Det trengs politisk mot i et valgår

En nyhet som er dempet ned i norske medier gjelder det sensasjonelle besøket i Israel av statsministrene i Danmark og Østerrike, – som begge er medlemmer av EU.  Formålet var å undersøke mulighetene for, i samarbeid med israelske forskere, å komme fremtidige pandemier i forkjøpet når det gjelder utvikling av nye vaksiner.  Det meldes nå at de tre land har inngått en allianse for utvikling og produksjon av fremtidige generasjoner koronavaksiner.  Dette var modig gjort i en situasjon hvor deres overordnete utenrikspolitiske makt, EU, mobiliseres til intensivert politisk trakassering av den jødiske staten.

Den notorisk anti-israelske utenrikskommisaren i EU, Josep Borrell, og en rekke europeiske utenriksministre har mottatt et brev undertegnet av hele 442 parlamentarikere fra 22 europeiske land hvor de sier at «… Biden-administrasjonen representerer en mulighet for å rette opp kursen» i Midtøsten-politikken, og at «… USAs foregående administrasjon etterlot konflikten lenger bort fra fred enn noensinne.»  De oppfordrer innstendig europeiske ledere til å utnytte Joe Bidens presidentskap i USA som en mulighet til å stanse det de uttrykker som Israels «de facto annektering av den okkuperte Vestbredden.»  Fredsavtalene Israel har inngått med et økende antall naboland skaper ikke like stor glede over alt.

Vi er ikke overrasket over dette utspillet fra europeiske politikere.  Europa gjennomgår for tiden den dypeste økonomiske, politiske og sosiale krisen siden den annen verdenskrig.  Alle jøder vet av lang erfaring at i en slik situasjon vil flere europeere enn vanlig peke på jødene (eller deres nasjonalstat) som en syndebukk man trekker frem for å avlede oppmerksomhet fra egne feil og mangler.  Og for tiden er det en voksende uro i flere europeiske land over myndighetenes mer eller mindre mislykkede håndtering av den kinesiske pandemien (som ikke er hverken «engelsk» eller «sør-afrikansk»).

I en situasjon som denne ser vi med desto større glede og takknemlighet på initiativet til statsministrene Mette Frederiksen og Sebastian Kurz som uten å nøle viser hvilken vei Europa burde ta for å løse sitt beredskapsproblem.  Det er åpenbart for enhver at Europas beredskap mot pest og pandemi i praksis ikke eksisterte for et år siden.  At disse politiske lederne har mot og forstand til å igangsette forberedelsen til neste krise av samme slag, er til å bli imponert over.  De er foreløpig ganske alene om å bygge slik beredskap, men det kommer kanskje andre etter?

Vi har ikke hørt slike tanker fra våre egne myndigheter som hver dag dukker opp på skjermen og formaner oss om stadig strengere vernetiltak.  Vi tror at folk flest ville ta del i «dugnaden» med større entusiasme dersom det også fra norsk side kunne spores en slik forutseenhet som vi nå opplever fra vårt naboland, Danmark.  Vi er ikke i tvil om at invitasjonen til å være med i alliansen også inkluderte Norge.  Hva var det da som til sist veide imot norsk beredskap mot neste pandemi?  Det skulle vel ikke være en frykt for å komme i miskreditt i Brussel?  Vi har jo gjort oss selv til et offer for EUs langsomme byråkratiske vaksinepolitikk.  Tør vi innrømme at den EU-politikken vi gjorde oss avhengig av viste seg å være et feilgrep?

Vi vet at en rekke norske politikere har kommet på andre tanker når det gjelder å sette hensynet til egen befolknings velferd foran ønsket om å støtte drømmen om global harmoni under EUs ledelse.  Når det kom til stykket var det de som satset på hensynet til det folket som har valgt dem som kom best ut av uføret.  De stiller nå også med en fordel foran neste virusangrep.

Vi merker oss spesielt at en representant for Senterpartiet har tatt mot til seg og anbefalt at Norge gjør som Danmark og Østerrike og inngår samarbeid med Israel.  Vi er helt enige og synes det er gledelig at det finnes politikere i Norge som har mot til å opptre politisk ukorrekt.  Akkurat når det gjelder Senterpartiet vil vi i tillegg håpe at dette utspillet også kan legge en demper på den mer boikottvillige fraksjonen i partiet som for ikke mange dagene siden fikk Fylkestinget i Viken med på et forslag om å boikotte israelske produkter.  Man kan nemlig ikke helt se bort fra muligheten for at israelske medisiner og medisinsk utstyr helt eller delvis er utviklet og produsert av jøder som holder til både i Jerusalem, Judea, Samaria og andre deler av Jødeland.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: