Økende antisemittisme i Sverige og Storbritannia

"Now here's a concept that could really work for us: anti-Semitism with a human face."
«Now here’s a concept that could really work for us: anti-Semitism with a human face.»

Men i Storbritannia er antisemittismen «finere».
Rundt 4500 mennesker protesterte søndag i London sentrum mot den økende antisemittismen i landet. Utenfor the Royal Court of Justice ble det holdt appeller av blant annet sjefsrabbi Ephraim Mirvis.
Også i Malmö var det en stor demo mot antisemittisme søndag. Her har protesten tatt form av en marsj, hvor alle deltagerne bærer kippah. Representanter for både regjering og opposisjon var med, – og marsjen endte på Raoul Wallenberg-plassen. Demoen finner sted bare et par uker før Sverige går til valg.
Lederen for Folkpartiet, Jan Björklund, holdt en appell der han pekte på den økende antisemittismen, som blant annet en følge av nynazismen og «fremmedfiendtlige elementer» som er på fremmarsj i landet. Malmø er som kjent martret av jødehat, i en slik grad at jøder flytter fra byen.
Det er helt klart at trusselbildet i byen ikke er som på 80-tallet, da nynazistene var den store trusselen for jødene. I dag er dette endret. Etter den rekordstore innvandringen fra Midtøsten til Sverige er det ikke lenger noen tvil om hvem som står for jødehetsen. I tillegg til de høyreekstreme har jødene fiender blant muslimene og blant de venstreekstreme.
Men hvem tør si det? Sverige er et spesielt land. Man sier ikke hva som helst. Man mener ikke hva som helst. Da blir man fort kastet ut av den offentlige debatten, kneblet eller regelrett arrestert.
I Storbritannia har forholdene vært noe bedre, men også jødene her legger merke til det økende presset når noe skjer i Midtøsten. I sommer ble en rabbi angrepet i London, tidligere ble Nord-Irlands eneste synagoge angrepet to ganger. Synagoger er ellers et yndet mål for jødehaterne. I Skotland ble en 26 år gammel butikkansatt nektet å bære sin Davidsstjerne. Da han nektet å ta den av, ble han oppsagt. 63 % av jødene i Storbritannia vurderer nå om de har en fremtid i landet.
En butikk i Sainsbury’s-kjeden i Holborn ble skremt av anti-israelsk mobb til å ta bort alle kosher-produkter fra butikkhyllene. Dette selv om mange av produktene var produsert i Holland og Polen. En av tilskuerne skal ha spurt mobben om de forlangte Halal-produkter ut av hyllene i muslimske butikker som protest mot slaktingen i Syria, forteller Daily Mail om. Myndighetene viser ingen egentlig vilje til å bekjempe antisemittismen.
En kommentator i Wall Street Journal setter ord på det:
What has been most striking about the British response to the Gaza conflict is the extent to which all the things that were once said about Jews are now said about Israel.
Det som har vært mest påfallende med den britiske responsen til Gazakonflikten er kort sagt at alle de tingene som en gang ble sagt om jøder, blir nå sagt om Israel.
Gatestone Institute: Antisemittisme i England: «sitt opp og legg merke til»
The Jewish Chronicle: Ett tusen i Kippah-marsj i Malmö. Tusenvis demonstrerer mot antisemitisme i London-demonstrasjon
Wall Street Journal: Det er Storbritannia, så antisemittismen er finere
 Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: