Politirazzia i SOS Rasismes lokaler i Oslo

Av Nina Hjerpset-Østlie, document.no
Gjengitt i sin helhet med forfatterens vennlige tillatelse
Politiet ransaker i dag SOS Rasismes lokaler i Oslo, skriver Dagbladet. Ungdomsorganisasjonen er under etterforskning for omfattende medlemstriksing og juks med studiestøtte over en periode på syv år. Det er også blitt avslørt at SOS Rasisme har brukt offentlige midler som skulle gå til antirasistisk arbeid til eiendomsinvesteringer, og at personer i organisasjonen har hentet ut store summer til private ferier og godtgjørelser i strid med skatteforskriften:

Etter det Dagbladet kjenner til inneholdt lokalene store mengder dokumenter og flere datamaskiner. Men politiet tok ikke med seg noen dokumenter under dagens ransaking.
– Det var en brann i lokalene tidligere i år, som gjør at noen datamaskiner er sterkt skadet. De andre skal vi kopiere innholdet fra, før vi fortsetter å legge puslespillet vi er i gang med. Vi følger pengesporet, sier Endresen.
SOS Rasisme er sterkt uenige med politiet om ransakingen.
– Vi mener det ikke finnes noe grunnlag for noen razzia på vårt kontor i Oslo. De anklager som blir fremma mot SOS Rasisme kan ikke belyses med noen razzia, sier organisasjonens daglige leder, Kjell Gunnar Larsen, til Dagbladet.

Som følge av mistankene om medlemstriksing og opprettelse av fiktive lokallag for å skaffe seg uberettiget økonomisk støtte, er SOS Rasisme utestengt fra nasjonale støtteordninger.
I november 2011 ble den diskrediterte ungdomsorganisasjonen dømt i det som er norgeshistoriens hittil største tilfelle av medlemsjuks for å utløse statsstøtte. Flertallet – og de best betalte stillingene – i den venstreekstreme organisasjonens styre innehas av ledelsen i den kommunistiske sekten Tjen Folket, som dyrker Stalin og Mao og er tilhengere av politisk vold. SOS Rasisme kreves nå for nærmere 20 millioner kroner fra ulike, offentlige støttegivere, og i februar 2012 foretok politiet en razzia av organisasjonens hovedkontor i Haugesund etter påstander fra tidligere SOS Rasisme-topp, Bård Frantzen, om at organisasjonen systematisk forfalsket bevis, betalte svarte lønninger, tømte kontoer og brant regnskaper i forbindelse med rettssaken, hvor Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) fikk rettens medhold i å ta beslag i SOS Rasismes eiendommer og andre aktiva for å sikre en tilbakebetaling av urettmessig tildelte midler. Hovedkasserer i SOS Rasisme og leder i Tjen Folket Kjell Gunnar Larsen avviste Frantzens påstander, men innrømmet kort etter at organisasjonen hadde “beskyttet” verdier.
E-poster sendt fra Larsens e-postadresse 2. desember 2011 bekrefter at organisasjonen bevisst tømte kontoer i forbindelse med rettssaken og kravene om tilbakebetaling fra forskjellige støttegivere. E-postens adressater var syv ansatte og tillitsvalgte i SOS Rasisme: nestleder Kenneth Fuglemsmo, medlem av landsstyret Sondre Sæbjørnsen, ansatt og tillitsvalgt Henrik Ormåsen, daværende ansatt Bård Frantzen, en aktivist i Bergen og to ansatte ved kontoret i Oslo:

«ALLE bankkonti må tømmes så raskt som mulig, det bør tas ut i kontanter, alt som står på kontoen. Et annet alternativ er å føre dette videre til andre bankkonti.»

Ifølge epostene startet operasjonen fordi politiets namsmann i Haugesund, på vegne av Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), tok pant på 350 000 kroner i tre av SOS Rasismes bankkontoer.

I mars skrev Dagbladet at flere personer tilknyttet den svindeldømte ungdomsorganisasjonen SOS Rasisme skal ha bidratt til å bygge opp den høyreekstreme organisasjonen Norwegian Defence League (NDL). Avisens kilde var et tidligere styremedlem i SOS Rasisme, og opplysningene ble bekreftet av foreningen Vepsen.
Dagbladet: Razzia mot SOS Rasisme i Oslo nå
Allerede i 2006 avslørte Dagens Næringsliv (DN) at SOS Rasisme var blitt overtatt av kommunister med tilknytning til det tidligere AKP, og drives etter de samme prinsippene.
Khalid Salimi stiftet SOS Rasisme i Norge i 1985. I 1979 hadde Salimi startet magasinet “Immigranten”, men opplevde at AKP startet et konkurrerende magasin før de foreslo en sammenslåing av 2 bladene. AKP ønsket på dette tidspunktet å gjøre rasisme til “sin sak” som en del av klassekampen, mens Salimi ønsket å gjøre antirasisme til et tverrpolitisk prosjekt.
Men i 1987 ble det det etablert et lokallag av SOS Rasisme i Haugesund. Mannen bak lokallaget var AKP-er og Tjen Folket-grunnlegger Kjell Gunnar Larsen. Fem år etter satt Larsen plassert som hovedkasserer, medlem av landsstyret og arbeidsutvalget i SOS Rasisme, omgitt av lojale medarbeidere og meningsfeller. Der sitter han fremdeles.
Etterhvert ble det etablert “skyggestyrer” andre steder i landet, blant annet i Haugesund. Disse styrene arrangerte egne nasjonale konferanser og sendte ut sitt eget materiell. Språket ble gradvis mer militant. I 1993 ble det avholdt et uformelt møte i Haugesund, og manifestet “Vårt alternativ” ble utformet. Igjen var Kjell Gunnar Larsen sentral under planleggingen. Alternativet gikk ut på å lage et tredelt styre i SOS Rasisme fordelt på Oslo, Haugesund og Tromsø, og ble lansert som en komplett løsning på neste landsmøte med navngitte personer utpekt til alle verv. Da landsstyret som hadde tilknytning til Antirasistisk Senter så hvor det bar hen, trakk de seg.
– Vi ville organisere antirasister som vi kunne rekruttere til Rød Ungdom og AKP-ml. Ideen var å sluse dem inn igjen i AKP når gruppen var stor og sterk, fortalte den tidligere AKP`eren Kjell Børge Øgård, som var aktiv i overtagelsen av SOS Rasisme til DN.
Etter overtagelsen har SOS Rasisme organisert sitt “antirasistiske” arbeid på måter som er til forveksling likt det som fortelles om AKP (m-l) fra 1970- og 80-tallet: Ledelsen er lite kjent, mens lokallagene nedover i organisasjonen vet lite eller ingenting om hverandre. SOS Rasisme har en svært offensiv medlemsverving – med en innmeldingskontigent på 6,00 kroner – og bruker det høye medlemstallet til å øke tilskuddene fra staten.
SOS Rasisme hadde i begynnelsen stor aksept fra kjente personer og i den politiske ledelsen, men er siden maktovertagelsen blitt en lukket organisasjon som knapt samarbeider med andre hva angår å bekjempe rasisme. Til tross for det omfattende medlemstallet er SOS Rasisme ingen nettverksbyggende organisasjon, de samarbeider heller ikke med andre antirasistiske organisasjoner i Norge, og er generelt lite synlige når det gjelder offentlige aktiviteter.
– Jeg vet ikke hva de driver med, vi hører veldig sjelden fra dem. Det er blitt som en menighet, kommenterte Ashley Shiri, leder av Radio Tellus, en radiostasjon for innvandrere i Norge til Dagens Næringsliv i 2006.
Medlemstallene til SOS Rasisme angis i dag å være tre ganger så store som speiderbevegelsens og mer enn dobbelt så store som Natur og ungdoms og Røde Kors` medlemstall til sammen. Organisasjonen skal angivelig ha over 40.000 medlemmer, noe som utløser betydelige summer fra det offentlige.
Ledelsen i SOS Rasisme er tildels overlappende med ledelsen i den tapende fløyen fra AKP, som i dag utgjør den lukkede marxist-leninistiske sekten Tjen Folket. Talsperson for den lille gruppen er Henrik Ormåsen.
Tjen Folket tar til orde for væpna revolusjon, støtter Lenin, Stalin og Mao og gruppens medlemmer er ekskludert fra partiet Rødt.

P4 avdekket i går hvordan SOS rasisme har blitt Europas største antirasistiske organisasjon ved å ha en medlemskontingenten på seks kroner – og hvordan dette har gitt dem millioner i statsstøtte.
Daglig leder i SOS rasisme Kjell Gunnar Larsen sitter også i ledelsen i kommunistorganisasjonen “Tjen Folket” men avviser at det er noe samarbeid mellom de to organisasjonene.
– Vi er partipolitisk uavhengig og kritiserer hvem vi vil, sier Larsen.
Larsen er selv styremedlem i den revolusjonære organisasjonen “Tjen Folket” som hyller Stalin og Mao og mener partiet Rødt er for konservativt. Til sammen fire personer har sentrale verv både i “Tjen Folket” og SOS rasisme. Broren til Idol-Gaute, Henrik Ormåsen er Styreleder i “Tjen Folket” har vært nestleder i SOS rasisme og er sitter landsstyret. Kjell Gunnar Larsen mener det er uproblematisk at så mange fra en ytterliggående politisk bevegelse har ledende verv i SOS rasisme.
– Vi i SOS rasisme bryr oss ikke om folk har verv i andre organisasjoner, sier Larsen.

I følge DN er organisasjonsbygging, medlemsverving og økonomisk arbeid nevnt som de tre første punktene i SOS Rasismes arbeidsprogram for 2004-2006. Når det gjelder å søke om pengestøtte til prosjekter skal SOS Rasisme være veldig synlige og aktive. Benjamins minnefond og Idbanken er blant de fondene SOS Rasisme søker pengestøtte fra, og i 2006 fortalte kilder som fordeler økonomiske midler at den venstrekstremistiske organisasjonen er langt over gjennomsnittlig aktive:
– De sender gjerne 10 til 15 søknader hver gang. Ofte står i det søknadene at de skal ha vervekampanje. Men vi kan ikke gi støtte til en vervekampanje. Det virker som om det er målet i seg selv, sa et fondsstyremedlem DN var i kontakt med.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: