Det har vært en del oppslag i mediene denne høsten om Norges utenrikspolitiske virksomhet, som især har kommet til uttrykk i slike aktiviteter som norsk støtte til klart antisemittiske resolusjoner i FN, norsk støtte til antisemittiske skolebøker i de palestinske… Les mer
Det landområdet vi i dag kjenner som Tyrkia, ofte kalt Lilleasia eller Anatolia, tilhørte i antikken den hellenske kultur, Romerriket og Det kristne bysantinske riket.  I løpet av Middelalderen ble landet invadert og besatt av folkestammer fra Sentral-Asia som hadde… Les mer
Boikottbevegelsen BDS som har en av sine mest aktive aksjonsgrupper i Norge, er stadig opptatt av å hindre norske kunstnere og kulturpersonligheter i å dele sin kunst med innbyggerne i den jødiske staten Israel.  Den såkalte Palestinakomitéen som har akademisk… Les mer
Det er grunn til å sette et spørsmålstegn ved Norges rolle i FN.  Verdensorganisasjonen har fått en sentral stilling i norsk utenrikspolitikk.  Helt siden opprettelsen i 1945 og Trygve Lies rolle som organisasjonens første generalsekretær, har FN stått norske politikeres… Les mer
Vi har flere ganger omtalt den fellen Utenriksdepartementet gikk i på 1990-tallet da de påtok seg oppgaven med å lede innsamlingen av penger til støtte for «statsbyggende» prosjekter i regi av de palestinske selvstyremyndighetene.  Det var den gang den politiske… Les mer