Deprimerende fra UK: 53 % økning første halvår

Alarmerende økning i antisemittisme i Storbritannia
Alarmerende økning i antisemittisme i Storbritannia

Innenriksministeren i Storbritannia lover å «utrydde» antisemittismen i Storbritannia etter at en undersøkelse viser alarmerende økning i antall hendelser første halvdel av 2015.
Torsdag ble det offentliggjort en rapport som viser at antall antisemittiske hendelser har økt med 53 % i årets første halvdel i forhold til 2014, skriver IsraelNationalNews og flere andre medier.
Det er organisasjonen Community Security Trust (CST) som har laget undersøkelsen. Man regner med at noe av økningen skyldes høyere bevissthet blant jødene i UK, slik at de er raskere med å melde ifra når noe skjer. I alt 473 antisemittiske hendelser ble notert fra januar til juni, mot 309 i de seks første månedene av 2014, som for øvrig også viste en stor økning, – 38 % fra samme periode i 2013.
Det ble notert:
44 tilfeller av voldelige angrep. To av disse medførte livsfare.
35 tilfeller av skade eller skjending av jødisk eiendom
36 direkte antisemittiske trusler
5 antisemittiske masseutsendelser i form av flyveblader eller mail
353 tilfeller av fornærmende oppførsel, som hat-mail eller grafitti.
CST mener også at den store økningen i antall hatefulle angrep har sammenheng med terrorangrepene mot de jødiske samfunnene i Paris og København i januar og februar. Man ser ofte en økning i hat mot ofrene etter slike runder med islamsk jødehat.
Den vanligste form for jødehat er ifølge rapporten «tilfeldig, spontan antisemittisk utskjelling av mennesker med synlige jødiske kjennetegn i offentligheten.»
Theresa May, innenriksminister i Storbritannia, kommenterte rapporten med ordene «antisemittise har absolutt ingen plass i Storbritannia, og vi må gjøre alt i kan for å utslette den uansett hvor vi finner den.»
Ministerens uttalelser er på linje med statsminister David Camerons nye femårsplan for å bekjempe muslimsk ekstremisme:
«Denne regjering er fast bestemt på å arbeide sammen med grupper over hele landet, og vi vil offentliggjøre en strategi mot ekstremisme for å beskytte borgere og folkegrupper, promotere våre felles verdier og for å slå ned ekstremisme i alle dens former.»
May innrømmet at hun visste om at «mange jøder i dette landet er bekymret for sin sikkerhet i samfunnet sitt, og vi lytter. De som ønsker å spre antisemittisk hat bør vite at regjeringen vil handle mot alle dem som ønsker å dele opp landet vårt og så splid.»
Du kan laste ned hele rapporten her… (engelsk)Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: