Det er ikke over før det er over

Våpen funnet ombord på "Victoria"Operasjon «Pillar of Defence», Israels siste forsvarskrig mot angriperne og terroristene Hamas, fikk som kjent en bråstopp da en slags våpenhvile fant sted. Hamas feiret våpenhvilen som en seier. Grunnen er selvfølgelig at de nå relativt uforstyrret, med politisk korrekte høye beskyttere, både i og utenfor Israel, kan fortsette som før med å bygge opp sine våpenlagre.
Det er derfor ikke urimelig å anta at minst én ny krig mellom partene vil finne sted. Et demokratisk land vil neppe kunne være passiv til at en fiendtlig styrke bygges opp.
En ny rapport fra Informasjonskontoret for etterretning og terrorisme i Israel peker nettopp på denne gjenoppbyggingen. Til forskjell fra før Pillar of Defence er våpenleveransene nå ikke lenger hemmelige. Det er tette bånd mellom den dypt religiøse, islamske regjeringen i Iran og den islamske, dypt religiøse Hamas. Begge har i klartekst uttrykt hat mot både Israel og mot jøder generelt, og begge har skriftlig og muntlig erklært et sterkt ønske om og vilje til å ødelegge Israel, om mulig fullstendig.
Hovedhensikten med Pillar of Defence var å slå ned på Hamas’ våpenlagre, enten dette var lokalt oppbygd eller ved hjelp av leveranser fra Iran. Rapporten viser at nettopp disse leveransene var kraftig trappet opp i årene før den israelske aksjonen.
Hovedruten for våpensmugling var fra Iran til Sudan, og fra Sudan til Egypt, og inn i Gaza gjennom smuglertunneler som kontrolleres av Hamas, viser rapporten. Også sjøveien blir brukt. Den 15. mars 2011 ble frakteskipet «Viktoria» oppbragt av den israelske marinen. Skipet hadde våpen som skulle til Gaza via Egypt. Våpnene ville ha betydd en oppgradering av ildkraften til terroristorganisasjonene. Blant våpnene som ble funnet om bord, var C704 anti-ship missiler. Disse ville kunne bli brukt ikke bare mot militære og sivile fartøyer, men også mot strategiske mål i sør-Israel, som i byene Ashdod og Ashkelon, heter det i rapporten.
«Slik vi bedømmer det, var det på grunn av Irans store frustrasjon over måten Egypt og andre muslimske land, som Tyrkia og Qatar, skaffet seg politisk propagandakapital ved åpent å uttrykke sin støtte til Hamas under Pillar of Defence, at Iran gikk til det skritt å åpenbare sin militære støtte til terroristene. Ved å vise sin militære støtte håpet Iran å skaffe seg politisk kapital», skriver informasjonskontoret videre i sin rapport.
Slik rapporten bedømmer saken, er Hamas nå i sterkt behov av mer våpen, og dette stiller altså Iran opp for dem med. Den militære infrastrukturen til Hamas ble kraftig skadet under operasjonen.
Leder for Islamsk Hellig krig, Islamic Jihad, Ramadan Shallah, sa i en tale nylig at våpenleveransene fra Iran gjennom Egypt «ville fortsette også i fremtiden.» En avis i Libanon som har tilknytning til Hizbollah meldte at Hassan Nasrallah i et møte med Hizbollah-aktivister nylig skal ha sagt at «Iran vil fortsette som de har gjort før, å sende store kvanta av høykvalitetsvåpen til Hamas.»
Iran har derfor en nøkkelrolle i å gjenoppbygge våpenlagrene for Hamas og Islamsk Hellig Krig, konkluderer rapporten med. «Vi vil være spesielt våkne for mellomdistanseraketter, som i Gaza klart tjener Irans interesse av å skape en rakett-trussel mot Israel både fra nord (via Hizbollah) og i sør (ved Hamas og og Islamsk hellig krig), slår rapporten fast.
IsraelNationalNews.comStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: