Europa svikter jødene – igjen

Vi har flere ganger gitt uttrykk for det syn at antisemittismen i verden, og ikke minst i Europa, ikke lar seg utrydde.  En viktig årsak er at regimer og myndigheter bruker jødehatet som middel til å vende oppmerksomhet bort fra egne feil og mangler som det knapt blir slutt på noen gang.  Denne politiske mekanismen har vært i bruk i uminnelige tider, og den er fremdeles virkningsfull.  I FN brukes den til å danne uformelle koalisjoner av stater som knapt har noe til felles annet enn jødehat.

En pinlig sak som har versert i EU-systemet i mer enn et år, gjelder et vedtak om å holde tilbake bistandsmidler på 215 millioner euro som i fjor ble bevilget til de palestinske selvstyremyndighetene.  Bakgrunnen var at en rapport, bestilt av EU, slår fast at palestinske skolebøker fremdeles er sterkt preget av antisemittisk agitasjon, støtte til terror og fiendtlighet mot Israel og jødene.  Europaparlamentet har i klare ordelag fordømt bruken av skolebøker og barn i konflikten med Israel.

Krigen i Ukraina og energikrisen i Europa har imidlertid fått mange europeere til å revurdere EUs holdning til denne saken.  På desperat leting etter energiforsyninger som kan kompensere det selvvalgte bortfallet av russisk kull, olje og gass, har Kommisjonen i Brussel, ved sin leder, Ursula von der Leyen, besøkt Israel og inngått avtale om levering av store mengder naturgass fra Israel vie Egypt.

EUs kombinasjon av et sterkt utvidet samarbeid med Israel og bortfall av støtte til PLO, har imidlertid vakt bestyrtelse blant eurokrater i Brussel og politikere i europeiske land.  De har mobilisert støtte fra et flertall av EU-land og fra Jan Egelands organisasjon, Flyktninghjelpen, for et krav om at de 215 millioner euro som holdes tilbake i påvente av nye skolebøker, likevel utbetales av humanitære grunner.  Det hevdes at stansen i bistand går ut over liv og helse blant palestinerne og at EU driver utpressing av palestinerne med antisemittisme som våpen.  At palestinerne driver utpressing av israelerne med raketter og terror blir ikke nevnt.

Midt i denne striden står Israel-vennlige Ungarn fast på de vedtakene som er gjort om å kreve endring av de umenneskelige skolebøkene som forutsetning for å utbetale den bevilgede støtten på 215 millioner euro. Ungarns representant i Kommisjonen, Oliver Warhelyi, sørger for at det ikke er enstemmighet om å gi denne bevilgningen uten vilkår.  Dette har fått Irland som tradisjonelt har inntatt anti-israelske standpunkter i EU, til å reagere med å mobilisere 14 andre EU-land til en protest mot at Ungarn står fast på det vedtaket som ble gjort i fjor om å kreve endring i skolebøkene.

Nå har imidlertid Kommisjonens leder, von der Leyen, ordnet opp og har likevel besluttet å utbetale støtten til de palestinske selvstyremyndighetene, uten å stille krav til omarbeiding av skolebøkene deres.  Under sitt besøk i Israel hvor hun tryglet om å få kjøpe israelsk gass, dro hun også en tur innom Rāmallāh hvor hun lovet å utbetale de pengene de har ventet på siden i fjor, uten å stille vilkår.  Det vil sette de palestinske myndighetene i stand til fortsatt å prioritere terror mot Israel fremfor humanitære behov.

Under sitt besøk i Israel, hvor hun pliktskyldigst avla en visitt med kransenedleggelse i Holocaust-museet, Yad Vashem, uttalte von der Leyen blant annet at «EU og Israel er nødt til å være venner og allierte fordi Europas historie er historien til det jødiske folk.  Vårt demokrati blomstrer dersom jødisk liv også blomstrer.  Jeg er forpliktet til å bekjempe antisemittisme og til å fremme jødisk liv i EU

Vi er først litt usikre på hvordan vi egentlig skal forstå dette menneskets mentalitet og politikk.  Det hun gjør er det stikk motsatte av det hun sier hun vil gjøre.  For henne er det en selvfølgelighet at hun vil bekjempe antisemittisme, samtidig som hun bevilger milliardbeløp til noen som har som mål å utslette den jødiske staten og som praktiserer de groveste former for antisemittisme vi har sett etter den annen verdenskrig.  Hun sørger over de jødene som døde i Holocaust samme dag som hun finansierer det som i verste fall kan bli et nytt.  Og hun gjør det på tross av demokratiske vedtak og anbefalinger fra sitt eget parlament basert på dokumenterte fakta.  Er dette den realitetsorienteringen også vi kan forvente fra EUs ledelse?

Hun fikk den gassen hun ba om.  Og Israel fikk en takk de ikke hadde fortjent.  Vi er derfor tilbake ved vår påstand om at antisemittismen er uutryddelig.   Den er det simpelt hen fordi den er en selvforsvarsmekanisme som tvilsomme og udemokratiske regimer bruker når de ikke har politisk mot til å innrømme sine feil, men i stedet velger å la det gå ut over jødene, noe som alltid har vært oppfattet som en lettvint vei ut av en klemme.  Det spørsmålet israelerne bør stille seg er hvor langt de bør gå i å yte bistand til sine fiender.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: