Antisemittisme i Frankrike i 2015: utrolig mye, ekstremt voldelig, og med lokale røtter

Amedy Coulibaly, som myrdet 4 mennesker utelukkende fordi de var jøder
Amedy Coulibaly, som myrdet 4 mennesker utelukkende fordi de var jøder

SPJC: Det virkelige spørsmålet er ikke om jødene i Frankrike skal bære kippa eller ikke, men om jøder kan fortsette å leve som jøder i Frankrike uten å bli drept.
NGO’en SPCJ har igjen offentliggjort sin årsrapport om antisemittisme.

  • 808 antisemittiske hendelser notert i 2015 som førte til anmeldelse. Dette antallet er ekstremt høyt.
  • 29 mennesker: menn, kvinner, barn og babyer, ble tatt som gisler i et kosher-supermarked den 9. januar 2015. Fire av dem ble drept.
  • For første gang nådde antisemittismen i Frankrike et veldig høyt nivå uten sammenheng til den væpnede konflikten i Midtøsten. Antisemittismen som er rapportert i 2015 er et hjemmeavlet fenomen.
  • Det ble i gjennomsnitt utført to antisemittiske udåder hver dag i 2015.
  • Jødene utgjør mindre enn én prosent av den totale befolkningen, men utsettes for 40 prosent av rasistisk kriminalitet i landet, og 49 % av all voldelig rasisme mot folk.
  • Mange ofre for antisemittisme sa at de foretrekker å ikke anmelde saker som fornærmelse, trussel eller lett vold, mens andre ble henrettet noen få måneder tidligere bare fordi de var jøder. Det er derfor sannsynligvis mye mer antisemittisme enn det som står i rapporten.
  • Antall jøder som forlater eller tenker på å forlate Frankrike og flytte til et annet land fortsetter å øke. En større andel av franske jøder føler seg ikke vel i samfunnet, og føler seg misforstått, i tillegg til at de føler seg urolige for sikkerheten. Andre føler på at de mister sin identitet. Det ser ut for at det har blitt for vanskelig å være jøde i Frankrike. Begge observasjoner åpenbarer den dype og voksende angst som finne blant franske jøder.

Flere viktige punkter fra rapporten:
Organisasjonen stiller spørsmålet: Tusener av franske jihadister som er identifisert de senere år vokste opp et land hvor det var rundt 80 antisemittiske handlinger i året, inntil 1999. Hva vil skje med barn som vokser opp i et samfunn hvor “normen” er over 800 antisemittiske handlinger i året? Hvor mange franske jihadister vil være med i dette tallet? Hvor langt vil de gå?
2016 har knapt begynt, og det har allerede vært et ekstremt voldelig machete-angrep hvor angriperen innrømmet at hensikten var å drepe jøder. Angriperen var 15 år gammel. Angrepet førte til en overraskende debatt i det jødiske samfunnet, og siden spredt vidt omkring i mediene: bør jødene slutte å bære kippa? Dette er Frankrike i 2016.
Rapporten peker på det riv ruskende gale utgangspunktet. Man diskuterer konsekvensene og ikke årsakene. Problemet ligger ikke hos jødene og om de vil bære kippa (eller ikke). Problemet for franske jøder og for alle franskmenn, er terroristene, og at deres ideer sprer seg. Dette er det reelle problemet som man må diskutere. Om en jøde vil bære kippa eller ikke, er en personlig og privat avgjørelse.
Dessuten er diskusjonen å snu ansvarsforholdet på hodet. Hvis en kvinne blir voldtatt, ville det være som om å be henne slutte å gå med korte skjørt. Hvem er offeret, og hvem er overgriperen? Er offeret skyldig i å være et offer?
Det virkelige spørsmålet er ikke om jødene i Frankrike skal bære kippa eller ikke, men om jøder kan fortsette å leve som jøder i Frankrike uten å bli drept.
Organisasjonen går langt i å ironisere over “løsningen” som ifølge dem som diskuterer denne saken, presenterer som en mulighet: å droppe kippaen og bære en cap i stedet.
Det virkelige løsningen, peker de på, er at alle borgere nå blir våkne. At alle sammen observerer det som skjer rundt dem på en ny måte, med nye øyne. Mistenkelig oppførsel i miljøet man kjenner. At folk lærer seg riktig handlingsmønster når de ser noe mistenkelig. At de lærer seg hvordan de skal få tak i politi, og hvordan de eventuelt skal hjelpe et offer. At man lærer seg nye og nødvendige måter å reagere på.
Den fulle rapporten på engelsk (pdf)
Om rapporten for 2014 (SMA)
Om rapporten for 2013 (SMA)Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: