Er Utenriksdepartementet en fredspartner?

Shabbat shalom alle sammen,
Påske er forbi og våren er endelig i emning med de vakre lydene av naturen som våkner til nytt liv.  Også i Israel har det vært vårstemning og påskeutfart.  Åsene ble fylt med vakre blomster og fuglesang.  Israel har gjort omfattende sikkerhetstiltak i forbindelse med påskehøytiden, noe som er nødvendig for at både israelere og de mange tilreisende turistene skal kunne feire påsken i fred og trygghet.  Alt i alt var det om lag 2 millioner israelere som benyttet påsken til utendørs opplevelser og besøk i ulike nasjonalparker i landet.
Det palestinske initiativet for å fremme global dialog og demokrati, MIFTAH, som ledes av den norskstøttede mediefavoritten Hanan Ashrawi, publiserte i påsken en artikkel som forteller at jøder bruker blod fra kristne barn til å lage påskebrød av.  Dette er en myte fra Middelalderen som regnes som sann i den arabiske verden.  Artikkelen som også kritiserte president Obama for å bidra til å holde skikken ved like, fikk så mye kritikk at den langt om lenge ble trukket tilbake og beklaget.
Ingenting av dette ble fanget opp av NTB som eies av NRK, A-pressen, Schibsted og Edda Media, og som er en av hovedleverandørene i Norge av propaganda for å demonisere Israel og glorifisere arabiske løgner.  En typisk NTB-overskrift var nylig:Israelsk flyangrep mot Gaza: For første gang siden en våpenhvile i november har Israel iverksatt et flyangrep mot mål på Gazastripen.”  Dette gir et klart inntrykk av at Israel har brutt våpenhvilen og har angrepet Gaza.  Som vanlig var det i virkeligheten helt omvendt.  Det var Hamas som brøt våpenhvilen og Israel som forsvarte seg.
At NRK, Aftenposten osv. forer oss med sine egenproduserte løgner, er ikke overraskende.  Men hvorfor er det først og fremst aviser som Dagen og Vårt Land som videreformidler propagandaen, og helt uten å korrigere stoffet redaksjonelt?
Drap på jøder fordrer at den riktige atmosfæren er skapt på forhånd gjennom desinformasjon, infame løgner og annen propaganda.  NTB gjør nå sitt beste for å gjenskape den stemningen man hadde før Donau-transportene.  Vi andre kan ennå velge om vi vil betale for NTB-propaganda eller ei.
Vi ønsker dere en god helg!
Fra SMA-redaksjonen

**********

 
Er Utenriksdepartementet en fredspartner?
Utenriksminister Espen Barth Eide har vært på tur igjen.  I likhet med sin forgjenger reiser han på regelmessige besøk til utvalgte kontaktpunkter i Midtøsten, hvoriblant Jerusalem, Ramallah og Kairo.  Det foreligger ingen opplysninger om at denne reisevirksomheten har avstedkommet resultater som kunne sies å være til nevneverdig gunst for noen av partene.  Den informasjonen vi andre får i form av pressemeldinger fra de enkelte besøkene, kunne like gjerne ha vært utvekslet via e-post.  Men anvender vi tolkningsmetoder som var mer vanlige i Sovjetunionens dager og leser mellom linjene, er det likevel et og annet som sier oss at budskapet fra Midtøsten til Norge er at Norges rolle som aktør i Midtøsten-politikken er definitivt over.
Vår utenriksminister ble forsinket ønsket velkommen med formell diplomatisk høflighet.  Han ble i kortfattede møter meddelt de mest aktuelle overskriftene fra lokalpressen og ønsket god tur videre.  Det eneste som virker litt påfallende, er at hverken utenriksministeren eller hans mange rådgivere synes å ha oppfattet de diplomatiske signalene om at tiden er ute for Norge som seriøs fredspartner.  Man er til og med gått trett av Norges rolle som finansiell sponsor for palestinernes manglende forhandlingsvilje fordi Norsk Midtøsten-politikk bl.a. bidrar til å svekke deres interesse for en fredsløsning.
Det var imidlertid ingen ydmyk eller fredsæl utenriksminister som satte seg på flyet: Han dro for å ”stille Israel til veggs,” som det heter i pressemeldingen fra NTB.  Til Israel hadde Eide med seg et budskap om at «tiden er i ferd med å renne ut» for Oslo-prosessen.  Til sommeren er det 20 år siden enigheten om Oslo-avtalen.  Partene synes imidlertid lengre unna en tostatsløsning nå enn noen gang tidligere i løpet av denne perioden.  Eide ønsker at Israel bedre etterlever sitt uttalte ønske om en stabil tostatsløsning.  ”Hadde de sagt at de ikke vil ha en slik løsning, kunne vi i det minste begynt å tenkte på hva vi gjør da. Det er mange alternativer til en tostatsløsning, men de er alle dårlige alternativer, varianter av en énstatsløsning,”  sier han til NTB.
Eide mener han har solid ryggdekning for å ”gå israelerne hardere på klingen” i disse spørsmålene. Han mener det bør gjøres opp status for hva Oslo-prosessen reelt har avstedkommet når giverlandsgruppen samles igjen i New York rundt 20-årsdagen for avtalen. ”Vi må stille de store spørsmålene som noen synes er ubehagelige. Hva har vi oppnådd i alle disse årene, og gir det vi holder på med mening?” spør han.
Vi tror svarene vil være mer ubehagelige for Utenriksdepartementet enn spørsmålene, men vi kan allerede hjelpe vår utenriksminister litt på vei når det gjelder å finne ut hva han og hans kolleger har oppnådd med Oslo-prosessen i alle disse årene: Dere har oppnådd, på norsk initiativ, å igangsette en ”fredsprosess” som til nå har kostet mer enn 5000 mennesker livet.  Dere har oppnådd å legge grunnlag for minst tre kriger.  Dere har medansvar for at et par millioner palestinere er blitt forledet til å slutte seg til PLOs jihad mot Israel for å utslette landet og det jødiske folk.  Politikken deres har ført millioner av palestinere ut i arbeidsløshet, isolasjon og bunnløs fattigdom.
Før den fatale Oslo-prosessen og den påfølgende Oslo-krigen startet, var palestinerne blant de mest fremgangsrike og velstående befolkningsgrupper i den arabiske verden.  Grensene var åpne og hele folket var i arbeid.  Nå er alt sammen ødelagt, blant annet takket være norsk Midtøsten-politikk som ikke ivaretar hverken palestinske, israelske eller norske interesser.  SMA har i mer enn 10 år informert om at Norges bistandspenger også går til støtte for terrorister med jødisk blod på hendene og til hatopplæring og antisemittisk propaganda.  Ikke før nå, når alle kan se resultatene, begynner norske politikere å reagere, og utenriksministeren er raskt ute med å anlegge en kjekk tone overfor Israels nåværende statsminister.  Han bør vise mer forsiktighet, for her er det flere som kan ”stilles til veggs.”
Ansvar for den palestinske tragedien må også bæres av de israelske regjeringer som lot seg lede til å tro at det kunne skapes genuin fred mellom jøder og arabiske islamister, som til dels var forkledd som marxist-leninister og hadde fått sin opplæring i Moskva, Romania og DDR.  Det var et fatalt feilgrep, men hvorfor søker man å holde de politiske kulissene på plass i dag? Burde man ikke ta den norske utenriksministeren på ordet og si at hele fredseventyret bygde på misforståelser både her og der?  Vi har imidlertid en nagende følelse av at erkjennelse er noe av det siste vi vil få oppleve fra politisk hold.
Vi anbefaler derfor vår utenriksminister å avlyse neste rundreise i Midtøsten og heller ta en tur over til president Obama, som også har behov for å frigjøre seg fra illusjonene om fred med islamistene i Midtøsten.  Dersom han og andre ville slutte med å forsyne all verdens jihadister med stadig mer moderne våpen og ammunisjon, ville krigene i Midtøsten en gang i fremtiden kanskje ebbe ut.  Da ville vi i hvert fall kunne få oppleve fravær av krig som substitutt for fred.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: