Slutt på konfrontasjoner – eller bomber?

IFD-patrulje ved grensen til Gaza, 20. august 2011 (Foto: Gili Yaari/Flash 90)
IFD-patrulje ved grensen til Gaza, 20. august 2011 (Foto: Gili Yaari/Flash 90)

Uansett om du ikke er i fredsforhandlinger med naboen din (som Norge og Sverige), eller om du er i fredsforhandlinger (som Israel og Palestina-araberne) er det en pekepinn på hvordan naboskapet er, eller hvordan det vil bli, hvordan naboen forholder seg til deg.
I Interimavtalen (Oslo II) ordlegger man seg slik:

The Government of the State of Israel and the Palestine Liberation Organization (hereinafter «the PLO»), the representative of the Palestinian people;
PREAMBLE
WITHIN the framework of the Middle East peace process initiated at Madrid in October 1991;
REAFFIRMING their determination to put an end to decades of confrontation and to live in peaceful coexistence, mutual dignity and security, while recognizing their mutual legitimate and political rights;

Altså en gjensidig avtale som er underskrevet av begge parter, med vitner fra den amerikanske administrasjon: en «fornyet bekreftelse» på partenes «faste beslutt at flere tiår med konfrontasjoner nå er slutt, og man ønsker nå å leve i fredelig sameksistens med gjensidig verdighet og sikkerhet, og at man anerkjenner hverandres legitime og politiske rettigheter …»
Ovenstående er interessant sett på bakgrunn av dagens funn av bombe ved sikkerhetsgjerdet mot Gaza.
Det var i morgentimene i dag at IDF, det israelske forsvaret, fant en stor bombe ved gjerdet mot Israel. Ingeniørkorpset i forsvaret ble tilkalt, og bomben ble uskadeliggjort. Bomben vil enten bli sprengt eller bragt til et annet sted for å bli uskadeliggjort.
En talsmann for forsvaret sa i morges at PA-araberne «fortsetter å prøve å angripe israelske mål.»
Det er en uke siden IDF oppdaget en større tunnel fra Gaza inn i Israel, antagelig ment for terrorisme eller for å kidnappe israelere.
Alt ved det gamle altså. Avtaler til tross.
Times of Israel
IsraelNationalNewsStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: