Dialog med ondskapen

Vi leser om fortørnede mennesker som har reagert med avsky på uttalelser fra en islamsk imam som har delt sin religiøse tro med vennene på Facebook.  Den erkjennelsen hans studier i islamsk teologi har gitt ham, er ifølge ham selv at «Hitler sparte noen jøder slik at verden kan vite hvor ond denne nasjonen er og hvorfor det er nødvendig å drepe dem

Det som får oss til å stusse, er ikke imamens islamske tro, men at noen her i landet, etter at Norge har vært vertsland for islam i et halvt århundre, synes at denne imamens preken inneholder noe nytt som det nå er en særlig grunn til å reagere på.  La det derfor være slått fast med det samme: Hans islamske lære skiller seg ikke det minste ut fra det som er alminnelig islamsk teologi over hele verden.  Slike tanker som de han forfekter overfor sine soknebarn i Norge, har det vært undervist i så lenge islam har eksistert.  I Norge får moskéene statlig og kommunal støtte for å formidle sitt velkjente budskap, inkludert det antisemittiske.

Vi regner med at en fremtredende politiker som tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre, som har pleiet kontakt med Hamas, vet at i denne organisasjonens vedtekter, Artikkel 7, finner vi følgende formål: «Dommens dag vil ikke komme før muslimene bekjemper jødene og dreper dem.  Da vil jødene gjemme seg bak steiner og trær, og steinene og trærne vil rope ut: «O muslim, der er en jøde som gjemmer seg bak meg, –  kom og drep ham.»  Så sent som i mai satte Hamas rakettangrep bak sine ord og drepte jøder.

At man i undervisning og prekener i islamske moskéer systematisk og vedvarende formidler jødehat, er allment kjent over hele verden.  Ingen bør tro at Norge er et unntak.  Det forundrer oss derfor at det på kirkelig hold i Norge er opprettet og påkostet en organisasjon som fører «dialog» med lokale islamske instanser, inkludert med Hitler-beundreren fra Drammen som ikke legger skjul på og gjentar at han mener «Israel er en djevel.  Hitler drepte ikke alle og lot noen leve slik at verden kan se hvordan de setter menneskeheten i fare når de er i live

I Drammen finnes det et kirkelig organ som kalles dialogsenter og hvor man synes det er trist og er full av beklagelse over at den Hitler-vennlige imamen har vært ærlig nok til ikke å legge skjul på sin teologi, men tvert om fremstiller den i klartekst på Facebook.  Vi forstår godt at det må være pinlig for en «dialogprest» å få brettet ut for offentligheten at han fører dialog med ondskapens opphav.  Men det stanser ikke der.  Han vil fortsette «dialogen.»

Jeg fastholder nødvendigheten av dialog, uttaler «dialogpresten,» – «… også med dem vi er svært uenige med både politisk og teologisk. Men det går en grense.  Formidling av den type «skitt» som Noor har publisert, er over den grensen

Men hva er det vi leser?  Er «dialogprestens» muslimske kollegas årtusengamle religiøse tro og overbevisning som han har vært oppflasket med siden barndommen og som er teologisk begrunnet i islams «hellige skrifter,» noe «skitt»?  Vet ikke «dialogpresten» at alt hva Hitler formådde å uttale av jødehat er teologisk begrunnet i islams fremstilling av jødene?  Imamen fra Drammen har ikke uttalt noe «skitt.»  Han har ærlig utlagt islams ondskap og jødehat som presten tror han fører «dialog» med.

Er det likevel ikke dialog man fører fra dette dialogsenteret?  Er det hele egentlig bare et slags kamuflert akuttmottak for islamsk skjønnmaling av ondskapsfullt jødehat som det var et uhell å få avslørt for offentligheten?  Det virker unektelig slik når man leser Kirkens febrilske forsøk på å vri seg unna.  Men de som bidrar til å legitimere ondskapen og jødehatet ved å invitere den inn i varmen gjennom «dialog,» har et medansvar for ondskapens sosiale utbredelse.

Vår forundring vokser og vår betenkelighet styrkes når vi leser den «veilederen» som Kirkelig Dialogsenter anbefaler for arbeidet med hatefulle ytringer.  Det kalles «Et ressursmateriell om antisemittisme, muslimfiendtlighet og rasisme mot rom til bruk i Den norske kirke.»  Vi har sjelden sett en grundigere fortielse og rettferdiggjørelse av den ondskap og rasisme som islam er bygget opp omkring.  Ingen «dialogprest» kan bortforklare den avsløringen som den islamske imamen fra Drammen offentliggjorde på Facebook.  Her var imamen langt ærligere enn presten.

Karakteristikken av imamens utsagn (som lett kan oppfattes som rasistisk) avslører at det kirkelige «dialog»-miljøet består av lite annet en apologeter for nøyaktig de tankene denne imamen la ut for sine venner.  Det er imamens utsagn som er islam, og har man et sterkt ønske om å tro noe annet, bør man lese nyhetene fra Afghanistan med større omhu.  Der utfolder islam seg nå i originalversjon.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: