Schabas: – Jeg er ikke imot Israel

Hamas - ingen terrororganisasjon?
Hamas – ingen terrororganisasjon?

Schabas, professoren som skal lede undersøkelsene av kampene i Gaza i regi av FNs Menneskerettighetskommisjon, innrømmer at det er en mengde doble standarder i FN. Han sier rakettene fra Hamas ikke faller inn under kommisjonens jurisdiksjon.
I et intervju med papiravisen Yedioth Aharonoth sier professoren stadig «det ville ikke være passende for meg å svare på dette». For eksempel når avisen spør om Israel har begått krigsforbrytelser. Og om hva han mener om Israels ledelse.
Han gir også det samme svaret når spørsmålet er om Hamas er en terrororganisasjon.
Valget av Schabas som kommisjonsleder er mildt sagt kontroversielt, sett med israelske øyne. Han har markert seg som en sterkt Israel-kritisk person, noen vil si Israel-fiendtlig. Tidligere har han blant annet sagt at han ønsker Israels statsminister Benjamin Netanyahu stilt for Den internasjonale straffedomstolen.
Nå hevder han imidlertid det motsatte. Han insisterer på at han slett ikke er anti Israel. Tvert imot har han vært i Israel mange ganger, sier han. – Og Netanyahu har jeg aldri sagt var skyldig. Jeg bare ville at han skulle stilles for retten slik at hans sak kunne prøves.
Kommisjonslederen henviser flere ganger til Goldstone-rapporten og mener ICC burde forholde seg til denne.
GOLDSTONE HAR DEMENTERT
Han later til å ville overse at Goldstone har dementert sin egen rapport i ettertid, med ordene: Vi vet mye mer i dag om hva som hendte i Gaza-krigen i 2008-09 enn vi gjorde da jeg ledet undersøkelseskommisjonen som ble oppnevnt av FNs Menneskerettighetsråd og som laget det som er kjent som Goldstone-rapporten. Hvis jeg hadde visst det jeg vet nå, hadde Goldstone-rapporten blitt et annerledes dokument.
Dette bør han kjenne til.
GOLDSTONE ENSIDIG
Mye av kritikken mot Goldstone var nettopp at rapporten ensidig tar for seg Israels krigføring, uten å nevne Hamas’ bruk av sivile som skjold, samt lagring av våpen i boliger, skoler og moskéer, – for øvrig eksakt samme problemstilling som i siste krig, – og at rapporten derfor blir den rene godkjennelse av terrororganisasjoner.
HAAG-UTTALELSEN ENSIDIG
Vi kjenner taktikken da Haag-domstolen laget en rådgivende uttalelse om sikkerhetsgjerdet Israel satte opp mot de arabiske områdene i Samaria og Judea. Grunnen til at gjerdet ble satt opp, var stadige terror-angrep herfra. Disse blir ikke nevnt i uttalelsen, og ble ikke en gang vurdert i saksbehandlingen.
Schabas vil ikke si noe om hvorvidt kommisjonen vil etterforske Hamas’ talløse angrep mot Israel. Han viser til at kommisjonen ikke har hatt noe samling enda, og at de må samkjøre sin forståelse av det mandatet de har fått av Menneskerettighetsrådet.
RÅDSMEDLEMMENE ER SELV I GLASSHUS
Menneskerettighetsrådet har 47 medlemmer. For tiden består det av blant annet av en hel del stater som ikke kan sies selv å være først når det gjelder menneskerettigheter: Algerie, Benin, Botswana, Burkina Faso, Kina, Kongo, Costa Rica, Elfenbenskysten, Cuba, Indonesia, Pakistan, Russland og Sierra Leone. Rådet har i mange år fått kritikk. FN skriver selv: «En annen kritikk mot Rådet har vært at det har vært et for ensidig fokus på situasjonen i Israel på bekostning av for eksempel land som Zimbabwe, Russland og Tsjetsjenia, Somalia, Nord-Korea og Burma.
Noen har gått så langt som å hevde at rådet har utviklet seg til å bli en arena hvor fokus kun er på USA og vestens menneskerettighetsbrudd.»
«KAN IKKE LOVE Å ETTERFORSKE TERROR»
Det hele er lagt opp ganske så snedig, – primitivt vil vi si, fordi det er så lett gjennomskuelig, – anti-Israelsk, og dermed også pro-terroristisk agenda:
Schabas er forsiktig når han snakker om den nye kommisjonens arbeide – og han vil ikke love å etterforske Hamas’ angrep på Israel.
«Vårt mandat ble gitt oss av medlemmene i (Menneskerettighets)rådet, og det bestemmer at vi skal undersøke brudd på Folkeretten, og krigsforbrytelser begått kun inne i de okkuperte territoriene i løpet av kampene,» sier han.
SMA vil hevde at det er umulig å vurdere hendelser uten samtidig å etterforske årsaken til dem, på samme måte som enhver tiltalt i en straffesak blir vurdert opp mot de faktiske hendelsen som utløste personens handlinger. For eksempel blir et drap noen ganger ikke bare lovlig, men kanskje til og med rosverdig, fordi det var utført som beskyttelse for andres liv.
At Menneskerettighetsrådet (i likhet med Goldstone-rapporten, og i likhet med Haag-uttalelsen) ikke tar hensyn til de rådende omstendigheter, sier i grunnen alt om organisasjonen. At heller ikke FNs Generalforsamling tar opp saken og korrigerer, sier også sitt.
Han vil som nevnt heller ikke kategorisere Hamas som terroristorganisasjon, men vil undersøke kampene på Gaza «på en så nøytral og objektiv måte som mulig».
Tror vi en kommisjon som nøler med å karakterisere islamistiske fundamentalisters angrep på sivile som terror, kan vurdere noe som helst «på en nøytral og objektiv måte»?
Schabas ser helt bort fra hykleriet i det internasjonale samfunnet, skriver avisen videre. Han mener USA og Russland dominerer FN og Sikkerhetsrådet, og at det derfor er en mengde doble standarder der som de aldri må stå til ansvar for, i motsetning til Israel.
SAMARBEID MED OSS, ELLERS….
Han nærmest truer Benjamin Netanyahu til å samarbeide med kommisjonen om undersøkelsen. «Det er i Israels interesse å gi sin beskrivelse av hendelsene,» sier han. Ellers kan det slå tilbake på Israel, slik det ifølge det han mener, gjorde når det gjaldt Goldstone-rapporten.
Igjen later han til å ha oversett det faktum at Goldstone-rapporten viste seg ikke å holde stikk når det gjaldt oppfatningen om hva som egentlig hadde skjedd, og at Goldstone selv derfor dementerte rapporten.
«Hvis det ikke gjør det (samarbeider), vil det uheldigvis bli et ensidig bilde av hendelsene,» avslutter Schabas.
Det siste kan vanskelig tolkes som annet enn at terrororganisasjonen Hamas’ påstander blir nedfelt i kommisjonens rapport som den gjeldende sannhet. Dermed blir det nok en gang bevist hvor useriøst FN opptrer når det gjelder ett av sine medlemsland, Israel.
Ynet: Schabas til Ynet: Jeg er ikke anti IsraelStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: