Etter at Israels regjering nylig lot være å fornye mandatet til den norsk-ledete internasjonale observatørgruppen, TIPH, i Hebron, har det kommet flere kommentarer som spår økte uroligheter og skjerpet konflikt mellom Israel og de arabiskstyrte områdene i Judea og Samaria.  Utenriksministeren var raskt ute med en fordømmelse og en påstand om at tiltaket kan være et brudd på Oslo-avtalene.

Om dette skulle være tilfelle, skjer det etter at både PLO og norske myndigheter gjennom mange år har tilsidesatt og brutt de samme avtalene.  Eksemplene på dette er mange og entydige, noe som gjør at den jødiske befolkningen i byen er tilfreds med avgjørelsen.  For dem har det norske nærværet vært en plage som mest har vært til skade for forholdet til araberne.  Et forsøk på å få vedtatt en fordømmende resolusjon i FNs Sikkerhetsråd ble blokkert av veto fra USA.

Muligheten for at noen vil benytte anledningen til å utøve terrorangrep kan ikke utelukkes, men på sikt vil det å fjerne de partiske observatørene mest sannsynlig bidra til at konfliktnivået dempes.  Disse «observatørenes» nærvær har i betydelig grad invitert palestinere til å iscenesette episoder for å skape «bevis» for behovet for deres tilstedeværelse og stoff til deres rapporter og til mediene.

Sosiale medier:
I sitt hovedinnlegg i møtet i september i giverlandsgruppa for de palestinske områdene, AHLC, innledet utenriksminister Eriksen Søreide med å erklære at «… med en sterk politisk forpliktelse fra alle i dette rommet og det internasjonale samfunn, kan vi realisere… Les mer “Feil fokus ”