Arrestert hatpredikant: – Vil redde Israels barn fra helvetes flammer

Islamist-predikant "hater ikke Israels barn", men "vil redde dem fra helvetes flammer."
Islamist-predikant «hater ikke Israels barn», men «vil redde dem fra helvetes flammer.»

Vi skrev forleden om sheikh Khaled Al-Mughrabi, som lærer barn i Al-Aksa-moskéen at jødene skaper virus slik at de kan tjene seg rike på medisinene de produserer.
Den muslimske «søndagsskolelæreren» er nå arrestert. Palestinian Media Watch (PMW) har med sitt arbeid bidradd til å avdekke en rekke lovbrudd begått av denne mannen. Annenhver uke har han undervist, og hans taler ligger åpent ute på YouTube, slik at etterforskerne har en relativ enkel jobb med å bevise.
Blant annet står han bak følgende påstander:

  • Jøder bruker blod fra ikke-jødiske barn for å lage Matzah-brød, som de bruker i jødisk påskefeiring. Det var dette som fikk Europa til å utvise jødene, noe som førte til Holocaust.
  • Det var jøder som sto bak angrepene 11. september
  • Jøder slakter sine egne slektninger som offer til Satan. Dette er en del av deres aktiviteter i frimurerlosjene
  • Jødene «symboliserer djevelen,» de hater verdens nasjoner, og «forårsaker stor skade» for dem
  • «Sions Vises Protokoller» er forfattet av jøder, og forklarer jødenes plan om å erobre hele verden og herske over den.
  • Jødene i Israel vil bli tilintetgjort av muslimer, ifølge Allah’s påbud.
  • Jødene eier halvparten av verdens velstand, og kontrollerer Verdensbanken.
  • Jødene betaler leger for å skape sykdommer for å øke profitten for den farmasøytiske industrien, som de eier 95 % av.

Uttalelsene antas å bryte israelsk lov, som forbyr rasisme uttalt offentlig; og det er også en paragraf som forbyr å skade religiøse oppfatninger. De to paragrafene har strafferammer på inntil hhv fem og ett års fengsel.
Sjeiken viser så langt ingen anger, men priser Allah fordi han har fått mer oppmerksomhet, og at jødedommens «sanne ansikt» av den grunn har blitt mer belyst.
Jerusalem Post spurte mannen om han var en antisemitt. På dette svarte han:

Det spiller ingen rolle hva de sa. Det jeg sa, det er filmet. Alt jeg sa er blitt filmet. Det jeg sa er den historien som hendte i Europa og i mange land i Europa, og jeg sier det fremdeles.

Han sa også at han ikke vil jøder noe ondt, han «forsøker bare å redde dem fra helvetes flammer.»
Vi «snakker ikke om Israels barn fordi vi hater Israels barn, men heller det motsatte. Det er Israels barn som hater alle nasjonene,» sa han videre.
Itamar Marcus, grunnlegger og leder for PMW, sier til Jerusalem Post at de overleverte bevisene til politiet for noen uker siden. Han tror imidlertid man må «vente litt» før det skjer noe mer i denne saken, ettersom lovbruddet skjedde i Al-Aksa-moskéen. Man må sannsynligvis innhente godkjennelse fra den politiske ledelsen.
I en tale i 2012 siterte muftien i Jerusalem en muslimsk legende hvor det sies at «ved dagenes ende» skal jødene forsøke å gjemme seg bak trærne, men disse skal rope «Å muslim, Allahs tjener, det er en jøde bak meg, kom og drep ham.»
Dette ble tverrpolitisk fordømt, også av statsminister Benjamin Netanyahu. Men muftien ble ikke tiltalt, avslutter Marcus med.

Jeg mener det er kritisk viktig at hatytringer og oppfordring til vold og mord blir påtalt når det kommer fra palestinsk side. Når lederskapet presenterer drap på jøder som en religiøs forpliktelse, er dette den verst tenkelige form for oppfordring til drap. Det må påtales og det må stoppes.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: