Norge integrerer Taliban

Shabbat shalom alle sammen,
Sommerferien står for døren, journalistene er allerede i feriemodus og agurksesongen er i gang.  Dette er NTBs høysesong hvor avisene kopierer NTBs propaganda om jødene og Israel, så å si uten å lese hva som står der.  Dette er tiden da vi må være enda mer årvåkne for hva vi leser, uansett i hvilken avis.  Noen medier går så langt nå at de til og med spinner sine egne nyheter basert på ønsketenkning og håp om at drømmen skal bli til virkelighet.  I går formidlet TV2s tekst-TV en gladmelding om at «Israel vil forlate bosetninger.»  Vi kjenner flere bosettinger både i Norge og Sverige som allerede er forlatt slik at TV2s ønske om at landet skal bli ”judenrein” kan komme til å bli oppfylt før de aner det.
Israels deportasjon av om lag 8700 jøder fra Gaza i 2005 viste seg å være en stor tabbe.  Det brakte med seg mer arabisk terror og flere drap på jøder.  Ingen fred er mulig med folk som har som sitt høyeste ønske å ta deg av dage.  I dag, 8 år etter deportasjonen fra Gaza som aldri i historien har tilhørt et arabisk land, har Israel ennå ikke klart å finne bosted til alle disse familiene.  Deres drivhus og et av verdens mest avanserte landbrukssystemer som de ble tvunget å forlate, ble ødelagt av Hamas til tross for tilbud fra Verdensbanken om finansiering av videre drift.  Tilbake satt arabere uten levebrød og jøder uten bolig.
Kanskje TV2 kunne være litt mer konkret og fortelle oss hvor de tenker seg å bosette de 560.000 jødene som nå bor i sitt gamle fedreland, Judea og Samaria, og de ca. 9 millioner jøder som ennå en stund bor i utlandet hvor det snart ikke lenger er levelige forhold for dem.  Å deportere jøder har jo alltid vært en kurant sak, – man har alltid kunnet finne en passende innhegning til dem.  Å skulle forflytte arabere, derimot, er umulig.  Det ville bli sett på som en rasistisk handling som er i strid med folkeretten og menneskerettighetene.
Vi ønsker dere en herlig helg med god mat og friske agurker.
Fra oss i SMA-redaksjonen

******

Norge integrerer Taliban
Nylig fant det sted to hendelser som det er verd å reflektere over.  I Oslo ble representanter for verdens mest primitive og brutale terrororganisasjon med norske soldaters blod på hendene, Taliban, tatt i mot og feiret av både regjeringen og den norske statskirken.  I England ble samtidig to amerikanske forelesere nektet innreise på grunn deres kritiske meninger (ikke vold, ikke terror) om Taliban.
Vår nåværende regjering har allerede brukt enorme summer av våre skattepenger til å støtte terrororganisasjoner som Fatah og Hamas.  Nå som det begynner å gå mot slutten av valgperioden, legges det til rette for å støtte en terrororganisasjon til.  Hva er det ved disse terrororganisasjonene som fascinerer politikerne slik at de heller støtter dem enn å bruke pengene på sykehus, eldreomsorg og vedlikehold av forfalne veier og skoler i Norge?
Kan regjeringens satsing på Taliban innebære en erkjennelse av at investeringen i PLO og Hamas var en fiasko som oppmerksomheten bør ledes bort fra?  Hvor går grensene mellom dårskap, naivitet og hensynsløs politikk?  Når vil disse menneskene innse at den kampen de deltar i mot Israel, faktisk er en kamp mot dem selv?  Utenriksdepartementet leder Norges deltakelse i internasjonal selvmordspolitikk uten at noen synes å forstå det.
Mandag kunngjorde UDs venner i Taliban at det var de som sto bak henrettelsen av utenlandske turister og deres pakistanske guide i Nord-Pakistan.  Ofrene ble vekket, ledet ut og myrdet med kaldt blod.  Dette var Talibans første diplomatiske handling i forbindelse med åpningen av deres nye kontor i Qatar.  Dette kontoret skal arbeide for nærmere kontakt med resten av verden for å finne en fredelig løsning på Afghanistans tragedie som Taliban kan leve med.  VG var derfor på lederplass den 24. juni raskt ute med å finne unnskyldninger for Talibans handlinger i Pakistan.  I arbeidet med å legge til rette for vår nye utenrikspartners rolle i Afghanistans fremtid har det også vært nødvendig å tone ned at en av aktivitetene til våre nye venner er å sprenge unge jenter i luften dersom de insisterer på å gå på skolen.
Det må ha vært en spesiell opplevelse for Talibans representanter å bli tatt imot på denne måten av et land som lar sine sønner bli drept av Taliban på Afghanistans jord.  Symbolikken ble ytterligere forsterket ved den omfavnelsen disse terroristene fikk i møtet med den norske statskirken.  Ut fra islamsk forståelse er denne mottagelsen i kirken et meget viktig symbol på kapitulasjon og underkastelse som har tradisjon helt tilbake til tiden da Abu Bakr og hans hær ble tatt imot av de østlige kirkefedre med brød og salt.  Allerede dagen etter ble de tvunget til å fjerne alle kors fra kirkespirene, et islamsk forbud som fremdeles praktiseres mange steder, om det i det hele tatt er tillatt med kirker i landet.
Både utenriksmyndighetenes og statskirkens opptreden er eksempler på den norske dårskapen og fatale mangel på kunnskap om den islamske verden og dens kultur og forståelse av det som foregår.  Det er et møte mellom vesener fra to forskjellige verdener.
For Talibans utsendinger er mottakelsen i Norge intet mindre enn en smakebit på den æren som Muhammads hær i sin tid fikk da den dro på sin erobringsferd i det bysantinske riket.  Alt sammen bekrefter for dem at de er på rett vei.  Et land som går til det skritt å se bort fra sine drepte sønner må være et land som erkjenner at den andre siden har rett.  Derfor vil det for dem falle naturlig å regne med, slik det var for PLO og Hamas, at Norge nå er villig til å betale en høy pris for å støtte en politikk som er absolutt motsatt av de demokratiske verdiene som det norske samfunn er bygget på.
Slik oppvartning som de fikk i Norge betyr for Taliban at det vil komme en betydelig økonomisk støtte.  Noen må betale, ikke bare for en fasjonabel delegasjon i Qatar, men også de uunngåelige baksheesh som må kanaliseres tilbake til krigsherrene i Afghanistan om man skal lykkes med noe som helst.  Noen må også betale lønn, reiser, drift og opphold til Talibans ”diplomater” i det kostbare Qatar.  Deres delegasjon til Oslo kan ikke ha vært i tvil om at dette vil bli ordnet.
Det regjeringen Stoltenberg nå gjør, tilsvarer det regjeringen Bondevik gjorde da den sto bak åpningen av et PLO-kontor i Oslo.  Ikke bare tok Norge ansvaret for alle regninger og driftsutgifter til PLO terroristene i Oslo, men virksomheten ble raskt utvidet med et budsjett på mange hundre millioner kroner årlig, hvorav store beløp ble formidlet videre til arresterte terrorister og militante organisasjoner.
Sannheten om dette har presset seg frem, og det er slått fast hinsides tvil at Norge betaler lønn til terrorister med jødisk blod på hendene, lønn som ligger på et eventyrlig nivå i den arabiske verden.  Tiden vil vise hva den nye investeringspartneren i Afghanistan vil koste samfunnet vårt, men erfaringen tilsier at det ikke blir billig, hverken i penger eller menneskeliv.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: