Nytt våpen i cyberkrigen

Et nytt datavirus er oppdaget i Midtøsten. miniFlame opererer som en «kirurgisk skalpell.» Det lille, men avanserte programmet er i stand til å utføre avanserte etterretningsoppgaver.
Siden dataviruset Stuxnet ble oppdaget i 2010, hovedsaklig i iranske datamaskiner som var tilknyttet sentrifugene som arbeider med å anrike uran, har flere andre kraftige virus kommet på banen.
Iran mistenkes som kjent av Israel og USA for å arbeide for å skaffe seg atomvåpen. Særlig Israel frykter en slik utvikling, ettersom Irans religiøse muslimske ledelse truer landet med utslettelse. Resten av verden har i stor grad vist tilbakeholdenhet. Det er mange likhetstrekk med tiden før 2. verdenskrig, da noen statsledere ikke så, eller kunne se, det andre så med all tydelighet.
Økonomiske sanksjoner er iverksatt av både FN, USA og EU, men det diskuteres hvorvidt disse egentlig utgjør et stort nok problem for Irans hatefulle islamistiske ledelse til at de oppgir sitt kjernefysiske program. Iran selv hevder hardnakket at programmet kun har «fredelige hensikter.» Verdens kjernefysikere mener definitivt noe annet.
Det hersker ingen tvil om at opphavet til Stuxnet er USA og Israel. I september 2011 dukket Duqu opp, et enda mer avansert dataprogram, som antas å skaffe opplysninger som i sin tur kan brukes av andre programmer. I 2012 kom også Flame, et gigantisk virusprogram, så stort at antivirus-spesialistene ville bruke flere tiår for å analysere det. Man vet derfor ikke en gang sikkert hva viruset egentlig gjør. Ingen hackergruppe eller enkeltperson kan stå bak slike enorme prosjekter.
Nå er det altså en variant av Flame, miniFlame, som skaper problemer for de angrepne datamaskinene. I motsetning til Flame, som angrep tusenvis av maskiner i en rekke land, er det nå hovedsaklig Iran og Libanon som lider. Så lite som rundt 50 maskiner er angrepet.
Antivirusfirmaet Kaspersky beskriver viruset slik: «Flame er som et langt sverd for de lange bevegelsene, mens miniFlame virker som en skalpell for en fokusert, kirurgisk disseksjon.»
I tillegg til de to landene har man funnet viruset i de palestinske territoriene, Kuwait og Qatar. Kaspersky opplyser at en del av koden man fant i Stuxnet også dukket opp i Flame. Stuxnet ble i sin tid beskrevet som det første virkelige cyber-våpenet.
Kilder SMA har snakket med i Israel mener USA finansierer cyberprosjektet, mens israelere gjør programmeringsjobben. Det er en kjent sak at Microsoft og andre kjempestore programvareutviklere har mange jøder i sin stab.
Det nyoppdagede programmet utnytter svakheter i Microsoft Windows, og lar angriperne ta over styringen av computeren, og ta skjermdump og har innebygget muligheter for flere andre måter å stjele data på.
Seks forskjellige versjoner av miniFlame er oppdaget. Den siste versjonen er laget i september 2011.
Pentagon i USA holder for tiden på med en revurdering av sine handlingsregler for datavirus. Potensielle angrep som kan true amerikanske liv og eiendom vil bli slått ned på i forkant om mulig. Imidlertid har lite konkret blitt sagt om hva disse forebyggende angrep kan bestå i.
Huffington PostStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: