Løgnens effektivitet

På NRKs nettsider kan vi følge med på hvordan medarbeiderne i den skattefinansierte statskanalen indoktrinerer sine lyttere og seere med fininnstilte unøyaktigheter og løgner som gjennom årelang og hyppig gjentakelse glir inn i folkemeningen som «ugjendrivelige sannheter» som det ikke lenger er behov for å dokumentere innholdet i.  Det er ikke bare NRK som kjører på med denne kampanjen i Norge.  Alle riksmediene forsynes jevnlig med usannferdig og villedende stoff fra Norsk Telegrambyrå, NTB.

Eksempler på denne virksomheten er ikke vanskelige å finne, og formålet med den er åpenbar.  NRK deltar aktivt i en internasjonal kampanje for å indoktrinere publikum i en tro på at den jødiske staten er et illegitimt kolonialistisk overgrep mot KGBs oppfunnet «palestinske folk», iscenesatt av sionister som okkuperer et land som har aldri i historien eksistert, «Palestina»,  i strid med folkeretten, og kollektivt straffer KGBs oppfunnet «palestinske folk».  Vi tror de vet at de lyver.

NRK legger ikke skjul på at organisasjonen deltar i den eksistensielle kampen mot den jødiske staten, noe som i realiteten er en videreføring av den gamle utryddelseskrigen mot det jødiske folk som fra europeisk side har pågått i mange århundrer.  Når NRK rapporterer om hvor mange arabere som de har omdøpt til «palestinere», som blir drept av israelske soldater, skjer det regelmessig uten at leseren får vite noe om hendelsens kontekst.  Enhver journalist er klar over at man på den måten lett kan skape en forfalsket opinion mot Israel.

En kort «oppsummering» av virkeligheten i NRKs fremstilling av Israel, kan lyde slik: «Israelske myndigheter kontrollerer Vestbredden som har vært okkupert av Israel siden 1967, i strid med Folkeretten.  Enkelte områder har begrenset palestinsk selvstyre.  Store områder på Vestbredden er dominert av nye israelske bosettinger

En annen gang kan det fra NRKs redaksjon lyde slik, under overskriften Drept med overlegg: «Palestinske myndigheter sier at deres gransking viser at Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh ble drept med overlegg av israelske styrker.  Den palestinske riksadvokaten Akram Al-Khateeb kunngjorde resultatet av granskingen på en pressekonferanse i Ramallah torsdag.  Israel vil trolig avvise påstanden som grunnløs.  – Den eneste skytingen som fant sted, var det okkupasjonsstyrkene som sto for, og hensikten var å drepe, sa Khateeb. …»

I begge disse tilfellene, og i utallige andre tilsvarende tendensiøse og direkte løgnaktige tilfeller, sitter leseren tilbake med et inntrykk av at det er Israel som er synderen i denne konflikten, og at landet forsettlig og vedvarende handler i strid med internasjonal lov og rett.

Det er denne forestillingen om Israel som en notorisk forbryterstat som i dag masseres inn i hodene på opinionen, ikke bare i Norge, men i hele den vestlige verden.  Mediekampanjen mot den jødiske staten underbygges og forsterkes av at vestlige land, og især EU som Norge har sluttet seg politisk til i striden mot Israel, har omgitt seg med en hærskare av frivillige organisasjoner som de finansierer med årlige milliardbeløp for å yte «humanitær bistand» til den palestinsk-arabiske befolkningen.

Det er for lengst avslørt og dokumentert at dette renkespillet for en stor del går ut på å betale organisasjoner som ofte beviselig er tilknyttet terrorgrupper, for å produsere anklager mot israelske myndigheter som vestlige land i neste omgang benytter seg av når de gjentar anklagene i internasjonale fora som de mange FN-organene hvor det ikke settes grenser eller øves kildekritikk overfor de mer eller mindre absurde beskyldningene som fremmes og stemmes over uten at norske riksmedier reagerer.  Fordi dette samarbeidet har vært vellykket så lenge, er det ikke lenger grenser for hva israelere kan anklages for.  Folk som ikke har tilgang til sann informasjon blir hjelpeløse ofre for løgnen.  Men i neste omgang kan den rettes også mot oss selv.

Konflikten mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene har ikke lenger noen tenkelig løsning i den gamle «fredsprosessen.»  Regimet til Mahmoud Abbas som nå regjerer på 17. året etter å ha blitt valgt for en fireårsperiode, har nå innrettet alle sine ressurser på den terrorkrigen de fører mot israelerne.  De bruker alt de har av pengestøtte og medier på å kvele opposisjonen og skape et uoverstigelig hinder for fred i form av et intenst politisk og religiøst oppvigleri hvor især barn og ungdommer systematisk og vedvarende læres opp til politisk og religiøs uforsonlighet med den jødiske staten som de krever må utslettes.

Det investeres fremdeles store ressurser i opplæring av barnesoldater som gjennom offentlig undervisning forberedes på krig mot jødene.  I denne virksomheten allieres de palestinsk-arabiske terror-organisasjonene i stadig økende grad med det iranske regimet som vil ha Israel utslettet.  I denne situasjonen kommer Norge dessverre ikke helt heldig ut.  Våre myndigheter er fullt klar over hva som foregår i Midtøsten.  De er godt informert om at deres støtte til Abbas-regimet og den for lengst avdøde tostatsløsningen ikke kan vare ved særlig lenge.  De bør nå ta mot til seg og avslutte den kostbare og meningsløse politikken før den krever flere menneskeliv.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: