SMA har sendt $20.000 til trengende jøder i Hebron


Kjære medmennesker,
I pakt med den forpliktelsen og løftet vi har overfor det jødiske folk, har SMA i dag sendt $20.000 (Nkr 173.000) til trengende jøder i Hebron.  Nøden blant de fattigste er stor.
Man kan si hva man vil om sekularisering av det norske samfunnet, men i ånd og gjerning har nordmenn vært trofaste mot Bibelens budskap om fellesansvar, nestekjærlighet og omtanke for dem som har det vanskelig, lokalt og globalt.  Å støtte jødene i en tid hvor en kraftig motvind av propaganda og desinformasjon gjør mange både blinde og døve, vitner om at rettferdigheten har dype røtter i det sunne norske samfunnet.
Gang på gang ser vi hvordan det jødiske misbrukes av norske medier og politikere og medfører forsterket antisemittisme i landet.  Dette er noe vi lenge har dokumentert gjennom SMAs publikasjoner og ukentlige lederkommentarer.  Det er derfor med stor tilfredshet vi konstaterer at det norske folk er positivt til jødene og Israel, til tross for den demoniserende agitasjonen folket utsettes for.
Jødehatet i Europa i dag er ikke bare utbredt, men blir også legitimert av våre egne ledere når de reiser urimelige anklager mot den jødiske staten, og vi ser at mange jøder heller velger å flytte til Israel enn å risikere livet i Europa.  Israelske myndigheter venter i nær fremtid nye tusener av jødiske flyktninger fra Europa, og byrden med en slik folkevandring er langt større for Israel enn hva Norge opplever ved å ta imot noen titalls tusen innvandrere.  De jødiske flyktningene må finansieres av jødene selv uten mulighet for hjelp hverken fra EU eller FN.  Derfor er det viktig at dere er med og støtter også dette arbeidet og sikrer at Israel blir et sted hvor alle jøder kan føle seg trygge.
Det er viktig å dokumentere kildene til det jødehatet som igjen utvikler seg i Europa og som er årsak til den store bølgen av jødiske flyktninger til Israel, – også fra Norge.  Derfor må SMA fortsetter med sitt folkeopplysningsarbeid både i form av ukentlige kommentarer til aktuelle hendelser og vårt kvartalsblad SMA-info som stadig får flere lesere og av mange brukes som et viktig alternativ og seriøs kilde til sann kunnskap om Israel, og som et korrektiv til medienes desinformasjon.
Vi merker at antallet besøkende på vår webside fremdeles stiger.  Spesielt denne sommeren merker vi at SMA er blitt en voksende kilde til forklarende bakgrunnsinformasjon som hjelper Israels venner i Norge til klarere å forstå hva som skjer i Midtøsten.
SMA-info nummer 4-2016 ble sendt ut i medio desember.  Virksomheten koster penger og vi håper på fortsatte bidrag for å holde i live en av de få informasjonskanalene om Israel og Midtøsten som ikke mottar offentlig støtte, ikke er tynget av selvpålagt politisk korrekt sensur og derfor bevarer sin fulle ytringsfrihet.
Vi ønsker det jødiske og det norske folk mer velsignelse i disse skjebnefulle tider. Vi må stadig be for vårt hjemland Norge og for vårt åndelige fedreland Israel.
Tusen takk fra oss i SMA-redaksjonen som lover at vi fortsatt skal våge å stå frem med vårt budskap som du gir din støtte til.
Vi ber alle om å være på vakt og bidra til at barn og bekjente forskånes fra det dryppende jødehatet som nå i økende grad preger europeisk politikk og medier og som i gammel stil brukes til å lede oppmerksomheten bort fra Europas mange alvorlige kriser.
Vi ber alle som kan bidra om å sende oss en sommergave slik at vi fortsatt kan støtte terrorofrene i Israel.  Bruk ditt fast KID nummer for både bladpenger og gaver slik at de blir automatisk registrert via banken.
Vi ønsker alle jøder og deres venner i Norge god jul, god Hanukka og mye Guds velsignelse.
Fra oss alle i SMA

Støtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644