Nedrakkingen av den jødiske staten Israel har nådd nye høyder de siste ukene etter at landets velgere med åpne øyne stemte inn et flertall av representanter i nasjonalforsamlingen Knesset fra partier på den politiske høyresiden.  Det har ikke skjedd før… Les mer
I HL-senterets befolkningsundersøkelse som ble offentliggjort i desember 2022, konstateres det at antisemittiske fordommer fremdeles er like utbredt i Norge som de var for fem og ti år siden.  Det betyr blant annet at de store bevilgningene som vekslende regjeringer… Les mer
I to år har den norske FN-delegasjonen hatt ansvar for å fremme Norges interesser i Sikkerhetsrådet som er FN-organisasjonens «politbyrå.»   Oppdraget har vært å arbeide for Norges interesser internasjonalt. «Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et… Les mer
Den tredje befolkningsundersøkelsen fra Holocaust-senteret om nordmenns holdninger til jøder ble offentliggjort i desember.  I likhet med den forrige undersøkelsen fra 2017, dekker denne undersøkelsen også holdninger til muslimer.  Blant de hovedkonklusjoner som trekkes frem når det gjelder nordmenns holdninger… Les mer
Den 30. november, nesten på dagen 75 år etter at FNs Hovedforsamling med knapt flertall vedtok et forslag om å dele det palestinske mandatområdet som var avsatt til en jødisk nasjonalstat i en jødisk og en arabisk del, holdt den… Les mer
I mer enn et år har norske myndigheter vært informert om at bistandsmidler som er bevilget til frivillige organisasjoner for humanitære formål videreformidles til personer som er tilknyttet terrororganisasjoner.  De problemene dette skaper for myndighetene er at mens de mener… Les mer
Når vi betrakter norske myndigheters fremstilling av sin verdensomspennende streben etter å erstatte mellomfolkelige konflikter med fred og forsoning, undres vi ikke bare på hva som kan ha vært oppnådd gjennom de mange tiårene dette har pågått.  Vi undres også… Les mer
På Regjeringens hjemmeside leser vi om Norge som formidler av fred og forsoning i verden.  «Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk,» heter det. … Les mer
NRKs kommentarer til parlamentsvalget i Israel var en rystende avsløring av statskanalens aversjon mot jødene.  Den 2. november lot statskanalen Sidsel Wold i nyhetssendingene gjennom hele dagen uimotsagt få rakke ned på den jødiske staten og dens innbyggere med en… Les mer
Fremdeles pågår de halvårlige møtene under norsk ledelse i den såkalte giverlandskomiteen for de palestinske selvstyremyndighetene.  Det skjedde sist i slutten av september, og utenriksministerens triste konklusjon var at mange menneskeliv er gått tapt.  Det var det viktigste som ble… Les mer
Da norske myndigheter ble informert om at flere av de palestinsk-arabiske frivillige organisasjonene de gjennom mange år har støttet med bistandsmidler, er tilknyttet en terror-organisasjon som kaller seg Folkefronten for frigjøring av Palestina, reagerte de med å be om dokumentasjon… Les mer
I mange år har vi opplevd en atferd fra ledende hold i Den norske kirke som har bekreftet oppfatningen av at eldgammel antisemittisme har overlevd og er blitt forsterket i våre dager.  Den internasjonalt aksepterte IHRA-definisjonen på antisemittisme hvor det… Les mer
På nettsiden til Helsenorge leser vi at det å ha schizofreni betyr at du i perioder har vrangforestillinger eller hallusinerer.  Du kan miste kontakten med virkeligheten.  Tilstanden kan være skremmende og vanskelig å leve med.  Denne definisjonen ligger ikke langt… Les mer