Bergens Tidende irettesetter “israelvennene” og forsvarer Willoch

Av Hans Rustad. Faksimile av den omtalte lederen nederst.

Det har vakt sterke reaksjoner at Kåre Willoch er valgt til å tale i Rafto-huset på dagen da 532 norske jøder ble sendt til Auschwitz med “Donau”. De færreste norske jøder oppfatter Willoch som noen venn.
Men Bergens Tidende rykker ut til hans forsvar på lederplass. BT har til tider markert seg med større takhøyde enn Oslo-avisene. I denne saken slutter man ring.
Bergens Tidende må tåle å høre at avisen tillemper et språk som uskyldiggjør og relativiserer Willochs sterke ordbruk. Å si at han har vært en “markant kritiker” er et understatement som er villedende.
Det er påfallende at lederskribenten ikke stiller saken til debatt, men kun konstaterer, dvs. går til motangrep: det er israelvennene – et odiøst ord – som er usaklige. Det går ikke an å si at Willoch skaper hat, mener BT. Avisen later ikke til å ha hørt om den nye antisemittismen som nettopp handler om at man skaper hat ved indirekte midler, f.eks ved konsekvent kun å omtale negative ting om Israel. Avsenderen kan toe sine hender og forsikre at han er for fred og tostatsløsning. Men effekten av hans ord er som en gradvis forgiftning.
Mange norske medier har ført og fører en slik policy overfor Israel. Av den oppstår jødehat umerkelig og automatisk.
Ellers i det flerkulturelle samfunn lytter man til de som føler seg støtt.

Les mer på document.no…

 

Støtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644