Det tok 200 år

Shabbat shalom alle sammen.
Den 13. mai offentliggjorde den amerikanske organisasjonen Anti-Defamation League, ADL, en undersøkelse om utbredelse av antisemittisme og stereotypier som dekker 102 av verdens land.  Undersøkelsen bekrefter enda en gang at antisemittismen er verdens mest utbredte vrangforestilling. Data fra undersøkelsen indikerer at gjennomsnittlig 26 % av innbyggerne i verden er påvirket av antisemittiske holdninger til tross for at om lag 70 % av dem aldri hadde møtt en jøde.  Tallet for Norge i denne undersøkelsen er 15 %, noe som i lys av HL-senterets tilsvarende undersøkelse for et par år siden synes å være for lavt.  I den undersøkelsen indikerte hele 48 % av de spurte at de hadde oppfatninger om jødenes hjemland som kan betegnes som antisemittiske i sin konsekvens.

Hater mer % Hater mindre %
Gaza og PA 93 Norge 15
Irak 92 Thailand 13
Yemen 88 Tanzania 12
Tunis 86 Danmark 9
Kuwait 82 USA 9
Jordan 81 Storbritannia 8
Marokko 80 Vietnam 6
Egypt 75 Holland 5
Hellas 69 Sverige 4
Iran 56 Filippinene 3

Vi mener fortsatt at det er mer enn tilstrekkelig dokumentert at verden er infisert av antisemittisk tankegods.  Det vi trenger er ikke enda flere påvisninger av dette, men dyptpløyende undersøkelser av hvorfor og hvordan alle disse menneskene har kommet til å tro på antisemittiske løgner.  Hva er antisemittismens kilder i dagens verden?  Hvem har de det fra?  Vi har selv gjort oss opp tanker om dette etter å ha observert utviklingen over tid, men konstaterer at vi hittil ikke har blitt presentert for en eneste profesjonelt utført undersøkelse av dette fenomenet.  Kan dette være et så politisk sensitivt spørsmål at ingen tør?

På det mer underholdningsmessige nivå finner vi at mediene, og især det venstreradikale hofforganet NRK, fremdeles sverger til fredsmannen Johan Galtung som igjen har skrevet en fredsbok som trenger salgsreklame.  Vi går imidlertid ut fra at det var hans sterke anbefaling av Sions vises protokoller, som fikk NRK til å putte dette reklamestuntet inn i den israelske presidentens statsbesøk.  Vi har lenge strevet med å finne balansepunktet i NRKs sendinger, og har foreløpig kommet til at på Marienlyst balanserer man programmene ved å fortelle en sannhet for hver løgn.

Vi ønsker dere alle en velsignet 17. mai-dag og en god og vårlig helg.

Fra oss i SMA-redaksjonen

*****

Det tok 200 år

Det tjener den nye regjeringen og kong Harald til heder at de endelig fant det riktig å invitere Israels jødiske statsoverhode på besøk.  Det er stadig flere i landets ledelse, ikke minst i næringslivet, som forstår hvor viktig det er å samarbeide nært og vennskapelig med et av verdens viktigste land når det gjelder forskning og utvikling av moderne høyteknologisk industri på alle områder.

Som vi forventet var det imidlertid noen blant oss som av hensyn til sitt spesielle omdømme ikke våget å holde tilbake sin forakt for det jødiske folks hjemland og dets jødiske leder.  Vi noterer oss at et nesten samlet presse- og mediekorps gikk unisont sammen om å la kommentarspaltene til besøket bli dominert av påstander fra et ”opprop” fra grupperinger i samfunnet som mange av oss ikke engang har visst om: SV, Rødt, AUF, Handel og Kontor, Palestinakomitéen, Norsk Folkehjelp, Bestemødre for Fred, Akulbi, Rød Ungdom, Norges Kommunistiske Parti, Ship to Gaza Norway, Ungkommunistene, og noen LO-foreninger.

Den tynt besatte demonstrasjonen deres krevde og fikk rikelig medieoppmerksomhet for å si at ”regjeringen gir Peres klar beskjed.”  Det var litt pinlig at statsminister Solberg ikke våget å overse dette ”kravet,” men vi tror ikke hennes avmålte pliktformuleringer skadet et tiltakende godt forhold mellom norsk og israelsk næringsliv.

Det vi særlig la merke til den uken var fjernsynsmedienes flittige presentasjon av til dels ondsinnete anti-israelske uttalelser fra velkjente agitatorer.  Karakteristikker av Israel som ”okkupasjonsmakt” og påstander om ”okkupasjon” og ”brudd på folkeretten” fulgte reportasjene fra statsbesøket som et fast litani som det ikke ble stilt et eneste spørsmål ved.  NRKs førstedame, Sidsel Wold, ble så revet med av sitt eget oppvigleri i kveldsnytt 11. mai, at hun endog våget seg frempå med en rent rasistisk preget presentasjon av Israels fungerende ambassadør, George Deek.  Han representerer den jødiske staten, men er jo ”arabisk palestiner,” fikk vi høre.

Det ble etter hvert en ganske uverdig opplevelse å høre alle de nedsettende karakteristikkene av Israel som fulgte enhver reportasje, så som at ”Norge har et helt normalt forhold til staten Israel selv om Israel er en okkupant, nå snart 50-årig okkupant, og ikke greier å avvikle okkupasjonen sin og ”Det er jo et Israel nå med uklare linjer.  Det har ikke faste grenser.  Det er en evig okkupant. Man greier ikke å avslutte okkupasjonen….” og dessuten: ”Blant gavene presidenten ga kongeparet var også skjønnhetsprodukter produsert i en ulovlig bosetting på okkupert land.” Vi kan ikke si annet om dette enn at alt har karakter av å være en besettelse eller en hevnakt for noe leit hun kan ha opplevd.

TV2 var ikke snauere i sin planlagte majestetsfornærmelse.  Da TV2 hadde overført kongens tale til president Peres under gallamiddagen på slottet, brøt de av sendingen derfra, og i stedet for å sende takketalen til Shimon Peres, sendte de hatefulle og udokumenterte påstander fra den venstreekstreme ytterfløyen i det norske samfunn:

”Regjeringen har et ansvar når de inviterer en president for et land som bryter folkeretten, som ulovlig okkuperer og øker antall bosettinger på palestinsk land og som har brutt mange regler i krig tidligere.” (Eskild Pedersen) og ”Det er helt uakseptabelt å invitere den israelske presidenten som er statsoverhodet for en okkupasjonsmakt som til daglig utøver brutal apartheidpolitikk overfor hele det palestinske folket. …” (Mats Gilbert).

Men de ga seg ikke med det.  På NRKs nettsider ble den anti-israelske mediekampanjen fulgt opp med et slemt intervju med Arbeiderpartiets nye trekkplaster, Jonas Gahr Støre, som for anledningen var på reise blant sine venner i Ramallah.  ”Fremtiden for fred ødelegges” (av Israel) var hans budskap til dem som ennå øyner et håp.

SVs Bård Vegar Solhjell brukte en hel kronikk på NRK.no til å mane frem igjen de gamle antisemittiske løgnene om at Israel er en apartheidstat som okkuperer palestinsk land og bryter menneskerettigheter.  Solhjell er godt kjent med at apartheid er en villet, planlagt og lovfestet forskjellsbehandling av landets innbyggere gjennom statens forvaltning og landets sosiale infrastruktur, basert på rase og religion.  Bård Vegar Solhjell fra SV er fullt klar over at apartheid-lover, som ble utviklet og vedtatt av det rasediskriminerende hvite regimet i det gamle Sør-Afrika, aldri har forekommet i Israel.  Det eksisterer derfor intet grunnlag som berettiger en anklage mot Israel om apartheid.  Det finnes en rekke land i Midtøsten hvor for eksempel afrikanere, kurdere, jøder og kristne utsettes for systematisk og lovfestet diskriminering, men Israel er ikke ett av dem.  Solhjell vet alt dette, men hans gjentakelse av løgnene om jødenes hjemland har et annet formål enn å få frem fakta.  Hans hensikt er å skade Israels omdømme blant folk, men vi tror ikke han når langt ut over egne rekker med sitt ondskapsfulle budskap.

Medienes mange forsøk på å svekke folks oppfatning av hvor viktig dette besøket var både for kongen og hans jødiske gjest, fikk et uverdighetens preg som heldigvis ikke gjenspeiles i folks oppfatninger hverken av kongehuset eller av Israel.  De få som likevel valgte å demonstrere mot kongens gjest er en bekreftelse på at kampen mot jødehatet i Norge som nå har pågått i 200 år, langt fra er vunnet.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: