Det er Gilbert som mangler dokumentasjon

Det ser ut som om det er Gilbert, og ikke Martin Krasnik, som trenger dokumentasjon for sine påstander.
I DRs program Deadline, som vi skrev om 4/8, fremgår det tydelig at Mads Gilbert mener Israel «bevisst» går etter sivile, og at de «systematisk bomber sykehus og skoler».  Krasnik påpeker at Hamas åpenlyst bruker sykehus og skoler for terrorvirksomhet, og at de bruker sivile som skjold.  Gilbert blir arrogant og spør «- og må jeg spørre om hvilke beviser du kan legge frem for det?»
Nå har både New York Times, som vi tok opp 6/4, og den ellers nokså Israel-fiendtlige kanalen BBC gjort det temmelig klart at selv om man en tid har holdt på med de vanlige påstandene om «uproporsjonalitet», så viser en noe nærmere gjennomgang at det slett ikke nødvendigvis er slik.
Anthony Reuben i BBC uttrykte seg slik: «Ikke desto mindre, hvis Israels angrep hadde vært «tilfeldige», som FNs menneskerettighetsråd sier, er det vanskelig å forklare hvorfor de har drept så mange flere sivile menn enn kvinner.»
BBC kom til samme konklusjon som New York Times, og henviser også til den samme hendelsen som SMA skrev om, nemlig at Hamas hevdet at bare 50 stridende hadde blitt drept i Operation Cast Lead, og senere, under press, innrømmet at antallet var 6-700, altså omtrent det antall Hamas-aktivister Israel hevdet de hadde tatt livet av.
Mads Gilbert fortjener motstand og trenger å gås etter i sømmene. Ikke for sin legegjerning – kanskje, – har man forresten noen beviser for at han har reddet liv i Gaza? Men for sitt politiske ståsted, og sine udokumenterte påstander om krigsforbrytelser uført av Israel.
AlgemeinerStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: