Befri Gaza – fra Hamas!

Israel Hamas TerrorismTerroristorganisasjonen Hamas, som regjerer på Gaza-stripen og har gjort det etter at de vant valget der i januar 2006, og som etter en svært voldelig periode med kamper mellom Hamas og Fatah, tok full kontroll over det tett befolkede området i 2007, gjør stadig forandringer til det verre.
En ny lov som forbyr felles undervisning for gutter og jenter, og som også forbyr all normalisering og alt samarbeid med Israel, rammer nå kristne skoler i området, skriver IsraelNationalNews. Menn kan ikke undervise på skoler for jenter over ni år, og jentene må deretter bære fulle pontifikalier som lange teltlignende kjoler, og dekke til hodet.
Budsjettene tillater ikke den bygningsmessige ombyggingen som må til for å tilfredsstille religionspolitiet på Gaza, og det er heller ikke nødvendigvis så lett å finne nye lærere av «rett» kjønn for å tilfredsstille makthavernes diskrimineringspolitikk.
Samer Badra er finansansvarlig for de såkalte Patriarkat-skolene i Gaza, og sier den nye loven vil gi trosfriheten dårlige kår. Den vil skape mer gnisninger mellom muslimer og kristne, og ødelegger fullstendig for det arbeidet hans organisasjon gjør for å få folk til å leve sammen i fred, og for å lære barna respekt mellom kjønnene.
Representanter for de kristne bevegelsene på Gazastripen skal ha møter med Hamas’ «statsminister» Ismail Haniyeh for å finne løsninger på problemet. En talsmann for Hamas, Mutassim Minawi, sier at de nye lovene «ikke var ment» å skulle ramme de kristne på Gaza.
Det skal bli interessant å se om hva de nå vil gjøre, ettersom det viser seg at lovene gjør nettopp dette.
Hamas har tidligere innført forbud mot at kvinner og tenåringer kan røyke vannpipe offentlig, at klesbutikker for kvinner kan ha prøverom, og mot at menn kan drive frisørsalonger for kvinner. Mannekengdukker med kvinnefasong må ha ærbar påkledning.
I fjor ble det også forbudt for innbyggerne på Gaza å delta i et nasjonalt sangshow, «New Star», etter mønster fra «American Idol» og «The X-Factor.» Programmet var etter de skjeggprydede prestenes mening «verdslig» og i konflikt med tradisjoner og skikker på Gaza-stripen.
Hamas ble dannet i 1987 ved starten av den første intifadaen, som en palestinsk gren av Det muslimske brorskapet. Bevegelsens charter tar til orde for en islamsk stat hvor Israel er nå, ettersom det bevegelsen kaller «Palestina» er islamsk waqf – land som en gang har vært under islamsk kontroll, men som nå ikke er det lenger, og avviser alle avtaler mellom PLO og Israel, og avviser alle forhandlinger. I de senere år har de imidlertid uttrykt en viss vilje til en lengre, midlertidig fredsavtale dersom Israel aksepterer en palestinsk stat basert på våpenhvilelinjene fra før 1967, og med Jerusalem som hovedstad, skriver USAs senter mot terrorisme, NCTC.
Hamas’ halvmilitære gren, Izz al-Din al-Kassam-brigadene, har siden begynnelsen av 90-årene begått mange angrep mot Israel, både inne i Israel og i de omdiskuterte områdene. Noen av angrepene har vært store bombeangrep mot sivile, og andre har vært mindre, som bomber langs veiene, og raketter skutt mot Israel.
Hamas har aldri anerkjent Israel som stat, og de har aldri villet ta avstand fra vold mot israelere. Siden tidlig i 2008 har Hamas organisert en selvmordsbombing som drepte en sivil person, og tallrike bombekasterangrep, samt rakettangrep som har skadd sivile. USA har derfor satt Hamas på sin liste over terroristorganisasjoner.
I juni 2008 istandkom det en seks måneder lang enighet med Israel, og det var tydelig færre rakettangrep i denne tiden. Men så gjenopptok Hamas sin krig, og Israel startet 27. desember 2008 en militær aksjon for å få en slutt på angrepene. IDF fikk ødelagt en stor del av Hamas’ infrastruktur, og etter press fra verdensopinionen erklærte Israel 18. januar 2009 en unilateral våpenhvile. Mange mente landet skulle gjort jobben ferdig, og at våpenhvilen bare ville gi Hamas en ny sjanse til å rekapitulere og forsterke sin posisjon.
Israel har innført en fullstendig marineblokade av Gaza. Denne ble forsøkt brutt av Hamas-sympatisører i mai 2010, men da ett av fartøyene nektet å etterkomme ordre om å stanse og legge til havn i Ashdod, ble det bordet av israelske kommandosoldater. Som følge av det politiske press man hadde lagt på forsvaret, var soldatene uforberedt på at de ble angrepet av bevæpnede terrorister, og i den påfølgende kampen for å redde livet, ble ni tyrkiske terrorister drept. Hendelsen utløste diplomatisk uro og sterk misbilligelse fra Tyrkias side.
Utdrag fra Hamas’ charter:
6. Hamas er en palestinsk bevegelse, som ønsker “å reise Allahs banner over hver tomme [jord] av Palestina” [Hamas inkluderer staten Israel i Palestina]. “Bare under Islams skygge kan folk i alle regioner leve sammen i trygghet og sikkerhet for deres liv, eiendom og rettigheter.”
7. Hamas er en “universell” bevegelse. “Hamas er en av lenkene i Jihad-kjeden i konfrontasjonen med den zionistiske invasjonen.” [Det nevnes eksempler på muslimske krigere som har kjempet mot jødene helt fra 1936.]
“Hamas har sett frem til å iverksette Allahs løfte, samme hvor lang tid det vil ta.” Løftet ble gitt ved Muhammed:
“Tiden vil komme når muslimer vil kjempe mot jødene (og drepe dem); inntil jødene skjuler seg bak stener og trær som vil rope: O muslim! Det er en jøde som skjuler seg bak meg. Kom og drep ham!”
11. “Hamas tror at Palestina har vært en et islamsk landområde (waqf) gjennom generasjoner og inntil Oppstandelsens dag.”
“Ingen kan gi avkall på det eller deler av det, eller forlate det eller deler av det.” Selv ikke alle arabiske og palestinske ledere til sammen kan oppgi det.
“Dette gjelder for alle land som er erobret av Islam med makt.”
13: Hamas setter seg mot alle “såkalte fredsløsninger og internasjonale konferanser for å løse det palestinske problem». ”Det finnes ikke noen annen løsning på det palestinske problem enn Jihad.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: