Den palestinske oppgradering i FN: Hva skjedde egentlig?

Under finner du noter på engelsk til følgende artikkel i SMA-info nr. 4 – 2012:
Den palestinske oppgradering i FN: Hva skjedde egentlig?
Av Alan Baker
Noter:
1 A/Res/67/19, 26 November 2012, http://unispal.un.org/unispal.nsf/0080ef30efce525585256c38006eacae/181c72112f4d0e0685257ac500515c6c?OpenDocument
 
2 Article 1, 1933 Montevideo Convention, http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897
 
3 Article 4, UN Charter, http://www.un.org/en/documents/charter/chapter2.shtml
 
4 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/240/94/IMG/NR024094.pdf?OpenElement
 
5 http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/UN+Security+Council+Resolution+338.htm
 
6 See exchange of letters between PLO Chairman Yasser Arafat and Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, 9 Sept. 1993, in which Arafat promised “The PLO commits itself to the Middle East peace process, and to a peaceful resolution of the conflict between the two sides and declares that all outstanding issues relating to permanent status will be resolved through negotiations.” http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Israel-PLO+Recognition+-+Exchange+of+Letters+betwe.htm
 
7 See also the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/The+Balfour+Declaration.htm
9 http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/The+Mandate+for+Palestine.htm
 
10 http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/THE+ISRAELI-PALESTINIAN+INTERIM+AGREEMENT.htm
 
11See the chapter by this author on “Israel’s Rights Regarding Territories and the Settlements in the Eyes of the International Community,” in Israel’s Rights as a Nation State in International Diplomacy (Jerusalem Center for Public Affairs, 2011), http://jcpa.org/book/israels-rights/
 
12 See Article 5 of the 1993 Israel-PLO Declaration of Principles (commonly known as “Oslo 1”), http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Declaration+of+Principles.htm, and the PLO-Israel 1995 Interim Agreement, http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/THE+ISRAELI-PALESTINIAN+INTERIM+AGREEMENT.htm
 
13To the contrary – Article 27 (Planning and Zoning) of Annex III (Civil Affairs) to the 1995 Palestinian-Israeli Interim Agreement specifically enables each respective party to conduct the requisite planning, zoning and construction activities in its respective areas, http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/THE+ISRAELI-PALESTINIAN+INTERIM+AGREEMENT+-+Annex+III.htm#app-27
 
14 Eyal Gross, “Following UN Recognition of Palestine, Israel Could Be Forced to Defend Itself at The Hague,” Ha’aretz, 2 Dec. 2012.
 
15 http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/916fc6a2-7846-4177-a5ea-5aa9b6d1e96c/0/iccasp3res1_english.pdf
16 See Articles 12-14 of the Statute of the ICC http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm
 
17 http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/C6162BBF-FEB9-4FAF-AFA9-836106D2694A/284387/SituationinPalestine030412ENG.pdf
 Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: