Den første rapporten fra FN-inkvisisjonen som er rettet mot Israel er levert.  FNs permanente granskningskommisjon ble opprettet i desember for å forsyne FN-organene med anklager som kan brukes i fremtidige resolusjoner mot Israel.  Over 18 sider gjentar den første rapporten… Les mer
På NRKs nettsider kan vi følge med på hvordan medarbeiderne i den skattefinansierte statskanalen indoktrinerer sine lyttere og seere med fininnstilte unøyaktigheter og løgner som gjennom årelang og hyppig gjentakelse glir inn i folkemeningen som «ugjendrivelige sannheter» som det ikke… Les mer
I skyggen av krigen i Ukraina har giverlandskomitéen for de palestinske selvstyremyndighetene holdt møte i Brussel hvor et av formålene var å finne løsninger på de voksende økonomiske problemene som de palestinske selvstyremyndighetene står overfor.  Til tross for milliardoverføringer sliter… Les mer
Norges FN-ambassadør uttalte i et innlegg i Sikkerhetsrådet 25. april om situasjonen i Midtøsten at «det er behov for å styrke de palestinske selvstyremyndighetene som en betrodd og legitim regjering for sitt folk.»  Dette skjedde med bakgrunn i at de… Les mer
Arabiske ungdommer, oppildnet av religiøs agitasjon fra de palestinske selvstyremyndighetene, fortsetter opprøret på Tempelhøyden i Jerusalem.  Formålet er å fremprovosere en ny krig hvor deres allierte på Gazastripen, Hamas og Palestinsk Jihad, skal fortsette å skyte raketter mot israelske landsbyer. … Les mer
Den norske NRK-medarbeideren, Åse Marit Befring, forteller i en stort oppslått artikkel på NRKs nettside at hver femte russiske oligark har krav på statsborgerskap i Israel.  Det er en interessant innrømmelse som kan oppfattes på mer enn en måte.  Det… Les mer
Det politiske svaret på ethvert terrorangrep er høylytt verbal fordømmelse, ikke minst fra politikere som kanskje heller burde reflektere over det bidraget de selv kan ha levert for å gjøre vedvarende terror mulig som politisk virkemiddel.  Israel opplever igjen en… Les mer
I november 2019 tok daværende representant for Arbeiderpartiet, Anniken Huitfeldt, opp et spørsmål til utenriksministeren om forekomsten av antisemittisk, voldsfremmende og hatefull tekst i palestinske skolebøker og lurte på «… når utenriksministeren ble kjent med innholdet i det nye pensumet,… Les mer
Samtidig med at russiske tropper satte seg i bevegelse mot Ukrainas grenser, holdt Sikkerhetsrådet sitt månedlige møte om «fredsprosessen i Midtøsten.»  Nok en gang benyttet Norges FN-ambassadør sammen med FNs norske spesialkoordinator Wennesland anledningen til å gjenta sine anklager og… Les mer