Reuters: Iran fortsetter å bygge i Arak til tross for avtale

Iran signerer Geneve-avtalen
Iran signerer Geneve-avtalen

Til tross for at deler av verden trekker et lettelsens sukk over den nylig inngåtte avtalen mellom de såkalte G5+1 og Iran om landets påståtte produksjon av kjernefysiske våpen, er det lite som er endret i virkeligheten, later det til.
AVTALE MED IRAN «SEIER FOR DIPLOMATIET»
Vår egen nyinnsatte utenriksminister Børge Brende (H) hører til dem som roser avtalen.
– Det er en seier for diplomatiet at det er oppnådd enighet om en foreløpig avtale om Irans atomprogram, sier utenriksminister Børge Brende.
Samtidig er han åpenbart ikke så sikker på om avtalen har noen verdi, egentlig.
– Avtalen gjelder for en seksmåneders periode, og det hviler nå et stort ansvar på Iran for å vise at handling følger ord. Det er viktig for verdensfreden at den langvarige konflikten om Irans atomprogram løses gjennom diplomati, sier utenriksministeren i en pressemelding.
Det kan være på sin plass å minne om at Iran fremdeles har et kjernefysisk våpenprogram under utvikling. Og det er ikke bare Israel som sier dette. IAEA og flere andre internasjonale organisasjoner sier det samme, og ikke bare Israel føler seg truet av et Iran med kjernefysiske våpen. Også Saudi Arabia er i faresonen, ettersom muslim er muslim verst dersom man ikke tilhører «rett» side i kampen om tolkningen av Muhammeds skriverier og påståtte liv og levnet. Man regner at ca 450 muslimer har mistet livet i væpnet konflikt hver dag siden slutten av Den annen verdenskrig. Dette kommer i tillegg til millioner av afrikanere, kristne, hinduer, buddhister og jøder som er drept av blodtørstige muslimer.
ROUHANI: IRANS MÅL ER ISRAELS UTSLETTELSE
Zeev Elkin, den gang viseutenriksminister i Israel ble intervjuet av Russia Today, et intervju med en kvalitet og dybde som vi aldri vil se i noen norsk main stream avis, peker på at Iran fremdeles truer Israel med utslettelse. Israel er målet for Irans trusler. Israel er det eneste land i verden som står overfor en slik trussel. Skiftet av lederskap fra Ahmadinejad til Rouhani gjør ingen forskjell, sier han. Før sistnevnte reiste til New York og sjarmerte verden med sine vakre ord, sa han offentlig at Irans mål er å tilintetgjøre Israel.
Les mer om trusselen fra Iran
Satt i en slik situasjon kan ikke Israel ta sjanser. Det blir i så fall med sine innbyggere som innsats. Og ikke bare Israel er truet, som nevnt. Flere arabiske land i regionen anser Iran som den største trussel mot verdensfreden, ikke Israel.
BYGGINGEN FORTSETTER TIL TROSS FOR AVTALE
Reuters skriver i dag at Iran fortsetter med sin bygging ved det kjernefysiske anlegget i Arak. De henviser til en uttalelse av landets utenriksminister Mohammed Javad Zarif sist onsdag. Dette altså til tross for at landet har inngått en avtale om å bilegge et prosjekt verden frykter kan gi dem plutonium til kjernefysiske bomber.
En avtale er ikke noe verdt dersom partene ikke oppfyller betingelsene. Problemet sett fra Israels side er at Børge Brendes krav om at «handling følger ord» er et være eller ikke være for Israel, i motsetning til resten av verden. I verste fall.
Vesten frykter at Arak-anlegget kan bli en kilde til plutonium dersom det ferdigstilles, skriver Reuters. Sammen med høyanriket uran er plutonium en av to mulige veier til kjernefysiske våpen. Iran sier de kun skal bruke anlegget til medisinske isotoper.
I avtaleteksten heter det at Iran ikke skal gjøre «noen ytterligere fremgang i sine aktiviteter» på Arak-reaktoren, som er under bygging i nærheten av byen med samme navn, i vest-Irak.
SPRIKENDE REAKSJONER
Som i opptakten til Den annen verdenskrig er det mange som intenst håper på en fredelig diplomatisk løsning, men de glemmer at diplomatiet må ha virkemidler for å virke.
Den franske regjeringen reagerer skarpt på nyheten. «I Interim-avtalen står det klart, spesifikt om denne reaktoren, at alt arbeid her skal stanses,» sier Romain Nadal, en talsmann for utenriksdepartementet.
Noen analytikere ser på uttalelsen som en intern greie for å berolige de hardbarkede motstanderne av avtalen med Vesten i Iran. Ekspert på kjernefysikk, Mark Hibbs, ved the Carnegie Endowment, sier at det ikke er så viktig om det graves litt eller gjøres sivilt arbeid ved reaktoren, så lenge det ikke forberedes for brennstoffproduksjon eller gjøres installasjoner på selve reaktoren.
Andre eksperter sier det åpenbart er et hull i avtalen som gjør det mulig for Iran å gjøre ferdig komponenter som kan installeres i reaktoren senere. «Avtalen er taus om fremstilling av gjenstående nøkkelkomponenter og den fortsatte produksjonen av tungtvann,» påpeker tidligere sjef for FNs atominspektører, Olli Heinonen i en analyse.
VERRE ENN MÜNCHEN
Bret Stephens, en amerikansk journalist som vant Pulitzer-prisen i 2013, skriver i Wall Street Journal at USA etter WW2 skapte et globalt sikkerhetssystem av allierte stater nettopp for å unngå denne typen utenrikspolitikk som nå begynner å gjøre seg gjeldene i Midtøsten. «Det virket helt til president Obama i sin store visdom bestemte seg for å avskaffe det. Om du hører ekkoet fra 30-årene i kapitulasjonen i Geneve, så er det fordi Vest nå blir ledet av den samme type menn som den gang, bare uten paraplyen.»
Han sikter til Chamberlains feige opptreden overfor Hitler i München, og dennes reaksjon: «Hvis den dumme mannen kommer her og blander seg igjen med paraplyen sin, så skal jeg sparke ham ned trappene og hoppe på magen hans.»Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: