Det falt myndigheter og medier tungt for brystet at USAs president Donald Trump den 25. mars 2019 erklærte at USA anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøydene, som har vært under israelsk kontroll siden 1967.  Syria har hele tre ganger brukt Golan… Les mer
To hendelser som berører Norge i Midtøsten skjedde søndag 10. mars.  Utenriksminister Eriksen Søreide reiste til Israel, «Palestina» og Egypt som ledd i forberedelsen til det neste møtet i den norskledete giverlandsgruppen for de palestinske selvstyremyndighetene, AHLC.  Samtidig fant det… Les mer

Etter at Israels regjering nylig lot være å fornye mandatet til den norsk-ledete internasjonale observatørgruppen, TIPH, i Hebron, har det kommet flere kommentarer som spår økte uroligheter og skjerpet konflikt mellom Israel og de arabiskstyrte områdene i Judea og Samaria.  Utenriksministeren var raskt ute med en fordømmelse og en påstand om at tiltaket kan være et brudd på Oslo-avtalene.

Om dette skulle være tilfelle, skjer det etter at både PLO og norske myndigheter gjennom mange år har tilsidesatt og brutt de samme avtalene.  Eksemplene på dette er mange og entydige, noe som gjør at den jødiske befolkningen i byen er tilfreds med avgjørelsen.  For dem har det norske nærværet vært en plage som mest har vært til skade for forholdet til araberne.  Et forsøk på å få vedtatt en fordømmende resolusjon i FNs Sikkerhetsråd ble blokkert av veto fra USA.

Muligheten for at noen vil benytte anledningen til å utøve terrorangrep kan ikke utelukkes, men på sikt vil det å fjerne de partiske observatørene mest sannsynlig bidra til at konfliktnivået dempes.  Disse «observatørenes» nærvær har i betydelig grad invitert palestinere til å iscenesette episoder for å skape «bevis» for behovet for deres tilstedeværelse og stoff til deres rapporter og til mediene.

De siste dagene har vi opplevd en faneflukt av profilerte journalister på den politiske venstresiden som kappes om å ta mest mulig avstand fra Oslo-avtalene som innledet den såkalte «fredsprosessen» mellom Israel og den palestinske «frigjøringsorganisasjonen,» PLO.  For første gang… Les mer
Det er nå mer enn 25 år siden Norge påtok seg rollen med å lede den internasjonale giverlandskomiteen som samler inn penger til «statsbyggende» virksomhet innenfor de palestinske selvstyremyndighetene.  Det er antakelig ingen som har oversikt over hvor mange milliarder… Les mer
Året som gikk innebar på mange måter et vendepunkt for den jødiske staten.  Etter et århundre med eksistensiell kamp for å overleve i fiendtlige omgivelser og et halvt århundre med mislykkede forsøk på å invitere de arabiske naboene til en… Les mer
Det ble tatt ille opp at Simon Wiesenthal-senteret i årets kåring av de 10 verste antisemittene, satte hjelpeorganisasjonen UNRWA på en femteplass, – så vidt slått av den britiske Arbeiderparti-lederen, Jeremy Corbyn, på fjerde.  Blant Corbyns mange meritter dette året,… Les mer
Et selsomt politisk skuespill utfoldet seg i førjulstida.  Etter at USA i FN gjorde et forgjeves forsøkpå å få fordømt Hamas for de mange angrepene på sivilbefolkningen i Israel, harman der konsentrert oppmerksomheten om å få kontroll og orden på… Les mer