NRKs opp-ned verden

I NRKs eventyrverden er alt opp-ned
I NRKs eventyrverden er alt opp-ned

NRK fornekter seg ikke. Israels president Shimon Peres besøker Norge, og like sikkert som amen i kirken er NRKs forsøpling av eteren i betydning negativ desinformasjon.
Noe annet er det vanskelig å kalle det. På TV innkaller man en av jødenes verste baktalere, Sidsel Wold. Hva har hun å gjøre i en nyhetssending, talsmann for araberne som hun er? Hun kaller riktig nok Peres for en «fredsdue», og skylder uteblitt fred på Netanyahu, fordi han angivelig skulle ha forpurret den gode Peres’ fredsforslag.
Det må være to parter for å skape fred.
ISRAEL – ANGREPET GANG PÅ GANG
Araberne angrep Israel dagen etter staten ble dannet for 66 år siden. De som var flyktet etter råd fra sine egne, fordi sistnevnte skulle ha «klar bane» fikk et problem. Det var jo ikke de overtallige og militært overlegne araberne som vant, men Israel.
Israels fiender tapte også i 1967, og de tapte også territorier til Israel.
Det samme gjorde de i 1973, da de prøvde å ta tilbake det de tapte. De tapte mer til Israel.
Så hva er problemet, helt eksakt?
Problemet er at det finnes omdiskuterte områder som Israel har vunnet i disse krigene, og som i stor grad har strategisk og sikkerhetsmessig betydning for Israel. Sterkt forenklet kan man si at det krav araberne stiller til Israel om disse territoriene, blir oppveid av Israels behov for sikkerhet. Retten til sikkerhet etter en slik krig ligger nedfelt i Genèvekonvensjonene.
ARABISK TERROR
Israel hadde store problemer med arabere som trengte inn i landet fra disse omdiskuterte områdene. Etter mange forsøk på løsninger endte man opp med å gjerde seg inne, – eller angriperne ute. Selvfølgelig hadde vi nær sagt, fordømte verdensopinionen gjerdet, som de stort sett har fordømt jøders selvforsvar siden Israel ble gjenopprettet i 1948.
BEVISST NEGATIV RETORIKK
NRK er i særklasse usaklig når det gjelder denne saken. Her bryr man seg ikke om finspikkeri, man føler seg så trygg på at man har flertallet i ryggen, at fakta uteblir. Her blir «omdiskutert» til «okkupert,» emner man skal diskutere og forhandle om, også ifølge Oslo-avtalene, blir for NRK «palestinske rettigheter.» En bonde som må lide for gjerdet som kom opp for å holde ute mordere, blir omtalt som offer, og Israel blir fremstilt som overgriper. At det finnes en side til; at Israel også har rett til området, og at Israel ble utsatt for ekstreme mengder islamsk terrorisme før gjerdet, og at gjerdet har forhindret nær sagt 100 % av dette, er ikke også det en del av sannheten?
Ikke for NRK.
KONSTRUKTIVE FREDSTILBUD FORTIES
Man skal ha klart for seg et par ting når man leser nyheter fra NRK. Israel har allerede tilbudt araberne så godt som alle de okkuperte og omdiskuterte territoriene. Ikke bare én gang, men flere ganger. I bytte har de krevd bare én ting: en bindende fredsavtale. Man skulle tro at arabernes talsmenn da ville godta tilbudet? Særlig om de var veldig opptatt av å få til en fredsavtale?
Vi lar spørsmålet bare henge der. Det norske folk er ikke dumme. Vi kan trekke slutninger av det vi ser.
MENINGSYTRINGER ER IKKE FOLKERETT
En annen sak man skal ha klart for seg når NRK sprer sin ensidige propaganda, er at de slenger om seg med uttrykk som kan skremme vanlige folk fra å åpne munnen i debatten. Når det henvises til internasjonale domstoler, kan selv Ola Nordmann bli litt skremt. Haag-domstolens uttalelse i 2004 er mye brukt som retorisk våpen. Uttrykk som å bryte folkeretten blir stadig vekk brukt, og de som sier dette blir sitert, som for eksempel Palestinakomiteen. Tilbake sitter man med et inntrykk av en røverstat som tar seg til rette.
Situasjonen er at dette er meninger. Politiske og andre typer meninger, – men ikke juss. Haag-domstolen kom aldri med noen dom, og hvorfor det? Fordi Haag-domstolen ikke har noen jurisdiksjon over den suverene staten Israel. Og juristene i Haag vet det. Derfor kom de bare med en rådgivende uttalelse.
LOT DET SKJE
Europa sto mer eller mindre passiv og så på at 6 millioner jøder ble massemyrdet i årene 1940-1945. Det samme Europa står nå og fordømmer at jødene forsvarer seg og sine fra en annen fiende, som for øvrig også samarbeidet med Hitler i hans massemyrderier. Det samme Europa skriker nå høyt når jødene etter å ha blitt angrepet tre ganger, setter betingelser for å – eventuelt – levere fra seg noe av de territoriene de ble tvunget til å kjempe om, med mange jødiske liv som innsats.
ARABERNE VIL IKKE HA FRED
Grunnen er bare én: araberne vil ha hele Israel. Noe mindre går de ikke med på. Det er bevist tre ganger i og med Israels tilbud, og de berømte «nei, nei, nei» fra møtet i Khartoum i september 1967 er ikke akkurat tema i NRK, for å si det slik.
Nemlig:
Nei til fred med Israel.
Nei til anerkjennelse av Israel.
Nei til forhandlinger med det.
I mellomtiden spiller NRK sitt skitne spill for å sverte regionens eneste demokrati, et lysende økonomisk foretak, det land som har flest nystartede bedrifter i verden, det eneste land hvor arabiske kvinner har fulle rettigheter, – og mener de tjener saken ved å rose Peres som «fredsdue.»
HAR PERES FÅTT FREDSAVTALE?
Peres har heller ikke fått til noe fred. Han ble overrasket da Hamas fortsatte å skyte med raketter etter at Israel hadde trukket seg helt ut av området. Det stemte ikke med hans logikk. Dette til tross for at han, ifølge NRK, «har vært folkevalgt for fem ulike partier og sittet i hele tolv ulike regjeringer, blant annet som utenriksminister, forsvarsminister og finansminister.»
NAZI-PAROLER I NORGE I 2014
Det stemmer ikke med noens logikk det som skjer i Midtøsten. Det er Midtøstens egen logikk som gjelder. Hadde jødene overlatt seg til NRK og resten av Europas logikk, hadde det for lengst vært en islamsk republikk mellom Jordan og Middelhavet. Jøder hadde igjen vært på flukt i en verden som skriker på «kauft nicht bei Juden,» «Boikott Jaffa-appelsiner«, «Ikke kjøp israelsk,» «Juden raus,» «boikott israelske kunstnere,» «ikke lær av israelske intellektuelle,» – eller kort og godt som Hamas barne-TV: «drep alle jøder!» (sitat arabisk pike fra Gaza, anslagsvis 4-6 år).
Vi beklager at noen av sitatene over stammer fra nazistenes utryddelseskampanjer. Vi beklager også at sitatene fra 2014, også norske, til forveksling ligner på nazistenes. Dette er ikke tilsiktet.
NRK IKKE ETTERRETTELIG
Vi beklager også at NRK i særklasse, men også med sterk bistand fra andre medier, i årevis bevisst har prøvd å skape et bilde av Israel som slett ikke stemmer med virkeligheten. Derfor blir dagens reportasjer med den største selvfølgelighet sløret og preget av denne hatefulle innstillingen til regionens fyrtårn, et blomstrende fyrverkeri av et land som mot alle odds bidrar sterkt i verden med alt som er positivt av teknologi, legevitenskap, legemidler, jordbruksteknologi, filosofi, etikk og moral.
Vi beklager å måtte betale en egen lisens til dette usaklige propagandaapparatet som til de grader har bevist sin politiske slagside og svært tøyelige oppfatning av rett og galt. Det burde for lengst vært bevist for det norske folk ved denne linken en gang for alle at NRK er løgnaktig og manipulerende. Spørsmålet er: kan vi stole på en nyhetskanal som så til de grader manipulerer fakta i en sak, til tross for heftige interne protester?
Svaret må bli som i Khartoum: Nei, nei, nei.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: