Snik-boikott med Siv Jensen?

Den venstreorienterte avisen Haaretz, som ofte (mis)brukes av norske medier for å kaste dårlig lys over Israels politkk, da avisen er i opposisjon til sittende regjering, later nå til å være oppgitt over norske myndigheter. Myndigheter som man forventet en mer balansert holdning fra. Blir Jerusalem-spørsmålet for tøft for Frp?
Med et stort bilde av utgravninger i Jerusalem, skriver avisen på forsiden av nettutgaven:

Norge kutter ut israelske firmaer, igjen.

Norge kutter ut israelske firmaer, igjen
Norge kutter ut israelske firmaer, igjen

Kjernen i saken er at det såkalte Etikkrådet har vurdert investeringer i Africa Israel Investments og Danya Cebus som «medvirkende til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner gjennom byggevirksomhet i Øst-Jerusalem.»
Dagens Næringsliv siterer en pressemelding fra Finansdepartementet:
«Departementet har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådingene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at investeringer i overnevnte selskaper vil utgjøre en uakseptabel risiko for brudd på retningslinjene for observasjon og utelukkelse»
Begge firmaene var utelukket fra oljefondet mellom august 2010 og august 2013, skriver avisen videre.
Dagens Næringsliv
Haaretz
The Voice of RussiaStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: