Antisemittisme i Nederland 2013

 

Illustrasjon fra 2013
Illustrasjon fra 2013

En nederlandsk organisasjon som registrerer antisemittiske hendelser i landet, leverte tirsdag sin årlige rapport om tilstandene i landet.
Rapporten konkluderer med 23 % økning i antall antisemittiske hendelser i Nederland sammenlignet med 2012.
Det er Center for Information and Documentation on Israel, eller CIDI, i Haag, som noterte seg 147 antisemittiske hendelser i Nederland i 2013. Året før var det 114 slike hendelser.
Direkte, verbale angrep på jøder økte fra 14 til 21.
Tre hendelser innbefattet direkte fysisk vold. I ett tilfelle ble det truet med vold.
En av hendelsene som ble rapportert i 2013 skjedde sent i 2012. En mann kjørte på scooter i Delft. Personen som fornærmet ham trodde han var jøde, og sa: «jeg er fra Irak, og jeg hater jøder.»
I juni gjorde en beboer på et gamlehjem i Rotterdam nazi-hilsen til en annen beboer, og sa at han var venn med Adolf Hitler. «De glemte å gasse deg,» sa han. Så tok han Davidsstjernen fra henne, dro henne til seg og bet henne mens andre så på.
Hendelsen ble meldt til politiet, og overgriperen unnskyldte hendelsen.
Det liberale jødiske samfunnet i Amsterdam har en skole. En gruppe på 10-15 marokkanske gutter ropte «er her jøder likevel?» og kom med tilrop i retning av skolen: «Hamas, Hamas, gi jødene gass!» og «vi elsker Hitler.»
Antisemittiske hendelser i skoler økte fra 5 til 11. Vandalisme mot jødiske hellige steder forekom to ganger.
57 Twitter-meldinger med antisemittisk og lovstridig innhold ble meldt til CIDI.
Helt siden 2008 har antisemittiske hendelser blitt registrert, så man har etter hvert et visst grunnlag for å si noe om utviklingen.
Rapporten tar også for seg ekstreme partier i Hellas, Ukraina, Ungarn og EU.
CIDI gjør en aktiv jobb i Nederland med å overvåke og registrere jødehat.
Organisasjonen anmelder også til politiet der dette er nødvendig, som for eksempel da et nettsted som kaller seg «Stopp okkupasjonen» skrev støtende og generaliserende om jøder. Uttrykk som «den jødiske hånd bak Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace og eBay» og påstander om at jødene har som mål å dominere internett blir anmeldt til politiet med krav om at de ansvarlige må stå til ansvar for hatefulle og diskriminerende utsagn. Dette er forbudt etter loven i Nederland som i de fleste demokratiske land.
En annen nettside har i lengre tid publisert støtende og klassisk antisemittiske utsagn, som at jødene prøver å manipulere verden, og at dette «ligger i den jødiske natur.» Nettsiden sier at «løsningen ikke ligger i å gå i dialog med jødene», men i å «forme en anti-jødisk front, slik at den jødiske rase utestenges.» Også dette har CIDI grepet fatt i, under henvisning til at det strider mot Nederlands straffelov.
Les også SPCJs rapport om antisemittisme i Frankrike 2013Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: