Vi husker den tidligere israelske utenriksminister Abba Ebans karakteristikk av de palestinske arabernes atferd: «De lar aldri en anledning gå fra seg til å la en anledning gå fra seg.»  Sjelden har vi sett denne egenskapen tydeligere illustrert enn i… Les mer
I juni arrangeres det etter initiativ fra president Trump et arbeidsmøte i Bahrain hvor målet er å drøfte en rekke tiltak for å skape økonomisk fremgang for den Palestina-arabiske befolkningen.  Den bakenforliggende tanken er at genuin fred mellom den israelske… Les mer
I Regjeringens utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget denne sesjonen fikk vi på ny høre utenriksministeren uttale det velkjente standpunktet at: «det internasjonale giversamfunnet er tydelig i sin støtte til to-statsløsningen. En framforhandlet avtale mellom israelerne og palestinerne er eneste måten å… Les mer
Gjennom mange år har vi sett og omtalt en utvikling som skaper uro blant gjenlevende jøder i Europa.  Tydeligst har dette vært i Frankrike hvor hyppige blodige angrep har manet frem følelsen av en langsomt mørknende «Krystallnatt.»  Men signalene er… Les mer
Atomavtalen som ble inngått med Iran i 2015 hadde ikke som mål å fjerne trusselen om atomopprustning i Midtøsten.  Den lovet bare en 8-årig utsettelse frem til 2023 av de iranske forberedelsene til å lage atombomber. Det hemmelige iranske atom-arkivet… Les mer
Terrorangrepet Påskedag på Sri Lanka rettet verdens oppmerksomhet mot en utvikling vi har sett flere steder, men som mediene har vært tilbakeholdne med å omtale.  Årets offensiv fra islamske jihadisters side er i særlig grad rettet mot kristne lokalsamfunn i… Les mer
Norske mediers dekning av parlamentsvalget i Israel for noen dager siden var en selsom opplevelse.  De håpet så intenst at Benjamin Netanyahu skulle tape valget og måtte gi fra seg vervet som statsminister at de satset alle kort på at… Les mer
Det falt myndigheter og medier tungt for brystet at USAs president Donald Trump den 25. mars 2019 erklærte at USA anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøydene, som har vært under israelsk kontroll siden 1967.  Syria har hele tre ganger brukt Golan… Les mer
To hendelser som berører Norge i Midtøsten skjedde søndag 10. mars.  Utenriksminister Eriksen Søreide reiste til Israel, «Palestina» og Egypt som ledd i forberedelsen til det neste møtet i den norskledete giverlandsgruppen for de palestinske selvstyremyndighetene, AHLC.  Samtidig fant det… Les mer