Farlig for jøder i Frankrike

JCPS (en organisasjon som beskytter jøder i Frankrike) følger situasjonen for de franske jødene nøye. Etter drapene i Toulouse i mars er det registrert en illevarslende økning i angrep på jøder.
Organisasjonen offentliggjorde i dag med et kommuniké på engelsk hvor de viser en statistikk som viser ikke en minkende, men en økende tendens til antisemittisme i Frankrike, etter de hjerteløse og ondskapsfulle drapene på tre barn og en voksen jøde i Toulouse.
Organisasjonen utrykker sterk bekymring for «det faktum at drapene i Toulouse har utløst et utbrudd av antijødiske handlinger i Frankrike.»
10. mai ble skolebarn i den lille landsbyen Villeurbanne truet med bruk av våpen. Mannen som truet bodde i nærheten av skolen. Det har i alt vært mer enn 90 andre antisemittiske hendelser bare etter Toulouse-drapene.
JCPS skriver videre at det ser ut til at de som utfører de antijødiske handlingene sympatiserer med Mohamed Merah, mannen som drepte de fire menneskene i Toulouse helt uprovosert.
Hendelsene representerer en utvikling i antisemittiske handlinger som må stoppes umiddelbart, skriver organisasjonen i pressemeldingen. De legger ikke skjul på at gjerningsmennene stort sett kommer fra Midtøsten, og at det derfor er maktpåliggende å være på vakt i større grad enn før. De anmoder også publikum om å være våkne og forhindre dette, ikke minst ved å forby rasistiske og anti-jødiske bevegelser, som ofte er inspirert av utenlandske organisasjoner.
Hele pressemeldingen her (pdf)…Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: