Netanyahu: verdens fordømmelse er falsk

Franskmennene bygger i Paris, engelskmennene i London, israelerne i Jerusalem
Franskmennene bygger i Paris, engelskmennene i London, israelerne i Jerusalem

Israels statsminister Benjamin Netanyahu imøtegår Israel-kritikerne mer enn vanlig.
Israels planer om å bygge i Øst-Jerusalem har den siste tiden høstet steil kritikk i verdenssamfunnet. Vi vet fra før at Israel får kritikk for sitt selvforsvar, de kritiseres når de vinner kriger araberne påfører dem, de kritiserer når araberne taper og Israel annekterer land eller på annen måte blir sittende med territorier.
Vi vet at det aldri har eksistert noe stat, land, etnisk gruppe eller administrativ enhet som het Palestina.  Palestina var, som Erik Selle, partileder for De kristne, sier i sin artikkel «Tostatsløsningen – en fredsillusjon«: Palestina har historisk aldri definert en etnisk folkegruppe. Det britiske Palestina-mandatet fra Folkeforbundet etter Første Verdenskrig var et mandat til å opprette et hjemland for jødene i deres gamle kjerneområder.
Like fullt har araberne i områdene Israel har beholdt av sikkerhetsmessige grunner (som er 100 % legalt i henhold til internasjonale lover og traktater Israel har underskrevet) fått verdens medhold i sine løgner om at det har vært slik. Å peke på historien hjelper ikke. «Dette var vårt land» er omkvedet. Var det? Så eiendomsskjøter og slike ting er ugyldig? Historien om okkupasjon og fordrivelse er påfunn?
Selvfølgelig er det ikke det. Men verden agerer som om det var det. Med alvorlig mine og verdens største patos slutter FNs generalsekretær seg til resten av politikere og meningsytrere som ikke liker at Israel bygger i sin egen hovedstad.
Netanyahu talte i havnen i Ashdod. Han sa rett ut at USA og palestinernes utblåsning rundt Israels planer om å forberede bygging av rundt 1000 boliger i øst-Jerusalem var «tatt ut av virkeligheten.»
Han sa videre at han rett og slett ikke aksepterer denne kritikken, samtidig som de samme tier fullstendig om palestinernes oppfordring til vold. «Vi har bygget i Jerusalem, vi bygger i Jerusalem, og vi kommer til å fortsette å bygge i Jerusalem,» sa han. Det er tydelig at det nå er slutt på å gi etter for presset. Man kunne si det var på tide. Verden har kommet med et utilbørlig press i årevis, et press som er tuftet på feil premisser. Den store tabben har antagelig vært å akseptere premissene for kritikken, nemlig at Israel bryter lovgivning.
«Jeg har hørt påstander om at byggingen vår i jødiske områder i Jerusalem gjør freden fjernere. Det er kritikken som gjør freden fjernere. Disse ordene er tatt ut av virkeligheten. De skaper falske premisser for palestinerne.»
Toget er gått for araberne når det gjelder Jerusalem. Tre store kriger startet de mot landet, og med store tap av egne liv forsvarte Israel sine innbyggere, og vant byen tilbake på jødiske hender. En fredsavtale vil ikke omfatte Jerusalem. Ingen kan angripe et land, tape og forlange noe som helst. Et barn forstår det. Derfor er det også nedfelt i Genèvekonvensjonene. Men verden overser glatt dette når det gjelder den jødiske stat.
«Franskmennene bygger i Paris, engelskmennene i London, israelerne i Jerusalem. Skulle vi si til jødene at de ikke må bo i Jerusalem fordi det blir bråk av det?» spurte han.
En talsperson for USAs utenriksdepartement sa mandag at Israels bygging på utsiden av den «grønne linjen» er «ikke forenlig med deres uttalte ønske om å leve i et fredelig samfunn».
Jordan har også uttalt seg, og mener Israels trekk representerer «et stort slag i ansiktet på alt som gjøres for å starte forhandlingene mellom Israel og palestinerne igjen, som har som mål å etablere en tostatsløsning, basert på velkjente internasjonale referanser og det arabiske fredsinitiativet.» Jordanerne forlangte også at FNs sikkerhetsråd skulle samles for å ta opp saken.
Palestinernes president Mahmoud Abbas advarte om at byggingen kunne få palestinerne til å fortsette sitt kjør for å få seg en stat.
Netanyahu sier verdens fordømmelse representerer en «dobbel standard.»
«Når Abbas oppfordrer indirekte til mord på jøder, er det internasjonale samfunnet taust. Men når vi bygger i Jerusalem, hopper de opp,» sa han.
«Jeg tror vi alle bare må avvise dette. Det er ikke sant, det er ikke rett, og det går imot alle fredskonsepter.»
Times of Israel: Netanyahu: Criticism of E. Jerusalem building hurts peace chances

Støtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644