Regjeringen greide heller ikke denne gangen å motstå fristelsen til å delta i FNs regelmessige hatfest mot Israel under åpningen av høstsesjonen.  Hele 34 medlemsland i FN, hvoriblant tre medlemmer av Sikkerhetsrådet, USA, Storbritannia og Frankrike, uteble fra arrangementet som… Les mer
Mens vi venter på å bli fortalt hvordan norsk utenrikspolitikk vil se ut de nærmeste årene, er det for Midtøsten-politikkens vedkommende allerede klart at det går mot en tydelig radikalisering.  I forholdet til den arabisk-israelske konflikten har alle støttepartiene bak… Les mer
I 2001, en uke før terrorangrepet 11. september mot USA, arrangerte FN en konferanse i Durban om rasisme, diskriminering, fremmedfrykt og intoleranse, som utartet til en internasjonal heksegryte av ondskapsfulle og antisemittiske angrep på den jødiske staten Israel.  Tilknyttet denne… Les mer
Et tema som i mange år har gått igjen i norsk debatt om den arabisk-israelske konflikten er spørsmålet om finansiering av skolebøker som gjennom forskjellige pedagogiske virkemidler lærer opp palestina-arabiske barn til jødehat og forherliger terror.  Også venstresiden på Stortinget… Les mer
De siste fem år har Regjeringen satset mange millioner kroner for å bedre forholdene for den jødiske minoriteten i Norge gjennom sine Handlingsplaner mot antisemittisme.  Hensikten har vært den beste og tiltakene har hver for seg vært prisverdige.  Men vi… Les mer