Al Arabiya: Jordan kan komme til å revurdere fredsavtalen med Israel

Jordan advarte onsdag om at landet kan komme til å «revurdere fredsavtalen med Israel», etter at et medlem av Knesset startet en debatt om å tillate jøder å be på området hvor den muslimske moskeen Al-Aqsa står nå. Det er alarabiya.net som skriver dette.
De siterer en uttalelse av landets statsminister Abdullah Nsur i Qatar-avisen Al-Watan: «Hvis Israel ønsker å bryte fredsavtalen på denne saken, kommer hele avtalen, artiklene, detaljer og ordbruk, til å bli lagt på bordet igjen.»
Avisen viser til at Jordan har oppsynet med muslimske hellige steder i Jerusalem.
Uttalelsen lyder noe underlig, sett i lys av teksten i fredsavtalen.
Vi siterer derfor under den fulle teksten i artikkel 9 i fredsavtalen av 1994. Den uthevede teksten lyder på norsk:
Begge parter vil sørge for fri tilgang til steder av religiøs og historisk betydning.
I denne sammenheng respekterer Israel den spesielle rolle det hasjemittiske kongedømmet Jordan for tiden har når det gjelder muslimske helligdommer i Jerusalem, i overenstemmelse med Washington-erklæringen. …
Partene vil samarbeide for å styrke og forbedre relasjoner på tvers av trosretninger mellom de tre monoteistiske religionene, med det mål å arbeide for religiøs forståelse, moralsk forpliktelse, frihet til religiøs tilbedelse, og toleranse og fred.

ARTICLE 9
PLACES OF HISTORICAL AND RELIGIOUS SIGNIFICANCE
Each party will provide freedom of access to places of religious and historical significance.
In this regard, in accordance with the Washington Declaration, Israel respects the present special role of the Hashemite Kingdom of Jordan in Muslim Holy shrines in Jerusalem. When negotiations on the permanent status will take place, Israel will give high priority to the Jordanian historic role in these shrines.
The Parties will act together to promote interfaith relations among the three monotheistic religions, with the aim of working towards religious understanding, moral commitment, freedom of religious worship, and tolerance and peace.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: