlamentsmedlemmet Basel Ghattas har skrevet brev til Israels statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Moshe Ya’alon der han forklarer at han vil bli med på den tredje «flotiljen» som nå er på vei til Gaza i et nytt forsøk på å bryte den lovlige marineblokaden.
Som kjent har Israel et legitimt behov for å beskytte seg mot muslimske terrorister, ettersom jødene er ett av ideologiens hovedmål. Legitimiteten er såpass anerkjent at selv FN, som vanligvis er nokså aggressiv mot den jødiske staten og har vedtatt flere resolusjoner mot Israel enn mot noe annet land, har måttet innrømme at marineblokaden ikke bare er «lovlig», men også «passende», tatt i betraktning de trusler landet står overfor.
Etter den første flotiljen som endte med fiasko for arrangøren, dårlig rykte for Tyrkia, et katastrofalt dårlig forhold mellom Tyrkia og Israel, ettersom ni tyrkiske terrorister ble drept i en nokså kort og kontant kamp mot israelske kommandosoldater, nedsatte FN en kommisjon som skulle undersøke omstendighetene rundt de drepte tyrkerne. Her kom kommisjonen med en del interessante punkter.
Les mer om Palmer-rapporten på SMA.
Palmerkommisjonen skriver om blokaden av Gaza: “Israel står overfor en reell sikkerhetstrussel fra militante grupper i Gaza. … Marineblokaden ble innført som en legitim sikkerhetsforanstaltning for å forhindre våpen fra å komme inn i Gaza sjøveien, og dens implementering er i overenstemmelse med kravene som er stilt i internasjonal lov.” Kommisjonen uttrykker sterk bekymring for de tusenvis av raketter og bomber som er avfyrt inn i Israel fra Gaza de senere årene. Rapporten sier at fordi Gaza ikke kan håndtere store skip, har en marineblokade liten effekt på tilførselen av sivile varer.
Rapporten var kritisk til flotiljen og kalte den “uansvarlig.”
En ny flotilje er nå i sving. Det tåles ikke, i enkelte miljøer, at jøder er så uforskammede at de forsvarer seg. – Tenke seg til! Man er jøde, og så forsvarer man hjem, barn og gamle! Aldeles uhørt i enkelte miljøer. Nei, Israel skal tvinges i kne.
Det er lett å bli useriøs når man leser overskrifter som «- Israel virker drittredde, men vi prøver å ankomme Gaza» med den norske professoren norske Gerd von der Lippe som frontfigur for en balje som på denne måten utfordrer en av verdens sterkeste militærmakter. Ikke fordi de nødvendigvis ville ha det slik, men fordi verden, – dessverre også inklusive Gerd von der Lippe ville ha det slik.
Poenget er nemlig ikke at Gerd von der Lippe og balja hennes utgjør noen eksistensiell trussel mot Israel akkurat. Det er lenge siden jødefolket var så sårbart. Den jødiske nasjon er tvert imot temmelig robust på alle måter. Men poenget er at denne typen holdninger, – jødene skal finne seg i hva som helst, – jødene skal underordne seg, – jødene skal hit,  – jødene skal dit, denne typen holdninger var det som forårsaket folkemordet på jødene i årene 1939 til 1945.
Det er noe å ta med seg for alle som mener Israel «bare må finne seg i» det ene og det andre, – uten å ofre omstendighetene en tanke. Uten å innse at det er truslene fra omverdenen, samt resten av verdens likegyldighet, – en i og for seg fantastisk umoral, sett på bakgrunn av den ufattelige handlingslammelsen som om over de allierte da det begynte å gå opp for dem hva nazi-Tyskland holdt på med.
Basel Ghattas skjuler ikke sine hensikter, til tross for at han er medlem av Knesset, nasjonalforsamlingen i Israel. Han «advarer» også Israel mot å stanse flotiljen. Sharon Gal, et annet, jødisk parlamentsmedlem sier som sant er om Ghattas: han deltar i «terrorist-«flotiljen «fordi han er ekstremist og hater Israel.»
Årsaken er det innlysende: flotiljen har som mål å hindre Israel i å opprettholde marineblokaden, en beskyttende ordning. Ved å tvinge araberne og deres sympatisører til å legge til i Israel-kontrollerte havner, kan Israel gjennomsøke fartøyene for farlige varer, og alt lovlig gods kan føres landeveien inn i Gaza. På land er det ingen blokade.
Hvorfor er det så vanskelig å innordne seg, forutsatt at disse menneskene vet, like godt som FNs kommisjon, at Israel står overfor en reell sikkerhetstrussel fra militante grupper i Gaza? Parlamentsmedlemmet skulle være den første til å innse trusselen. Det er vanskelig å finne noen annen forklaring på hans holdning enn at han ønsker at Israel skal rammes.
Hva ville den ytterste konsekvens av hans holdning bli for Israel? Dersom alt forsvar ble lagt ned og araberne tok over? Høyst sannsynlig det som ble resultatet da Hamas tok over Gaza: et rottereir av kriminalitet på alle plan. Undertrykkelse og urett, slik det er i nær sagt alle muslimske land, avhengig av forholdene. Latskap og personlig berikelse, urettferdig fordeling av goder, drap og undertrykkelse av minoriteter, både religiøse og ellers, korrupsjon og forfall. Altså fullstendig ødeleggelse av det jødene har bygget opp i nærmere 70 år, en velstandsstat, en trygg og sikker havn for undertrykte, en blomstrende økonomi, et fantastisk jordbruk, et godt klima for oppfinnelser og nyskapning, et teknologisk og nyskapende fyrtårn til glede for alle jordens nasjoner.
Dette forsøket på å bryte flotiljen, den såkalte BDS-aktiviteten som går ut på å boikotte Israel, samt mediene og politikernes evinnelige forsøk på å sverte Israel, ved å anklage dem for brudd på det ene og det andre av internasjonale overenskomster og bestemmelser, er alt sammen ledd i forsøk på å ramme Israel – jødene – og vil falle på sin egen urimelighet. Det er for all tid slutt på tiden da jøder kunne herses med uten følger.
Gal fortsetter derfor treffende:
«Tiden er kommet for å innse at vår «oppdemmingspolitikk» blir sett på som et tegn på svakhet av våre fiender, enten de har et israelsk ID-kort og bor her, eller de er en del av terrororganisasjoner og bor i de palestinske selvstyremyndighetenes område.
Vi trenger å våkne opp og ta hånd om disse fenomener med jernhånd.»Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: