ADL: over 1 milliard med antisemittiske holdninger

ADL presenterer undersøkelsen på sin nettside
ADL presenterer undersøkelsen på sin nettside

Den amerikanske organisasjonen Anti-Defamation League (ADL), offentliggjorde tirsdag morgen resultatene fra en stor internasjonal undersøkelse om antisemittisme.
Undersøkelsen viser at Midtøsten klart er verdens mest antisemittiske område. Så mye som 93 % av innbyggerne i Gaza og Samaria / Judea avslører anti-jødiske holdninger. Nesten halvparten av verden aner ikke at Holocaust skjedde, skriver Times of Israel, som publiserer tall fra undersøkelsen.
Rapporten omfatter 100 land og territorier over hele jorden. Av undersøkelsen kan man regne seg frem til at rundt en firedel av verdens befolkning har antisemittiske holdninger.
«For første gang får vi en virkelig føling med hvor gjennomtrengende og konsekvent antisemittismen er i dag rundt om på kloden,» sa den nasjonale direktøren i ADL, Abraham H. Foxman. «Data fra «Global 100 Index» gjør at vi kan se forbi antisemittiske hendelser og retorikk, og beregne hvor utbredt antisemittiske holdninger er i verden. Vi kan merke oss hvor det er mest av det; og vi kan se hvilke områder på jorden hvor hat mot jøder nesten ikke finnes.»
En plass hvor det er mye jødehat, er de omdiskuterte områdene Judea og Samaria, samt i Gaza. Der fant ADL at 93 % av den voksne befolkningen hadde antisemittiske holdninger.
Laos, sørøst i Asia, utgjør det motsatte punktet på aksen; kun 0,2 % av den voksne befolkningen hadde antisemittiske holdninger.
ADL har i løpet av fire årtier utviklet en liste med 11 spørsmål for å avdekke antisemittiske synspunkter i USA, og undersøkelsen viste at 26 % av de spurte svarte «sannsynligvis sant» på seks eller mer av de 11 negative stereotypene de presenterte om jøder. Dersom disse dataene blir overført på hele verden, mener ADL at rundt 1.09 milliarder mennesker i verden er «dypt infisert av antisemittiske holdninger.»
I tillegg til Samaria, Judea og Gaza, viste undersøkelsen at 74 % av de spurte i Midtøsten og Nord-Afrika var enige i de fleste antisemittiske stereotypene de ble forelagt. Land utenfor regionen har til sammenligning et snitt på 23 %. Den nest mest antisemittiske region i verden er Øst-Europa, hvor rundt 34 % av befolkningen er enige i slike synspunkter.
«Det er klart at konflikten i Midtøsten spiller inn på denne undersøkelsen», sa Foxman i en pressekonferanse tirsdag. «Men det fremgår ikke av undersøkelsen om konflikten er en unnskyldning eller om den er årsak til antisemittismen.»
«Samtidig er det overraskende å se at i land som grenser til de landene som har så mye antisemittisme, har du land med bare en firedel så mye,» skriver Foxman i en redegjørelse.
Iran var det land i Midtøsten som har minst antisemittisme, hvor rundt 56 % av befolkningen har slike synspunkter.
Det er også en underlig iakttagelse at antisemittisme i Midtøsten og Nord-Afrika ser ut til å øke proposjonalt med utdannelsesnivå, stikk motsatt av hva man ser i Europa, Asia og USA.
Undersøkelsen ble gjennomført som en kombinasjon av telefonsamtaler og direkte intervjuer. Intervjuobjektene ble forevist 11 spørsmål basert på stereotypier om jøder. Spørsmålene gikk på jøder og makt, lojalitet, penger og oppførsel.
Den mest utbredte og aksepterte antisemittiske stereotypien er: «Jøder er mer lojal til Israel enn til dette landet / de land de lever i.» Dette utsagnet ble antatt å være sant av 41 % av de spurte. Neste på listen er «jøder har for mye makt i forretningsverden.» Dette utsagnet ble antatt å være sant av 35 % av de spurte. Dette var den vanligst aksepterte stereotypien i Øst-Europa.
Majoriteten av de spurte – 74 % – sa at de aldri hadde møtt en jøde. Blant de 26 % som hadde antisemittiske synspunkter, hadde 70 % aldri møtt en jøde. Samtidig svarte bare 16 % av de spurte riktig på hvor stor prosentandelen jøder i verden i virkeligheten er (mindre enn én prosent). 18 % trodde jødene utgjorde rundt ti prosent av verdens befolkning.
Foxman overlevde selv Holocaust som barn, og beskriver det som «foruroligende» at bare 54 % av de spurte hadde hørt om Holocaust, selv om 94 % av vest-europeerne har.
Men selv i Vest-Europa bekrefter undersøkelsen at det er et gap mellom de eldre som kjenner historien sin, og yngre kvinner og menn som ikke har hørt om hva som hendte med jødene under Den annen verdenskrig, 70 år etterpå.
Han ga klart uttrykk for skuffelse over at antisemittisme var så utbredt i mange land hvor man hadde håpet lavere tall, «spesielt i enkelte øst-europeiske land som selv opplevde krigen og Holocaust.»
Av de som sa de hadde hørt om Holocaust, trodde 32 % at det var enten en myte eller at tallene hadde blitt svært overdrevet. Det høyeste antallet fantes i Midtøsten og Nord-Afrika, fulgt av landene sør for Sahara, og Asia. Dataene indikerer at rundt 33 % av verdens befolkning har både hørt om Holocaust, og mener at det er beskrevet noenlunde korrekt av historien.
Undersøkelsen dokumenterer også tydelige skiller i holdninger hvis man legger landenes religion til grunn. Land som har en protestantisk majoritet, som Danmark, Storbritannia, Nederland og Sverige, beskrives av Foxman som land med «utrolig lavt nivå av antisemittiske holdninger». De fem landene med minst antisemittisme var protestantiske, og fire av dem var i Øst-Asia.
I den andre enden av skalaen fant man i muslimske land, hvor 49 % av alle de spurte svarte «antagelig sant» på mer enn seks av spørsmålene i undersøkelsen. Undersøkelsen viste også at kristne i østlige ortodokse og katolske land har større sannsynlighet for å ha antisemittiske synspunkter enn innbyggere i protestantiske land.
I muslimske land utenfor Midtøsten og Nord-Afrika er det imidlertid mye mindre antisemittisme. Muslimer sør for Sahara kommer inn godt under det internasjonale gjennomsnittet, med bare 18 % antisemittiske holdninger. Muslimer i Vest-Europa havner bare litt over gjennomsnittet globalt, med 29 %. Øst-europeiske muslimer er under gjennomsnittet med 20 %.
The Times of Israel: Poll: 93% of Palestinians hold anti-Jewish beliefsStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: